Godišnja pretplata – Novogodišnja akcija 1+1 gratis

VELIKA NOVOGODIŠNJA AKCIJA: Specijalna ponuda na godišnju pretplatu koja važi u periodu od 01.11.2018. godine do 31.12.2018. godine.

6 mjeseci bez pretplate

Od 01. novembra 2018. godine do 31. decembra 2018. godine traje velika novogodišnja akcija u kojoj će svaki novi pretplatnik Kataloga propisa dobiti jednu dodatnu licencu gratis.

Korišćenjem elektronske enciklopedije Katalog propisa 2018, verzija Legal expert, dobijate:

 • Jednostavno korišćenje, slično korišćenju bilo kog Internet pretraživača, bez potrebe za dodatnom obukom;
 • Sve objavljene propise, u roku od 24h, uključujući postavljenja i razrješenja i oglasne djelove službenih glasila;
 • Pretraživanje tekstova propisa i oglasnih djelova;
 • Povezanost sudske prakse i sudskih odluka sa članovima zakona i drugih akata;
 • Uporedna sudska praksa sa ranijim verzijama zakona i zakonima Srbije;
 • Ranije verzije prečišćenih tekstova propisa;
 • Povezanost podzakonskih akata sa odgovarajućim zakonima;
 • Hronološki pregled svih izmjena članova zakona sa opcijom kopiranja teksta;
 • Uporedni prikaz prečišćenog teksta i bilo koje izmjene koju je prečišćeni tekst pretrpio;
 • Sve propise Crne Gore i ex-Jugoslavije objavljene od 1945. godine do danas;
 • Kompletnu arhivu skeniranih službenih glasila Crne Gore i ex-Jugoslavije za period od 1945. godine do danas, uključujući i posebna glasila opština Budva, Kotor i Pljevlja;
 • Tehničku podršku koja će Vam izaći u susret u roku od 24 sata;
 • Korisničku podršku koja Vam je na raspolaganju svim radnim danima od 08:30 do 15:30h.

Za više informacija kontaktirajte nas putem mail-a prodaja@ekspert.me ili na brojeve 020/223-795, 067/231-426, 068/076-617, 069/076-617.

Način plaćanja Godišnja pretplata
Verzija Legal expert
Cijena licence 335,00€

Na prikazane cijene se obračunava PDV od 7%
Datum: 30. oktobar 2018. godine

Uslovi ponude:
1. Ponuda se odnosi isključivo na godišnju pretplatu, uz pretplatnu cijenu od 335,00 € + PDV.
2. Ponuda važi samo za nove korisnike, a gratis licenca se dobija na period od godinu dana.