• Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti O SOCIJALNOJ I DJEČJOJ ZAŠTITI ("Službeni list Crne Gore", br. 027/13 od 11.06.2013, 001/15 od 05.01.2015, 042/15 od 29.07.2015, 047/15 od 18.08.2015, 056/16 od 23.08.2016, 066/16 od 20.10.2016, 001/17 od 09.01.2017, 031/17 od 12.05.2017, 042/17 od 30.06.2017, 050/17 od 31.07.2017, 059/21 od 04.06.2021, 145/21 od 31.12.2021, 145/21 od 31.12.2021).
• Format: 12×16 cm, 132 strane, Latinica, Broširani povez, ISBN 978-9940-744-78-6.
• Izdanje izlazi iz štampe u februaru 2022. godine, nakon čega će biti distribuirano kupcima.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje