Vaš izlaz iz lavirinta propisa.

Uradili smo ono što još niko sa prostora regiona nije uradio … pronašli smo izlaz iz lavirinta propisa.

Kako pravni sistem Crne Gore sadrži ogroman broj propisa i drugih akata koji važe, ne važe, primjenjuju se ili se ne primjenjuju, da ni sami donosioci propisa nijesu potpuno sigurni šta je tačno u upotrebi, a šta nije, odlučili smo da uradimo ono što niko sa prostora regiona nije uradio.

Uzeli smo prvi broj Službenog lista iz 1945. godine i krenuli da poslije dvadeset godina rada tražimo izlaz iz lavirinta propisa … i uspjeli smo.

“Katalog propisa” je Vaš izlaz iz lavirinta propisa. On je koncepcija koja se razvija već nekoliko godina sa osnovnom idejom da se do bilo koje informacije dođe jednim klikom miša.

Vođeni idejom koju promovišu svjetski pretraživači interneta o pronalaženju prave informacije unošenjem samo par riječi, podesili smo da se “Katalog propisa” bazira na brzom i relevantnom pretraživanju.

Asistent koga odavno tražite.

Potreban Vam je određeni propis, sudska praksa, poreska praksa, stručno mišljenje, sudska odluka, a nemate kome da se obratite?

 • Pronašli ste propis, ali nemate načina da utvrdite: da li je i koliko podzakonskih akata doneseno za njegovo izvršenje, da li su to svi akti doneseni na osnovu njega, koje je propise promijenio, ugasio, produžio im važenje, naslijedio, te da li je tekst koji čitate original, identičan onome u “Službenom listu”?
 • Želite da vidite original “Službenog lista” u kome je propis objavljen, ali Vam on nije pri ruci?
 • Znate da se neki podzakonski akt primjenjuje, a ne znate zašto, jer je, na primjer, zakon zbog koga je donesen prestao da se primjenjuje?
 • Propis je prestao da važi, a ne možete da utvrdite koji ga je propis ugasio i kada?
 • Propis je mijenjan nebrojeno puta, a ne možete da utvrdite kada je što promijenjeno i kako?
 • Treba Vam tačan datum stupanja na snagu ili primjene propisa, kao i svih njegovih izmjena, a ne možete da ga utvrdite?
 • Znate da postoji stručno mišljenje vezano za materiju kojom se bavite, ali ne možete doći do njega?
 • Satima čitate poresku praksu pokušavajući pronaći nešto slično Vašem pitanju o porezu?
 • Prelistavate sudsku praksu, a ne pronalazite ono što Vam treba, ili ne možete vidjeti cijelu sudsku odluku iz koje je ona izlučena, ili ne možete se pozvati na sudsku praksu ili neku sudsku odluku, jer ne znate precizno kada je i gdje objavljena?
 • Želite da vidite sudske presude slične predmetu na kome radite, a nemate mogućnosti za to?

Odgovore na ova i slična pitanja će Vam pružiti asistent koga odavno tražiteKatalog propisa.

Dajemo Vam potpunu informaciju na jedan klik.

Zvuči nevjerovatno, ali sve je obrađeno do najsitnijih detalja i daleko samo jedan klik.

Katalog propisa 2016 - Detaljne informacije o propisu - pregled članova propisa koji su trpjeli izmjene

Bilo gdje u programu, jedan klik na bilo koji propis pružit će vam potpunu informaciju o njemu, uključujući:

 • osnovni tekst propisa,
 • sve tekstove izmjena i dopuna propisa,
 • originalnu, skeniranu verziju propisa, sa svim izmjenama i dopunama
 • originalne, skenirane verzije svih izmjena i dopuna propisa
 • sve verzije prečišćenog teksta propisa,
 • na osnovu kojih propisa je donesen,
 • na osnovu kojih propisa je prestao da važi,
 • koje propise on mijenja,
 • koji propisi su prestali da važe na osnovu njega,
 • koji propisi njega mijenjaju,
 • koji propisi su doneseni na osnovu njega,
 • kojim propisima produžava važenje,
 • koje propise preuzima od drugih propisa,
 • datum stupanja na snagu,
 • datum primjene,
 • sudska praksa, poreska praksa, …., sudske odluke  su povezane sa njegovim članovima

Ovo, između ostalog, znači da možete samo jednim klikom vidjeti kompletnu istoriju propisa, odnosno sve verzije istog propisa koji su doneseni prije njega, unazad do 1945. godine.

Potpuno prilagođen Vašim potrebama.

Izaberite verziju Kataloga propisa koja odgovara Vašim potrebama.

Katalog propisa postoji u tri verzije, zavisno od pravne regulative koja Vas interesuje:

* Osnovna verzija (Basic)
* Pravni ekspert verzija (Legal Expert)
* Akademska verzija (Academic)

Akademska verzija je posebno dizajnirana i potpuno besplatna za studente i akademsko osoblje pravnih fakulteta sa kojima je sklopljen Ugovor o saradnji.

Katalog propisa 2016 - Uporedni pregled verzija

Najdetaljniji registri koje možete da zamislite.

Sa obrađenih 164,816+ propisa Katalog propisa sadrži najdetaljnije registre ikada kreirane. Opširnije …

Tekstovi propisa, dovedeni do savršenstva.

49,599+ obrađenih osnovnih i prečišćenih tekstova propisa, 38,967+ izvoda iz sudske prakse i pravnih stavova, 2,833+ izvoda iz poreske prakse, 8,477+ stručnih mišljenja i 147,814+ sudskih odluka Vam je dostupno na jedan klik. Opširnije …

Vrijeme je da zaboravite prašnjave papirne arhive.

Elektronska arhiva skeniranih primjeraka službenih glasila sa preko 10,920 skeniranih brojeva i preko 314,438 skeniranih stranica je jedina takve vrste na prostorima regiona. Opširnije …

Brzim pretraživanjem do prave informacije.

Pretraživanje koje će za nekoliko milisekundi pronaći i prikazati rezultate sortirane po relevantnosti. Opširnije …