Prečišćeni tekst Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja obuhvata sljedeće propise:
1. Odluka o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja ("Službeni list Crne Gore", br. 096/21 od 10.09.2021),
2. Odluka o izmjeni Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja ("Službeni list Crne Gore", br. 097/21 od 13.09.2021), u kojima je naznačen njihov dan stupanja na snagu.
ODLUKA
O PREDUZIMANJU PRIVREMENIH MJERA USLJED POJAVE EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 OD VEĆEG EPIDEMIOLOŠKOG ZNAČAJA
("Službeni list Crne Gore", br. 096/21 od 10.09.2021, 097/21 od 13.09.2021)
Član 1
Ovom odlukom propisuje se privremeno ograničavanje ulaska u Crnu Goru licima koja dolaze iz država sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom, kao i zabrana, odnosno ograničavanje rada privrednih društava i preduzetnika i obavljanje drugih djelatnosti, usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja.
Član 2
Crnogorski državljani i stranci mogu da uđu u Crnu Goru preko svih graničnih prelaza, uz jedan od dokaza iz nacionalne digitalne COVID potvrde, i to:
1) da su potpuno vakcinisani sa propisanim brojem doza vakcine protiv novog koronavirusa najmanje 14 dana prije ulaska u Crnu Goru, koji je izdat od ovlašćene zdravstvene ustanove;
2) negativnog rezultata PCR testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2), koji je izdat od registrovane laboratorije i nije stariji od 72 časa;
3) pozitivnog rezultata PCR testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2), koji je izdat od registrovane laboratorije i koji je stariji od 14 dana, a nije stariji od 180 dana od dana izdavanja rezultata ovog testa; ili
4) negativnog rezultata brzog antigenskog testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2), koji je izdat od registrovane laboratorije i nije stariji od 48 časova.
Lica iz stava 1 ovog člana mogu da uđu u luke Crne Gore plovnim objektima, uz dokaze iz stava 1 ovog člana ili uz negativan rezultat PCR testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2), koji je izdat od registrovane laboratorije i nije bio stariji od 72 časa prilikom ukrcavanja na plovni objekat.
Crnogorski državljani i stranci koji imaju stalni ili privremeni boravak u Crnoj Gori koji ne posjeduju dokaze iz stava 1, odnosno stava 2 ovog člana, mogu da uđu u Crnu Goru, uz određivanje mjere karantina ili samoizolacije u trajanju od 14 dana, a samoizolacija podrazumijeva boravak u porodičnom smještaju ili drugom objektu, uz praćenje zdravstvenog stanja tog lica, kao i svih članova njegovog zajedničkog porodičnog domaćinstva od strane nadležne epidemiološke službe, u skladu sa rješenjem sanitarne inspekcije.
Licu iz stava 3 ovog člana samoizolacija može da se prekine nakon isteka šest dana trajanja karantina, odnosno samoizolacije, uz negativan rezultat PCR testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2), koji je izdat od registrovane laboratorije.
Obaveza posjedovanja dokaza iz stava 1, odnosno stava 2 ovog člana ne odnosi se na lica mlađa od 18 godina.
Promet roba za potrebe Crne Gore, kao i tranzit putnika i robe obavlja se nesmetano.
Član 3
Izuzetno od člana 2 st. 1 i 2 ove odluke, crnogorski državljani i stranci koji obavljaju poslove od javnog interesa, a koji su nezamjenljiv uslov života i rada građana, odnosno od posebnog ekonomskog interesa za državu, mogu ulaziti i boraviti u Crnoj Gori bez dokaza iz člana 2 stav 1, odnosno stav 2 ove odluke, u skladu sa preporukama Instituta i to:
1) zdravstveni radnici i lica sa istraživačkim zvanjem, odnosno sa naučnim zvanjem;
2) lica koja vrše ili obezbjeđuju transport putnika i robe;
3) diplomate, osoblje međunarodnih organizacija, vojna lica i lica koja pružaju humanitarnu pomoć;
4) određene kategorije putnika u tranzitu;
5) lica kojima je potrebna međunarodna zaštita ili dolaze u Crnu Goru iz drugih humanitarnih razloga,
6) strani pomorci u tranzitu koji se ukrcavaju ili iskrcavaju u lukama Bar, Budva, Kotor, Luka Kumbor - Portonovi i Tivat (Gat I i Gat II), kao i stranci koji upravljaju motornim vozilima kojima se obavlja promet roba, uz posebne mjere zdravstvenog nadzora.
Član 4
Radi sprječavanja prenošenja i širenja zarazne bolesti COVID-19, kao i radi sprječavanja negativnih posljedica za privredu, ekonomiju i ostvarivanje javnog interesa preduzimaju se privremene mjere:
1) obaveza privrednih društava i preduzetnika koji se bave trgovinom na malo, uključujući i zelene pijace da ograniče broj potrošača/​posjetilaca koji se mogu istovremeno nalaziti u objektu, tako da na deset kvadratnih metara površine objekta može da se nalazi jedan potrošač/​posjetilac, uz obavezu poštovanja međusobne fizičke udaljenosti od najmanje dva metra;
2) obaveza vlasnika, korisnika i upravljača tržnog centra da ne dozvole ulazak licima koja ne posjeduju jedan od dokaza iz člana 2 stav 1 ove odluke i da odrede lica koja će vršiti kontrolu i biti odgovorna za poštovanje ove mjere;
3) obaveza privrednih društava i preduzetnika koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti), da:
- unutar objekta stolovi budu odvojeni prozirnim pleksiglas pločama/​panelima ili drugim neporoznim materijalom pogodnim za dezinfekciju, visine 170 cm,
- na terasi/​bašti ugostiteljskog objekta razmak između stolova bude najmanje dva metra,
- za stolom sjede najviše četiri gosta unutar i na terasi/​bašti ugostiteljskog objekta,
- onemoguće uslugu samousluživanja, stajanje i zadržavanje ispred šanka i visokih stolova namijenjenih za stajanje,
- ne dozvole izvođenje muzičkog programa uz učešće pjevača i muzičara, osim na terasi/​bašti u periodu od 20 časova do ponoći,
- ne dozvole održavanje svadbi i drugih privatnih proslava, osim:
a) na terasi/​bašti, ako svi zaposleni i gosti posjeduju jedan od dokaza iz člana 2 stav 1 ove odluke,
b) unutar objekta, uz prisustvo do 100 gostiju, ako svi zaposleni i gosti posjeduju jedan od dokaza iz člana 2 stav 1 ove odluke,
- ne dozvole gostima igranje i plesanje,
- ne dozvole ulazak u zatvoreni prostor ugostiteljskog objekta zaposlenima i gostima, osim licima mlađim od 18 godina, bez jednog od dokaza iz člana 2 stav 1 ove odluke,
- odrede lice koje će vršiti kontrolu i biti odgovorno za poštovanje mjera iz al. 6 i 8 ove tačke;
4) obaveza vlasnika i korisnika diskoteka, disko klubova/​barova i noćnih klubova/​barova da:
- ne dozvole ulazak zaposlenima i gostima bez jednog od dokaza iz člana 2 stav 1 ove odluke,
- ne dozvole prisustvo više od 100 gostiju,
- odrede lice koje će vršiti kontrolu i biti odgovorno za poštovanje ove mjere;
5) obaveza privrednih društava, drugih pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja obavljaju turističku i ugostiteljsku djelatnost pružanja usluga smještaja, odnosno smještaja i pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka da obezbijede prostor za samoizolaciju gostiju i to najmanje 10% kapaciteta smještajnih jedinica, odnosno najmanje jednu sobu, ako su smještajni kapaciteti manji od pet jedinica;
6) obaveza ustanova kulture (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije i sl.) da posjetiocima ne dozvole ulazak bez jednog od dokaza iz člana 2 stav 1 ove odluke i odrede lice koje će vršiti kontrolu i biti odgovorno za poštovanje ove mjere;
7) obaveza privrednih društava i preduzetnika koji pružaju usluge u fitnes centrima i teretanama da u objektu u isto vrijeme može da boravi samo jedno lice na deset kvadratnih metara slobodnog prostora namijenjenog za vježbanje (prostor na kome se ne nalaze sprave i mašine za treniranje), uz obavezu poštovanja međusobne udaljenosti od najmanje dva metra između korisnika usluga;
8) obaveza prevoznika da javni prevoz (autobuski i kombi prevoz) putnika u drumskom saobraćaju (međugradskom, prigradskom i gradskom) i željezničkom saobraćaju i poslodavaca koji obavljaju prevoz zaposlenih vozilima za sopstvene potrebe u drumskom saobraćaju obavljaju bez mogućnosti stajanja putnika u vozilu;
9) obaveza prevoznika da prevoz putnika u unutrašnjem pomorskom saobraćaju obavljaju bez mogućnosti stajanja putnika u plovnom objektu;
10) obaveza dječjih igraonica da rad organizuju u periodu od 7 do 22 časova, u skladu sa preporukama Instituta;
11) obaveza sportskih organizacija, vlasnika i korisnika sportskih objekata da treninge, sportska takmičenja i turnire sportista u manjim zatvorenim sportskim objektima (baloni i sl.) organizuju uz prisustvo ograničenog broja lica, u skladu sa preporukama Instituta;
12) obaveza sportskih organizacija, vlasnika i korisnika sportskih objekata tokom održavanja sportskih takmičenja i turnira sportista, da:
- u otvorenom sportskom objektu ne dozvole ulazak zaposlenima i navijačima bez jednog od dokaza iz člana 2 stav 1 ove odluke,
- u zatvorenom sportskom objektu ne dozvole ulazak zaposlenima i navijačima bez jednog od dokaza iz člana 2 stav 1 ove odluke i prisustvo više od 100 navijača,
- odrede lice koje će vršiti kontrolu i biti odgovorno za poštovanje ovih mjera;
13) zabrana organizovanja đačkih i učeničkih ekskurzija i izleta, osim u Crnoj Gori, za najviše 50 učenika, uz poštovanje propisanih mjera;
14) zabrana organizovanja javnih priredbi, političkih i privatnih skupova, proslava, žurki, svadbi, kao i drugih manifestacija na otvorenim javnim mjestima, osim uz prisustvo do 50 lica, uz poštovanje propisanih mjera;
15) zabrana organizovanja zabavnih, sportskih i rekreativnih aktivnosti za djecu i odrasle na otvorenim javnim mjestima (luna park, ringišpil, grupni treninzi i sl.), osim uz prisustvo do 50 lica, uz poštovanje propisanih mjera;
16) zabrana organizovanja žurki i muzičkih festivala u zatvorenom i na otvorenom prostoru u kome se ne može vršiti ili je otežano vršenje kontrole dokaza iz člana 2 stav 1 ove odluke.
Član 5
Crnogorski državljani, stranci koji imaju stalni ili privremeni boravak u Crnoj Gori i državljani Republike Srbije, Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Republike Kosovo, Republike Albanije i Republike Sjeverne Makedonije, koji ulaze u Crnu Goru iz tih država, kao i državljani drugih država koji su u periodu od najmanje 15 dana prije ulaska u Crnu Goru neprekidno boravili u tim državama, mogu da ulaze u Crnu Goru, bez dokaza iz člana 2 stav 1, odnosno stav 2 ove odluke, uz poštovanje zdravstvenih mjera, u skladu sa zdravstvenim upozorenjem Instituta za javno zdravlje Crne Gore (u daljem tekstu: Institut), do 13. septembra 2021. godine.
Zdravstveno upozorenje iz stava 1 ovog člana dostupno je na svim graničnim prelazima preko kojih se obavlja ulazak u Crnu Goru i objavljuje se na internet stranici Ministarstva zdravlja i Instituta.
Član 6
Mjere iz čl. 2 do 4 ove odluke primjenjivaće se do 24. septembra 2021. godine.
Član 7
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja ("Službeni list CG", broj 90/21).
Član 9
Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".