Prečišćeni tekst Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa obuhvata sljedeće propise:
1. Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list Crne Gore", br. 080/21 od 23.07.2021),
2. Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list Crne Gore", br. 084/21 od 02.08.2021),
3. Naredba o izmjenama Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list Crne Gore", br. 090/21 od 20.08.2021),
4. Naredba o dopuni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list Crne Gore", br. 091/​21 od 27.08.2021),
5. Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list Crne Gore", br. 096/​21 od 10.09.2021), u kojima je naznačen njihov dan stupanja na snagu.
NAREDBA
ZA PREDUZIMANJE PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANJE UNOŠENJA U ZEMLJU, SUZBIJANJE I SPRJEČAVANJE PRENOŠENJA NOVOG KORONAVIRUSA
("Službeni list Crne Gore", br. 080/21 od 23.07.2021, 084/21 od 02.08.2021, 090/21 od 20.08.2021, 091/21 od 27.08.2021, 096/21 od 10.09.2021)
Član 1
Radi sprječavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja u druge zemlje, kao i zaštite stanovništva od novog koronavirusa naređuju se privremene mjere, i to:
1) obaveza privrednih društava i preduzetnika koji se bave trgovinom na malo, tržnih centara, štandova/tezgi, privrednih društava i preduzetnika koji obavljaju zanatsku i uslužnu djelatnost, da:
- na ulazu/izlazu iz objekta na vidnom mjestu istaknu obavještenje o privremenim mjerama prevencije i suzbijanja novog koronavirusa propisanim ovom naredbom (u daljem tekstu: propisane mjere), sa uputstvima za njihovu primjenu i kontakt podatke lica iz stava 2 ovog člana (ime, prezime, broj telefona i e-mail adresa),
- obezbijede dezinfekciju ruku na ulazu/izlazu iz objekta;
2) obaveza priređivača igara na sreću, da:
- na ulazu/izlazu iz objekta na vidnom mjestu istaknu obavještenje o propisanim mjerama, sa uputstvima za njihovu primjenu i kontakt podatke lica iz stava 2 ovog člana (ime, prezime, broj telefona i e-mail adresa),
- obezbijede dezinfekciju ruku na ulazu/izlazu iz objekta,
- zabrane zadržavanje igrača u objektima, odnosno ispred objekata priređivača igara na sreću (kladionice i kockarnice), uz poštovanje propisanih mjera;
3) obaveza privrednih društava i preduzetnika koji se bave trgovinom na malo, uključujući i zelene pijace, da:
- na ulazu/izlazu iz objekta na vidnom mjestu istaknu obavještenje o propisanim mjerama, sa uputstvima za njihovu primjenu i kontakt podatke lica iz stava 2 ovog člana (ime, prezime, broj telefona i e-mail adresa),
- na ulazu/izlazu iz objekta na vidnom mjestu istaknu obavještenje o najvišem broju lica koja istovremeno mogu da borave u tom objektu,
- obezbijede/označe rastojanje od najmanje dva metra između potrošača/posjetilaca koji se nalaze ispred objekta,
- obezbijede obaveznu kontrolu broja lica u objektu (instaliranje automatskih brojača ili angažovanje posebne službe za nadzor),
- na vidnom mjestu jasno označe obavezan smjer kretanja potrošača/posjetilaca (određivanje posebnog ulaza i izlaza) i dozvoljeni broj lica koja istovremeno mogu da budu u objektu,
- obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku potrošača/posjetilaca na ulazu/izlazu iz objekta,
- obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku zaposlenih, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore (u daljem tekstu: Institut),
- obezbijede redovno održavanje higijene i dezinfekciju zajedničkih prostorija, u skladu sa preporukama Instituta,
- obezbijede obilježena mjesta za higijensko odlaganje otpada;
4) obaveza privrednih društava i preduzetnika koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti), da:
- svi zaposleni i gosti nose zaštitne maske tokom boravka u ugostiteljskom objektu (unutar objekta i na terasi/bašti), osim tokom neposrednog konzumiranja pića, nakon čega se maska odmah vraća na lice, a tokom konzumiranja hrane maska se vraća na lice odmah nakon završetka obroka,
- odredi lice odgovorno za kontrolu primjene propisanih mjera;
- obezbijede sredstva za dezinfekciju (gel za dezinfekciju ili vlažne alkoholne maramice) na svim stolovima,
- obezbijede redovno održavanje higijene i dezinfekciju zajedničkih prostorija, mobilijara, opreme i sl., u skladu sa preporukama Instituta,
- u ugostiteljskom objektu (unutar objekta i na terasi/bašti) obezbijede obilježena mjesta za higijensko odlaganje otpada;
5) obaveza privrednih društava, drugih pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja obavljaju turističku i ugostiteljsku djelatnost pružanja usluga smještaja, odnosno smještaja i pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka, da:
- odrede lice odgovorno za komunikaciju sa nadležnim domom zdravlja, odnosno epidemiologom i sanitarnom inspekcijom, u slučaju pojave simptoma bolesti kod gostiju, u skladu sa Vodičem kroz sigurnosno-zdravstvene protokole za COVID-19 (u daljem tekstu: Vodič), koji su utvrdili Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo ekonomskog razvoja i Institut, a objavljen je na internet stranici Ministarstva zdravlja www.mzdravlja.gov.me i Instituta www.ijzcg.me,
- obezbijede informacije i obuke zaposlenih o sprovođenju procedura za zaštitu zaposlenih, kao i procedure u slučaju pojave simptoma bolesti kod gostiju i sanitarne protokole, u skladu sa Vodičem;
6) obaveza privrednih društava, drugih pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja se bave pružanjem usluga turističkih agencija, raftinga, turističkih vodiča, pratioca, animatora i zastupnika u kulturnom, nautičkom, ruralnom/seoskom, zdravstvenom, vjerskom, kongresnom, sportskom, omladinskom, lovnom i ribolovnom, sportsko-rekreativnom i avanturističkom, ekoturizmu i drugim oblicima turizma, na kupalištima i pružanjem drugih turističkih usluga da svoj rad organizuju i preduzmu mjere, u skladu sa Vodičem;
7) obaveza privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji se bave pružanjem turističkih usluga na kupalištima i plažama, da svoj rad organizuju na način da:
- na ulazu/izlazu na kupalište/plažu na vidnom mjestu istaknu obavještenje o propisanim mjerama (raspored plažnog mobilijara, dezinfekcija, maksimalno dozvoljeni broj istovremeno prisutnih gostiju i sl.),
- obezbijede redovno održavanje higijene i dezinfikuju plažni mobilijar i opremu (ležaljku, kabine za presvlačenje, tuš kabine, toalete, rekvizite za djecu i sl.), u skladu sa preporukama Instituta,
- kod tuševa, česmi i u toaletima na kupalištu/plaži obavezno postave sredstva za dezinfekciju, u skladu sa preporukama Instituta,
- na kupalištu/plaži obezbijede obilježena mjesta za higijensko odlaganje otpada,
- preduzmu i druge mjere, u skladu sa Vodičem;
8) obaveza privrednih društava, odnosno pravnih lica i preduzetnika koji pružaju usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car), da izvrše dezinfekciju unutrašnjosti vozila za iznajmljivanje sa sredstvima za dezinfekciju prije ulaska korisnika usluge u vozilo, kao i nakon vraćanja vozila od strane korisnika usluge, u skladu sa preporukama Instituta;
8a) obaveza javnih i privatnih ustanova koje obavljaju obrazovni i vaspitni rad u oblastima osnovnog obrazovanja i vaspitanja, srednjeg opšteg obrazovanja, stručnog obrazovanja, vaspitanja i obrazovanja lica sa posebnim potrebama i obrazovanja odraslih da, u skladu sa preporukama Instituta za zaštitu zdravlja učenika i zaposlenih u osnovnim i srednjim školama tokom trajanja pandemije COVID-19:
- obezbijede da svi zaposleni i učenici nose zaštitnu masku na licu koja pokriva nos i usta, osim ako usljed zdravstvenog stanja i individualnih razvojnih specifičnosti ne mogu nositi masku ili je mogu nositi samo uz određena ograničenja:
a) tokom trajanja časova i boravka u ovim ustanovama,
b) na otvorenoj površini ispred ovih ustanova, ako se ne može obezbijediti međusobna fizička udaljenost od najmanje dva metra,
- obezbijede mjerenje tjelesne temperature na ulazu u ustanovu, dezinfekciju ruku na ulazu/​izlazu, kao i druge mjere za održavanje lične higijene učenika i zaposlenih (pranje ruku i drugo),
- obezbijede čišćenje i dezinfekciju svih prostorija i otvorenog prostora ispred ovih ustanova, predmeta i opreme koji se koriste tokom obavljanja obrazovno-vaspitnog rada, kao i provjetravanje zatvorenog prostora,
- odrede lica odgovorna za poštovanje i kontrolu propisanih mjera, koja moraju na odjeći da nose vidljivu oznaku koja upućuje na njihove radne zadatke;
9) obaveza nošenja zaštitne maske na licu koja pokriva nos i usta, uključujući i djecu stariju od pet godina:
- u zatvorenom prostoru, uz obavezu poštovanja fizičke udaljenosti od najmanje dva metra između lica, osim u objektima stanovanja,
- na otvorenom javnom mjestu (park, trg, trotoar i sl.), ako se ne može obezbijediti međusobna fizička udaljenost od najmanje dva metra;
10) obaveza privrednih društava i preduzetnika koji pružaju usluge u fitnes centrima i teretanama da:
- na ulazu/izlazu iz objekta na vidnom mjestu istaknu obavještenje o broju lica koja mogu istovremeno da borave u objektu,
- obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku korisnika usluga na ulasku/izlasku iz objekta,
- zaposleni nose zaštitnu masku, osim prilikom aktivnog treninga/vježbanja,
- korisnici usluga prilikom promjene mjesta vježbanja i promjene sprave na kojoj vježbaju odgovarajućim sredstvom za dezinfekciju dezinfikuju površinu i spravu gdje su vježbali;
11) obaveza prevoznika da javni prevoz (autobuski i kombi prevoz) putnika u drumskom saobraćaju (međugradskom, prigradskom i gradskom) i željezničkom saobraćaju i poslodavaca koji obavljaju prevoz zaposlenih vozilima za sopstvene potrebe u drumskom saobraćaju obavljaju:
- uz obavezno nošenje zaštitnih maski vozača i putnika,
- uz obaveznu dezinfekciju vozila,
- uz dezinfekciju ruku na ulazu/izlazu iz vozila;
12) obaveza taksi prevoznika koji obavljaju auto-taksi prevoz da prevoz putnika obavljaju, uz:
- obavezno nošenje zaštitnih maski vozača i putnika,
- obavezu vozača da nakon završetka svake vožnje putnika izvrši dezinfekciju površina koje najčešće dodiruju putnici (kvake i unutrašnji djelovi vrata i sjedišta) sredstvima za dezinfekciju;
13) obaveza prevoznika da prevoz putnika u unutrašnjem pomorskom saobraćaju obavljaju:
- uz obavezno nošenje zaštitnih maski posade plovnog objekta i putnika,
- uz obaveznu dezinfekciju plovnog objekta;
14) obaveza medija da obezbijede nošenje zaštitne maske na licu koja pokriva nos i usta zaposlenih i lica koja učestvuju u emitovanju programa, uključujući i lica koja gostuju u medijskim emisijama;
15) zabrana posjete licima koja se nalaze na bolničkom liječenju u zdravstvenim ustanovama;
16) zabrana posjete pritvorenim licima i licima koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, osim advokatima i sudskim vještacima po odluci suda i članovima uže porodice, u skladu sa preporukama Instituta;
17) obaveza ustanova socijalne i dječje zaštite da posjete licima koja su smještena u tim ustanovama organizuju, u skladu sa preporukama Instituta;
18) obaveza vjerskih zajednica da vjerske obrede obavljaju na način, da:
- tokom vjerskog obreda ograniče broj lica koja se istovremeno mogu nalaziti u vjerskom objektu, tako da na deset kvadratnih metara površine vjerskog objekta može da se nalazi jedno lice, uz obavezu poštovanja međusobne fizičke udaljenosti od najmanje dva metra,
- na ulazu/izlazu iz vjerskog objekta obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku,
- na ulazu/izlazu iz vjerskog objekta, na vidnom mjestu istaknu obavještenje o maksimalno dozvoljenom broju lica koja istovremeno mogu da borave u vjerskom objektu, uz poštovanje propisanih mjera,
- tokom vjerskog obreda ograniče broj lica koja se istovremeno mogu nalaziti na otvorenom prostoru, tako da se na četiri kvadratna metra površine može nalaziti jedno lice, uz poštovanje propisanih mjera i zadržavanje najviše do 30 minuta na tom prostoru,
- odrede najmanje jedno lice odgovorno za kontrolu primjene propisanih mjera,
- onemoguće dodirivanje ili drugi fizički kontakt sa predmetima za zajedničku upotrebu,
- svoje aktivnosti i vjerske obrede obavljaju bez prisustva vjernika u vjerskim objektima kad god je to moguće;
19) obaveza stomatoloških zdravstvenih ustanova da rad organizuju na način da:
- obezbijede sistem obaveznog zakazivanja pacijenata, da u isto vrijeme u čekaonici može da boravi samo jedan pacijent na deset kvadratnih metara, uz poštovanje fizičke distance od najmanje dva metra između pacijenata,
- obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku pacijenata na ulasku/izlasku iz ordinacije,
- svi zaposleni poštuju procedure rada i nose ličnu zaštitnu opremu, u skladu sa preporukama Instituta i Stomatološke komore Crne Gore;
20) obaveza zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne i dječje zaštite da prvog radnog dana nakon korišćenja godišnjeg odmora ili dijela godišnjeg odmora poslodavcu dostave:
- negativan rezultat PCR testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2), koji je izdat od ovlašćene laboratorije i nije stariji od 72 časa, ili
- dokaz da su potpuno vakcinisani sa propisanim brojem doza vakcine protiv novog koronavirusa ili prvom dozom vakcine, koji je izdat od ovlašćene zdravstvene ustanove;
21) obaveza zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne i dječje zaštite da rezultate iz tačke 20 ovog stava čuva u personalnom dosijeu zaposlenih, radi stavljanja na uvid nadležnom inspektoru;
22) obaveza organizatora đačkih i učeničkih ekskurzija i izleta da odredi lice odgovorno za kontrolu primjene propisanih mjera;
23) zabrana prisustva i zadržavanja više od 50 punoljetnih lica zajedno na otvorenom javnom mjestu (trotoari, trgovi, ulice, šetališta, plaže i sl.);
24) zabrana okupljanja stanovništva u zatvorenim javnim mjestima (javne priredbe, politički i privatni skupovi, proslave, žurke, svadbe, kao i druge manifestacije), osim stručnih, naučnih, radnih i službenih aktivnosti, uz poštovanje preporuka Instituta;
25) zabrana primanja saučešća i obavljanje sahrane umrlih lica, uz prisustvo najviše do 10 lica i obavezno nošenje zaštitnih maski.
Privredna društva i preduzetnici iz stava 1 tač. 1, 2 i 3 ovog člana, državni organi, organi državne uprave, organi uprave, organi lokalne samouprave, javne ustanove i drugi subjekti koji vrše javna ovlašćenja, banke, pošte i druga pravna lica, koja neposredno pružaju usluge građanima u šalter salama dužni su da odrede lice odgovorno za poštovanje i kontrolu propisanih mjera, koje mora na odjeći da nosi vidljivu oznaku koja upućuje na njegove radne zadatke.
Obaveza iz stava 2 ovog člana ne odnosi se na privredna društva i preduzetnike kojima u objektu istovremeno obavlja radne zadatke do troje zaposlenih.
Obaveza nošenja zaštitne maske iz stava 1 tačka 9 ovog člana ne odnosi se na članove zajedničkog porodičnog domaćinstva.
Preporuke za zaštitu zdravlja učenika i zaposlenih u osnovnim i srednjim školama tokom trajanja pandemije COVID-19 iz stava 1 tačka 8a ovog člana objavljuju se na internet stranici Ministarstva zdravlja, Ministarstva prosvjete, nauke kulture i sporta i Instituta.
Član 2
Mjere iz člana 1 ove naredbe primjenjivaće se do 24. septembra 2021. godine.
Član 3
Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 47/21, 48/21, 51/21, 54/21, 59/21, 60/21, 65/21, 73/21 i 77/21).
Član 4
Ova naredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".