Budite odgovorni – radite od kuće.

Za sve Vas koji radite od kuće pripremili smo besplatnu licencu Kataloga propisa do okončanja vanrednih okolnosti izazvanih pandemijom novog koronavirusa.

Katalog propisa 2020 - #OstaniDoma

Zbog pandemije koronavirusa (Covid 19) veliki broj kompanija postupio je odgovorno i organizovao svoje zaposlene da rade od kuće. Zbog toga smo odlučili da svim društveno odgovornim kompanijama ponudimo besplatne licence Kataloga propisa za rad od kuće do okončanja vanrednih okolnosti izazvanih pandemijom novog korona virusa.

Uvažavajući sve teškoće sa kojima se svi suočavamo ovih dana, želimo da podijelimo teret rada od kuće kako sa našim postojećim korisnicima (koji pored licenci koje već koriste imaju pravo i na dodatne licence za rad od kuće), tako i sa svim ostalim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima koja smatraju da bi korišćenje elektronske enciklopedije crnogorskih propisa – Kataloga propisa doprinijelo kvalitetu njihovog poslovanja.

Korišćenjem elektronske enciklopedije Katalog propisa 2020, verzija Legal expert, dobijate:

 • Jednostavno korišćenje, slično korišćenju bilo kog Internet pretraživača, bez potrebe za dodatnom obukom;
 • Sve objavljene propise, u roku od 24h;
 • Pretraživanje tekstova propisa i oglasnih djelova;
 • Povezanost sudske prakse i sudskih odluka sa članovima zakona i drugih akata;
 • Uporednu sudsku praksu sa ranijim verzijama zakona i zakonima Srbije;
 • Ranije verzije prečišćenih tekstova propisa;
 • Povezanost podzakonskih akata sa odgovarajućim zakonima;
 • Hronološki pregled svih izmjena članova zakona sa opcijom kopiranja teksta;
 • Uporedni prikaz prečišćenog teksta i bilo koje izmjene koju je prečišćeni tekst pretrpio;
 • Sve propise Crne Gore i ex-Jugoslavije objavljene od 1945. godine do danas;
 • Kompletnu arhivu skeniranih službenih glasila Crne Gore i ex-Jugoslavije za period od 1945. godine do danas, uključujući i posebna glasila opština Budva, Kotor i Pljevlja;
 • Tehničku podršku koja će Vam izaći u susret u roku od 24 sata;
 • Korisničku podršku koja Vam je na raspolaganju svim radnim danima od 08:30 do 15:30h.

Za više informacija vezanih za aktivaciju licence za rad od kuće kontaktirajte nas putem mail-a prodaja@ekspert.me ili na brojeve 020/223-795, 067/231-426, 068/076-617, 069/076-617.

Uslovi ponude:
1. Ponuda važi samo do okončanja vanrednih okolnosti izazvanih pandemijom novog korona virusa.
2. Zbog preporuka nadležnih organa, naša služba tehničke podrške u ovom periodu neće izlaziti na teren, već su korisnici dužni da sami instaliraju softver uz našu telefonsku podršku ili podršku putem TeamViewer-a.
3. Pravni ekspert d.o.o. u svakom trenutku zadržava pravo izmjene uslova ove ponude.

Katalog propisa 2020 - #Covid19