Pregled ažuriranih propisa.

Pogledajte koji su propisi ažurirani u Katalogu propisa, po datumima ažuriranja.

Februar 2024

Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 014/24 od 20.02.2024. godine
Novi propisi:
1. Uredba o uslovima i načinu izbora, pravima i obavezama policijskog oficira za vezu
2. Odluka o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih Odlukama Savjeta Evropske unije s obzirom na stanje u Sirijskoj Arapskoj Republici
3. Pravilnik o bližim uslovima i kriterijumima za kategorizaciju autobuskih stanica
4. Pravilnik o nadzoru koji sprovodi Komisija za tržište kapitala
5. Rješenje o okončanju javne ponude za preuzimanje
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu, postupku i vremenu polaganja maturskog ispita u gimnaziji
2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadama za rad Komisije za tržište kapitala – cjenovnika
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o dopuni Odluke o obrazovanju Savjeta za reformu javne uprave
2. Rješenje o razrješenju članice Etičkog komiteta
3. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnice direktora Uprave za saradnju sa dijasporom – iseljenicima
4. Rješenje o imenovanju dvije članice Savjeta za prava djeteta
5. Rješenje o imenovanju članice Etičkog komiteta
6. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti direktora Uprave za nekretnine
7. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za zdravstvenu zaštitu, regulisane profesije i nadzor nad funkcionisanjem strukovnih regulatornih tijela (komora) u Ministarstvu zdravlja
8. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za digitalno zdravlje u Ministarstvu zdravlja
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 013/24 od 16.02.2024. godine
Novi propisi:
1. Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprečavanje unošenja i širenja štetnog organizma Spodoptera frugiperda (Smith)
2. Pravilnik o obrascu i načinu upotrebe legitimacije turističkog vodiča
3. Pravilnik o obrascu i načinu upotrebe legitimacije turističkog pratioca
4. Pravilnik o obrascu i načinu upotrebe legitimacije turističkog animatora
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o dopunama Pravilnika o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite izvorišta i ograničenjima u tim zonama
2. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o koordinisanom uvođenju govorne komunikacije sa razmakom govornih kanala od 8,33 kHz za Jedinstveno evropsko nebo
3. Pravilnik o dopuni Pravilnika o uslovima za koordinisano uvođenje data link usluga u Jedinstveno evropsko nebo
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 6 – Privredno pravo
2. Odluka o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 7 – Pravo intelektualne svojine
3. Odluka o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 20 – Preduzetništvo i industrijska politika
4. Odluka o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata
5. Odluka o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 15 – Energetika
6. Odluka o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 21 – Trans-evropske mreže
7. Odluka o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 14 – Saobraćajna politika
8. Odluka o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zdravlja
9. Odluka o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 5 – Javne nabavke
10. Odluka o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj
11. Odluka o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 32 – Finansijski nadzor
12. Odluka o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 33 – Finansijske i budžetske odredbe
13. Odluka o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 13 – Ribarstvo
14. Odluka o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 9 – Finansijske usluge
15. Odluka o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 17 – Ekonomska i monetarna unija
16. Odluka o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 18 – Statistika
17. Odluka o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga
18. Odluka o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 4 – Sloboda kretanja kapitala
19. Odluka o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 26 – Obrazovanje i kultura
20. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Komisije za izradu Građanskog zakonika
21. Odluka o imenovanju savjetnika Predsjednika Crne Gore
Spisak ažuriranih propisa na dan 16.02.2024. godine
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 012/24 od 15.02.2024. godine
Novi propisi:
1. Odluka o bližim kriterijumima za korišćenje sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve
2. Uredba o povjeravanju dijela poslova Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine jedinicama lokalne samouprave
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uslovima za izradu tehničke dokumentacije za stambenu zgradu
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o izboru sudija Vrhovnog suda Crne Gore
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 011/24 od 14.02.2024. godine
Novi propisi:
1. Pravilnik o načinu i postupku testiranja postignuća učenika na kraju drugog ciklusa i provjere znanja učenika na kraju trećeg ciklusa
2. Pravilnik o obrascu mjesečne evidencije rezultata poslovanja za priređivanje igara na sreću putem interneta
3. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 2/20, od 26. decembra 2023. godine
4. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 44/20, 11/23 i 31/23, od 26. decembra 2023. godine
5. Pravilnik o tehničkim zahtjevima i procedurama za obavljanje letačkih operacija operatora vazduhoplova iz trećih zemalja
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku polaganja stručnog ispita za učenike koji nastavljaju obrazovanje
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o prestanku mandata pomoćnika direktora Zavoda za školstvo
2. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za javno zdravlje i biomedicinu u Ministarstvu zdravlja
3. Rješenje o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca” – Podgorica
4. Rješenje o razrješenju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca” – Podgorica
5. Rješenje o imenovanju zamjenika Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore – Kancelarija u Bijelom Polju
6. Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za javno zdravlje, prekursore i kozmetičke proizvode u Ministarstvu zdravlja
7. Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za biomedicinu i transplantaciju u Ministarstvu zdravlja
8. Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za zdravstvenu zaštitu, farmakologiju i regulisane profesije u Ministarstvu zdravlja
9. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za politiku odbrane u Ministarstvu odbrane
10. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. sekretarke Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine
11. Rješenje o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu odbrane
12. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za klimatske promjene i zaštitu prirode u Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera
13. Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za normativnu djelatnost i harmonizaciju propisa u Ministarstvu zdravlja
14. Rješenje o prestanku mandata generalnog Direktorata za projekte (IPA), inovacije, zdravstveni turizam u Ministarstvu zdravlja
15. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za farmakologiju, prekursore i kozmetičke proizvode u Ministarstvu zdravlja
16. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za IPA i druge projekte i infrastrukturu u zdravstvu u Ministarstvu zdravlja
17. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za razvoj turizma i izradu propisa u oblasti turizma u Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera
18. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za ekologiju u Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera
19. Rješenje o imenovanju državne sekretarke u Ministarstvu finansija
20. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti sekretarke Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine
21. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za održivi razvoj i razvoj sjevera u Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera
22. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina
23. Rješenje o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 009/24 od 13.02.2024. godine
BERANE
1. Odluka o određivanju lokacije sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa-robno distributivnog centra
2. Odluka o učešću opštine Berane u postupku prodaje dijela imovine stečajnog dužnika DOO “SIMON VOYAGES” – u stečaju – Berane
DANILOVGRAD
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Danilovgrad
HERCEG NOVI
1. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom Turističke organizacije Herceg Novi za 2024. godinu
2. Odluka o donošenju Programa obavljanja komunalnih djelatnosti “Vodovod i kanalizacija” DOO Herceg Novi za 2024. godinu
3. Odluka o donošenju Plana i programa rada “Agencija za gazdovanje gradskom lukom Herceg Novi” DOO Herceg Novi za 2024. godinu
4. Odluka o donošenju Plana i programa rada “Agencije za razvoj i zaštitu Orjena Herceg Novi” DOO za 2024. godinu
5. Odluka o donošenju Plana i programa rada sa Finansijskim planom za 2024. godinu “Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog” D.O.O.
6. Odluka o donošenju Godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti sa Finansijskim planom za 2024. godinu “Parking servis Herceg Novi” DOO Herceg Novi
7. Odluka o donošenju Godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti za “Komunalno stambeno” DOO Herceg Novi za 2024. godinu
8. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada DOO “Sportski centar Igalo”
9. Odluka o donošenju Programa obavljanja komunalnih djelatnosti “Društva za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Opštini Herceg Novi” za 2024. godinu DOO Herceg Novi
10. Odluka o davanju saglasnosti na visinu cijena upravljanja komunalnim otpadom DOO “Čistoća” Herceg Novi
11. Odluka o donošenju Programa obavljanja komunalnih djelatnosti “Čistoća” DOO Herceg Novi za 2024. godinu
12. Program rada Skupštine opštine Herceg Novi za 2024. godinu
13. Odluka o imenovanju tri člana Savjeta Javnog radio difuznog servisa Radio Televizija Herceg Novi DOO
14. Odluka o donošenju Programa rada Javne ustanove “Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju” Herceg Novi za 2024. godinu
15. Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija” Herceg Novi
16. Rješenje o prestanku dužnosti i imenovanju sekretara Opštinske izborne komisije Herceg Novi u stalnom sastavu
17. Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Sportski centar Igalo” – Igalo
18. Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću – Društva za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Opštini Herceg Novi
19. Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora “Parking servis Herceg Novi” DOO Herceg Novi
20. Rješenje o izboru potpredsjednice Skupštine opštine Herceg Novi
21. Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Javne ustanove “Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi”
KOLAŠIN
1. Odluka o određivanju lokacije za izgradnju lokalnih objekata od opšteg interesa: DTS 10/0,4 kV “Lipovo nova” na katastarskoj parceli broj 689 i priključnog 10 kV kao i NN izvoda na katastarskim parcelama broj 635, 692, 687/2 i 688, KO Moračko Trebaljevo, Kolašin
ROŽAJE
1. Odluka o prestanku mandata potpredsjednika Opštine Rožaje
2. Odluka o prestanku mandata potpredsjednika Opštine Rožaje
3. Odluka o utvrđivanju lokacije sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – trafostanice TS 10/0,4kV, 1x1000kVA – (Nova 4)
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 010/24 od 09.02.2024. godine
Novi propisi:
1. Odluka o usklađivanju visine osnova za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje i visine materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite
2. Rješenje o upisu u Registar politickih partija
3. Pravilnik o identifikacionoj ispravi pomorca
4. Odluka o usklađivanju vrijednosti penzije za jedan lični bod od 1. januara 2024. godine
5. Odluka o usklađivanju penzija i novčanih naknada od 1. januara 2024. godine
6. Odluka o usklađivanju osnova za određivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1. januara 2024. godine
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju brzine prenosa podataka za funkcionalan pristup internetu putem Univerzalnog servisa
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost
2. Odluka o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava
3. Odluka o obrazovanju Komisije za rješavanje statusa Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju “dr Simo Milošević” a.d. Igalo
4. Odluka o usklađivanju mjesečnih novčanih primanja korisnika prava iz boračke i invalidske zaštite
5. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za javni dug u Ministarstvu finansija
6. Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu depozita
7. Rješenje o razrješenju državnog sekretara u Ministarstvu pravde
8. Rješenje o imenovanju zastupnice Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava
9. Rješenje o prestanku mandata zastupnice Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava
10. Odluka o imenovanju zamjenice šefice Kabineta Predsjednika Crne Gore
11. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva pravde
12. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za kapitalne, međunarodne i projekte iz fondova EU u Ministarstvu pravde
13. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva ljudskih i manjinskih prava
14. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za interkulturalizam u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava
15. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. sekretara Ministarstva pravde
16. Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja
17. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava
18. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. sekretarke Ministarstva kulture i medija
19. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti sekretarke Ministarstva kulture i medija
20. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti pomoćnice direktora Uprave za ljudske resurse
21. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja
22. Rješenje o prestanku mandata sekretarke Ministarstva finansija
23. Rješenje o imenovanju tri člana Odbora direktora Instituta za javno zdravlje
24. Rješenje o razrješenju tri člana Odbora direktora Instituta za javno zdravlje
25. Rješenje o imenovanju savjetnice za međunarodne odnose potpredsjednika Vlade za demografiju i mlade
26. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti sekretarke Ministarstva finansija
27. Rješenje o imenovanju predsjednice i članice Upravnog odbora Javne ustanove Dječji dom “Mladost” Bijela
28. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za sprovođenje državnih smjernica u oblasti arhitekture u Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine
29. Rješenje o razrješenju predsjednika i članice Upravnog odbora Javne ustanove Dječji dom “Mladost” Bijela
30. Rješenje o razrješenju četiri člana Odbora direktora Zdravstvene ustanove Apoteke Crne Gore “Montefarm”
31. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti direktora Uprave za državnu imovinu
32. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za stanovanje u Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine
33. Rješenje o imenovanju četiri člana Odbora direktora Zdravstvene ustanove Apoteke Crne Gore “Montefarm”
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 008/24 od 07.02.2024. godine
CETINJE
1. Odluka o dopuni Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Prijestonice Cetinje
PLAV
1. Odluka o utvrđivanju lokacije sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – Gradskog stadiona
ROŽAJE
1. Odluka o izdvajanju sredstava iz stalne budžetske rezerve
ULCINJ
1. Odluka o Budžetu opštine Ulcinj za 2024. godinu
TUZI
1. Odluka o stavljanju van snage Uputstva o izradi godišnjeg programa rada i izvještaja o radu i ostvarivanju funkcije lokalne samouprave
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 009/24 od 02.02.2024. godine
Novi propisi:
1. Odluka o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Đurička rijeka sa pritokama na teritoriji opštine Plav
2. Naredba o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači
3. Naredba o privremenoj zabrani lova u zaraženom (inficiranom) području od zarazne bolesti afrička kuga svinja kod divljih svinja
4. Rješenje o uspostavljanju prethodne zaštite lokaliteta “Pišće – nekropola stećaka” u Plužinama, u trajanju od godinu dana
5. Rješenje o uspostavljanju prethodne zaštite lokaliteta Samograd, opština Bijelo Polje, u trajanju od godinu dana
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjeni Odluke o varijabilnom dijelu zarade
2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima za postavljanje, odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme
3. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uslovima i načinu sprovođenja obavezne imunoprofilakse i hemioprofilakse protiv određenih zaraznih bolesti
“Službeni list Crne Gore”, br. 008/24 od 02.02.2024. godine
Novi propisi:
1. Program monitoringa površinskih i podzemnih voda za 2024. godinu
2. Pravilnik o osnovnim zahtjevima za medicinska sredstva
3. Rješenje o upisu u Registar političkih partija promjene činjenice o izmjeni statuta političke partije “Demokratska partija socijalista Crne Gore”
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu i postupku raspisivanja i sprovođenja javnog konkursa za idejno arhitektonsko rješenje
2. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti
3. Granski kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Granskog kolektivnog ugovora za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o prestanku sudijske funkcije sudiji Osnovnog suda u Podgorici
2. Odluka o izboru predsjednika Osnovnog suda u Nikšiću
3. Odluka o izboru predsjednika Osnovnog suda u Danilovgradu
4. Odluka o izboru sudije Višeg suda za prekršaje Crne Gore
5. Rješenje o određivanju člana Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji
6. Rješenje o određivanju članice Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji
7. Rješenje o određivanju člana Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji
8. Rješenje o određivanju člana Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji
9. Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za digitalno zdravlje u Ministarstvu zdravlja
10. Rješenje o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja
11. Rješenje o određivanju člana Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji
12. Rješenje o određivanju člana Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 007/24 od 31.01.2024. godine
BAR
1. Odluka o određivanju lokacije sa elementima urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa
2. Odluka o prodaji katastarske parcele broj 4814/5 KO Novi Bar
BERANE
1. Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama
2. Odluka o finansiranju i sufinansiranju sporta
3. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Mjesne zajednice Rovca
4. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove “Polimski muzej” Berane
5. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove “Centar za kulturu” Berane
6. Odluka o izmjeni Odluke o podizanju spomen obilježja postavljanjem spomen-objekta – spomenik Vojvoda Marko Miljanov Popović
7. Odluka o oslobođenju naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta na katastarskoj parceli broj 2386/1 upisane u listu nepokretnosti broj 2029 KO Berane u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Školski centar Vukadin Vukadinović” Berane
8. Odluka o donošenju Programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2024. godinu DOO “Vodovod i kanalizacija” Berane
9. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cijenama usluga DOO “Vodovod i kanalizacija” Berane
10. Odluka o izmjeni Odluke o naknadama za rad odbornika u Skupštini opštine Berane
11. Rješenje o prestanku mandata u skupštinskim radnim tijelima
12. Rješenje o imenovanju člana u skupštinska radna tijela
13. Program rada Skupštine opštine Berane za 2024. godinu
BIJELO POLJE
1. Rješenje o usklađivanju naknade za korišćenje građevinskog zemljišta za 2023. godinu
BUDVA
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Budva
HERCEG NOVI
1. Odluka o dopuni i izmjeni Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Herceg Novi
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 007/24 od 31.01.2024. godine
Novi propisi:
1. Ukaz o dodjeli Medalje za hrabrost
2. Ukaz o dodjeli Medalje za hrabrost
3. Ukaz o dodjeli Ordena Crnogorske zastave II stepena
4. Ukaz o dodjeli Ordena Crnogorske zastave II stepena
5. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Vladoš na teritoriji opštine Kolašin radi rekonstrukcije regionalnog puta R-13, dionica Kolašin Mateševo
6. Statut Društva sa ograničenom odgovornošću za promet roba i usluga “Montenegro Bonus” Cetinje
7. Naredba o hitnim fitosanitarnim mjerama za sprečavanje unošenja i širenja određenih štetnih organizama
8. Program obaveznih imunizacija stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti na teritoriji Crne Gore za 2024. godinu
9. Rješenje o utvrđivanju statusa nepokretnog kulturnog dobra od nacionalnog znacaja dobru Kuća Vujovića
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu sprovođenja obavezne imunoprofilakse i hemioprofilakse protiv određenih zaraznih bolesti
Ispravke propisa:
1. Ispravka Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o obrazovanju Savjeta za podsticanje daljeg razvoja i primjene medijacije i drugih načina alternativnog rješavanja sporova
2. Odluka o izboru vrhovnog državnog tužioca Crne Gore

Januar 2024

Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 006/24 od 26.01.2024. godine
Novi propisi:
1. Odluka o utvrđivanju koeficijenata za zaradu i dodatak na zaradu zaposlenih u Avio servisu Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore
2. Rješenje o izdavanju odobrenja za pružanje platnih usluga platnoj instituciji “Alta Pay Group” d.o.o. Budva
Izmjene i dopune propisa:
1. Uredba o izmjenama Uredbe o uslovima i načinu korišćenja objekata za reprezentativne potrebe u svojini Crne Gore
2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću “Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca” – Podgorica
3. Odluka o dopuni Odluke o Savjetu za prava djeteta
4. Odluka o izmjenama Statuta Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore a.d.
Postavljenja i razrješenja:
1. Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Saveznoj Demokratskoj Republici Etiopiji
2. Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Bjelorusiji
3. Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore pri Afričkoj uniji
4. Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Državi Palestini
5. Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Uzbekistan
6. Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Kirgistan
7. Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Kazahstan
8. Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Ruskoj Federaciji
9. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Međuresorske radne grupe za uvođenje programa “Garancija za mlade” u Crnoj Gori
10. Rješenje o imenovanju direktora Instituta za javno zdravlje
11. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktorice Instituta za javno zdravlje
12. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za energetsku efikasnost u Ministarstvu energetike i rudarstva
13. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave za kapitalne projekte
14. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Generalnog direktorata za ekonomsku i javnu diplomatiju u Ministarstvu vanjskih poslova
15. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za ekonomsku i kulturnu diplomatiju u Ministarstvu vanjskih poslova
16. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za legalizaciju bespravnih objekata u Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine
17. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za građevinarstvo u Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine
18. Rješenje o razrješenju državnog sekretara u Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine
19. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti pomoćnice direktora Uprave za saradnju sa dijasporom – iseljenicima
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 008/24 od 26.01.2024. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 006/24 od 24.01.2024. godine
BAR
1. Odluka o prodaji katastarske parcele broj 5694/2 KO Novi Bar
KOLAŠIN
1. Odluka o usvajanju Akcionog plana za mlade Opštine Kolašin za 2024. godinu
2. Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju naknade za rad Odbora direktora DOO “Komunalno” Kolašin
3. Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju naknade za rad Odbora direktora DOO Vodovod i kanalizacija Kolašin
4. Odluka o utvrđivanju naknade za rad Savjeta Javne ustanove Centar za kulturu Kolašin
5. Odluka o imenovanju sekretarke Skupštine opštine Kolašin
6. Odluka o davanju saglasnosti na formiranje Mjesne zajednice Cerovica izdvajanjem iz Mjesne zajednice Liješnje
7. Program uređenja prostora sa Programom urbane sanacije Opštine Kolašin za 2024. godinu
8. Zaključak o hitnosti postavljanja mjerača protoka na vodoizvorištu rijeke Mušovića i mjerača protoka na ulaz u lagunama otpadnih voda
9. Odluka o prodaji zemljišta-katastarske parcele broj: 789/4 KO Kolašin, radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 1 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Centar”
PLAV
1. Odluka o kupovini zemljišta
2. Program rada Skupštine opštine Plav za 2024. godinu
3. Zaključak o usvajanju Plana investicija za 2024. godinu
4. Zaključak o usvajanju Plana i Program rada Javne ustanove Dnevnog centara za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju “Lipa” za 2024. godinu
5. Zaključak o usvajanju Plana i Program rada, procjene finansijskih izdataka za 2024. godinu i Plane javnih nabavki Javne ustanove Centra za kulturu “Husein Bašić” za 2024. godinu
6. Zaključak o usvajanju Programa rada za 2024. godinu DOO “Komunalne djelatnosti” Plav
7. Zaključak o usvajanju Plana i Program rada Turističke organizacije Plav za 2024. godinu
8. Odluka o utvrđivanju visine otpremnine lokalnih službenika i namještenika Opštine Plav
TUZI
1. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Organizacionog odbora za stvaranje uslova za početak rada novoosnovane Opštine Tuzi
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 005/24 od 24.01.2024. godine
Izmjene i dopune propisa:
1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave
Postavljenja i razrješenja:
1. Akt o proglašenju člana Tužilačkog savjeta iz reda državnih tužilaca
2. Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za investicije i razvoj konkurentnosti u turizmu u ranijem Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma
3. Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za razvojne politike u turizmu u ranijem Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma
4. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za EU integraciju i međunarodnu saradnju u ranijem Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
5. Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za ekologiju i klimatske promjene u ranijem Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
6. Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za zaštitu prirode u ranijem Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
7. Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za upravni postupak u turizmu i izradu propisa iz oblasti turizma i ugostiteljstva u ranijem Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma
8. Rješenje o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika, članova i sekretara Savjeta za prava djeteta
9. Rješenje o imenovanju generalne sekretarke Ministarstva vanjskih poslova
10. Rješenje o imenovanju člana Skupštine “Kontrola letenja Srbije i Crne Gore” d.o.o.
11. Rješenje o razrješenju člana Skupštine “Kontrola letenja Srbije i Crne Gore” d.o.o.
12. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti sekretarke Ministarstva unutrašnjih poslova
13. Rješenje o prestanku mandata sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova
14. Rješenje o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu unutrašnjih poslova
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 005/24 od 23.01.2024. godine
BAR
1. Odluka o prodaji katastarske parcele broj 674/7 KO Sutomore
2. Ispravka Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na nepokretnosti
BIJELO POLJE
1. Odluka o prenosu prava raspolaganja na građevinskom zemljištu Bulatović Mirašu
2. Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Cvišić Julki
3. Odluka o prenosu prava susvojine Tomić Bošku i Tomić Janku
4. Odluka o prenosu prava raspolaganja na građevinskom zemljištu “VERITAS” DOO
5. Odluka o prenosu prava raspolaganja Kolić Safetu
6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prenosu prava raspolaganja Martinović Redžu
7. Ispravka Odluke o ustanovljenju stvarne službenosti u korist CEDIS-a
HERCEG NOVI
1. Odluka o usvajanju Pravilnika o visini nagrada za osvojena sportska odličja na domaćoj i međunarodnoj sceni
ULCINJ
1. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine opštine Ulcinj
2. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Opštine Ulcinj
3. Odluka o boravišnoj taksi
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju naknade za rad odbornika i drugih lica koje bira i imenuje Skupština opštine Ulcinj
5. Odluka o davanju Gradske kapele na korišćenje D.O.O. Barlović Company
6. Odluka o davanju saglasnosti na odluku D.O.O. “Vodovod i kanalizacija” Ulcinj o utvrđivanju cijene vode i usluga za korišćenje gradske kanalizacije (Cjenovnik) broj 1210 od 05.07.2023. godine
7. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o donošenju Cjenovnika korišćenja javnih parkirališta D.O.O. “Parking servis – Ulcinj” za 2024. godinu
8. Odluka o raspisivanju Javnog poziva za davanje u zakup nepokretnosti
9. Odluka o davanju saglasnosti za ustanovljanje prava službenosti radi postavljanja 10 Kv kablovskih voda od TS 10/0,4 “OTRANT” do TS 10/0,4 “Radio centar 2” KO Ulcinjsko Polje
10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu
11. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada DOO “Vodovod i kanalizacija – Ulcinj” za 2024. godinu
12. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Društva sa ograničenom odgovornošću “Možura” za 2024. godinu
13. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan obavljanja komunalnih djelatnosti DOO “Komunalne djelatnosti – Ulcinj” za 2024. godinu
14. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove “Centra za kulturu – Ulcinj” za 2024. godinu
15. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju “Sirena” – Ulcinj za 2024. godinu
16. Odluka o imenovanju Komisije za odabir projekta valorizacije kulturne baštine na teritoriji opštine Ulcinj
17. Odluka o imenovanju predstavnika Skupštine opštine Ulcinj u Skupštini Turističke ordinacije – Ulcinj
18. Odluka o davanju saglasnosti na izbor direktorice Javne ustanove “Centar za kulturu – Ulcinj”
19. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan D.O.O. “Parking servis Ulcinj” za 2024. godinu
20. Odluka o davanju saglasnosti Sekretarijatu za zaštitu imovine Opštine Ulcinj za zaključenje poravnanja u predmetu Osnovnog suda u Ulcinju Rs.br. 69/22
21. Rješenje o naknadi troškova za rad Komisije za izradu Predloga izmjena i dopuna Statuta Opštine Ulcinj
22. Rješenje o naknadi troškova za rad Komisije za izradu Predloga izmjene i dopune Poslovnika o radu Skupštine opštine Ulcinj
23. Program rada Skupštine opštine Ulcinj za 2024. godinu
24. Program uređenja prostora Opštine Ulcinj za 2024. godinu
25. Ispravka Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu Opštine Ulcinj za 2023. godinu
26. Zaključak o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za 2022. godinu Javne ustanove “Centar za kulturu – Ulcinj”
27. Zaključak o usvajanju Godišnjeg izvještaja o radu i finansijskom poslovanju D.O.O. “Parking servis Ulcinj” za 2022. godinu
28. Zaključak o produženju važnosti Programa podizanja spomen-obilježjima u opštini Ulcinj za 2023. godinu
TUZI
1. Odluka o davanju saglasnosti za ustanovljavanje stvarne službenosti na neodređeno vrijeme bez naknade na dijelu katastarske parcele broj 2315/1, upisane u posjedovni list broj 1991 KO Tuzi
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 004/24 od 23.01.2024. godine
Novi propisi:
1. Odluka o utvrđivanju osnovne i doplatne liste ljekova
Izmjene i dopune propisa:
1. Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o privrednim društvima
2. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o koeficijentima za utvrđivanje zarade zaposlenih u Agenciji za zaštitu konkurencije
3. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o bližim uslovima za obrazovanje, sastav i način rada socijalno-ljekarskih komisija
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o prestanku sudijske funkcije sudiji Suda za prekršaje u Budvi
2. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Komisije za unapređenje modaliteta jačanja međusobnih odnosa Crne Gore i Republike Italije u oblasti rada, obrazovanja, zdravstva i socijalne politike
3. Odluka o izboru zamjenice izvršnog direktora Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti
4. Odluka o prestanku funkcije državnoj tužiteljki u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima
5. Odluka o prestanku sudijske funkcije sutkinji Osnovnog suda u Nikšiću
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 003/24 od 17.01.2024. godine
Novi propisi:
1. Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence za rad stručnim radnicima u oblasti socijalne i dječje zaštite
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i postupku izdavanja potvrde o rezidentnosti u poreske svrhe
Ispravke propisa:
1. Ispravka Odluke o obrazovanju Koordinacionog tijela za praćenje realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore
2. Ispravka Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o zastupniku Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za upravljanje strukturama pretpristupne podrške EU u Ministarstvu finansija
2. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti direktora Uprave carina
3. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za elektroenergetiku u Ministarstvu energetike i rudarstva
4. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za naftu i gas u Ministarstvu energetike i rudarstva
5. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za geologiju i rudarstvo u ranijem Ministarstvu kapitalnih investicija
6. Rješenje o razrješenju predsjednika i članica Savjeta Agencije za investicije Crne Gore
7. Rješenje o postavljenju generalne direktorice Direktorata za unaprjeđenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava
8. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za igre na sreću, koordinaciju i izvještavanje o neformalnoj ekonomiji i državnu pomoć u Ministarstvu finansija
9. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za finansiranje, ugovaranje i sprovođenje sredstava EU podrške u Ministarstvu finansija
10. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za upravljanje javnim investicijama i politiku javnih nabavki u Ministarstvu finansija
11. Rješenje o prestanku mandata sekretarke ranijeg Ministarstva kapitalnih investicija
12. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata državnog trezora u Ministarstvu finansija
13. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za državni budžet u Ministarstvu finansija
14. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za željeznički saobraćaj u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva
15. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za kapitalne i IPA projekte u ranijem Ministarstvu kapitalnih investicija
16. Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za pomorski saobraćaj, sigurnost plovidbe, zaštitu od zagađenja i pomorsku privredu u ranijem Ministarstvu kapitalnih investicija
17. Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za putnu infrastrukturu u ranijem Ministarstvu kapitalnih investicija
18. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za željezničku infrastrukturu i saobraćaj u ranijem Ministarstvu kapitalnih investicija
19. Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za inspekcijske poslove u ranijem Ministarstvu kapitalnih investicija
20. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva saobraćaja i pomorstva
21. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za pomorstvo u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva
22. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za vazdušni saobraćaj u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva
23. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za državne puteve u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva
24. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za kapitalne projekte i međunarodnu saradnju u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva
25. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za državnu upravu u Ministarstvu javne uprave
26. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za razvoj i saradnju sa NVO u Ministarstvu javne uprave
27. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Skupštine “Kontrola letenja Srbije i Crne Gore” d.o.o.
28. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktorice Zavoda za školstvo
29. Rješenje o imenovanju direktorice Zavoda za školstvo
30. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za međunarodnu saradnju, evropske integracije i implementaciju EU fondova u Ministarstvu ekonomskog razvoja
31. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti direktora Uprave za saradnju sa dijasporom i iseljenicima
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 004/24 od 16.01.2024. godine
PLJEVLJA
1. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju direktora Javne ustanove Umjetnička galerija “Vitomir Srbljanović” Pljevlja
2. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju izvršne direktorice DOO “Čistoća” Pljevlja
3. Odluka o sufinansiranju troškova medicinski potpomognute oplodnje u Opštini Pljevlja
4. Odluka o sufinansiranju Programa rada narodnih kuhinja
5. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada DOO “Čistoća” Pljevlja za 2024. godinu
6. Odluka o određivanju i promjeni naziva ulica u Pljevljima
7. Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade za 2024. godinu
8. Odluka o prenosu prava svojine na vatrogasnim vozilima na kojima pravo svojine ima Opština Pljevlja
9. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Zavičajni muzej Pljevlja za 2024. godinu
10. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada DOO “Lokalni putevi” Pljevlja za 2024. godinu
11. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada DOO “Komunalne usluge” Pljevlja za 2024. godinu
12. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada za 2024. godinu DOO “Centar za sport i rekreaciju” Pljevlja
13. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada DOO “Grijanje” za 2024. godinu
14. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada Javne ustanove Centar za kulturu Pljevlja za 2024. godinu
15. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada za 2024. godinu Javne ustanove Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja
16. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova
17. Program rada Skupštine opštine Pljevlja za 2024. godinu
18. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada Javne ustanove Umjetnička galerija “Vitomir Srbljanović” Pljevlja za 2024. godinu
19. Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora DOO “Vodovod” Pljevlja
20. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Savjeta Javne ustanove Narodna biblioteka “Stevan Samardžić” Pljevlja
PODGORICA
1. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja od hemijskih i bioloških rizika Glavnog grada – Podgorica
2. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Elaborata o parking zonama, dozvoljenom vremenu parkiranja, kategoriji motornih vozila koja se mogu parkirati i načinu naplate naknade za parkiranje na opštim i posebnim parkiralištima u Podgorici – dio grada preko Morače i centralne gradske zone
3. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa Glavnog grada – Podgorica
4. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja od tehničko-tehnoloških nesreća Glavnog grada – Podgorica
5. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja od klizišta i odrona Glavnog grada – Podgorica
ŽABLJAK
1. Odluka o usvajanju Programa rada Skupštine opštine Žabljak za 2024. godinu
2. Odluka o Budžetu opštine Žabljak za 2024. godinu
3. Odluka o izmjeni Odluke o rešavanju stambenih potreba službenika i namještenika organa lokalne uprave opštine Žabljak
4. Odluka o oslobađanju plaćanja poreza na nepokretnosti za poljoprivredno zemljište koje se koristi u poljoprivredne svrhe u 2024. godini
5. Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini opštine Žabljak, između opštine Žabljak i DOO “Parking servis Žabljak”
6. Odluka o davanju u zakup službenih stanova licima čija su zanimanja deficitarna na teritoriji opštine Žabljak
7. Odluka o stavljanju van snage Odluke o obezbjeđivanju sredstava za finansiranje političkih partija
8. Odluka o ustupanju mehanizacije (komunalnih vozila i opreme)
9. Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade za 2024. godinu
10. Odluka o javnim parkiralištima
11. Rješenje o davanju saglasnosti na Godišnji program obavljanja komunalnih djelatnosti DOO “Komunalno i vodovod” Žabljak za 2024. godinu
12. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju naknada za rad odbornika i drugih lica koja bira ili imenuje Skupština opštine
13. Rješenje o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom DOO “Sportski centar Žabljak” – Žabljak za 2024. godinu
14. Rješenje o davanju saglasnosti na imenovanje vršioca dužnosti direktora DOO “Parking servis Žabljak” Žabljak
15. Rješenje o davanju saglasnosti na imenovanje vršioca dužnosti direktora DOO “Sportski centar Žabljak” Žabljak
16. Rješenje o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom Javne ustanove “Centar za kulturu Žabljak” za 2024. godinu
17. Program uređenja prostora za 2024. godinu
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 003/24 od 11.01.2024. godine
ANDRIJEVICA
1. Odluka o privremenom finansiranju potreba Budžeta opštine Andrijevica za period januar-mart 2024. godine
2. Program rada Skupštine opštine Andrijevica za 2024. godinu
HERCEG NOVI
1. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno građenje lokalnog objekta od opšteg interesa – objekta privrednog razvoja – privrednog objekta na lokaciji kp 6084 KO Sutorina, Herceg Novi
2. Odluka o zaradama lokalnih funkcionera, službenika i namještenika u Opštini Herceg Novi
3. Odluka o javnim parkiralištima na teritoriji Opštine Herceg Novi
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o regulisanju drumskog saobraćaja na teritoriji Opštine Herceg Novi
5. Odluka o mjesnim zajednicama
6. Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama
7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini vlasničkog udjela Opštine Herceg Novi u Fudbalskom klubu “Igalo 1929” od 02.07.2020. godine
8. Odluka o davanju saglasnosti na cijene usluga DOO “Vodovod i kanalizacija” Herceg Novi za 2024. godinu
9. Odluka o prodaji katastarske parcele 277/10 KO Topla
10. Odluka o visini vlasničkog udjela Opštine Herceg Novi u Ženskom košarkaškom klubu “Herceg Novi 87”
11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno stambeno” – Herceg Novi
12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću “Čistoća” – Herceg Novi
13. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću – “Društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Opštini Herceg Novi” Herceg Novi
14. Program uređenja prostora opštine Herceg Novi za 2024. godinu
15. Zaključak broj: 02-6-016-387/23 od 27.12.2023. godine
KOLAŠIN
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa: Vodovodni sistem kojim se obezbjeđuju potrebne količine vode za piće, sanitarne potrebe, protivpožarnu zaštitu i osnježavanje ski staza planinskih centara “Kolašin 1600” i “Kolašin 1450” u opštini Kolašin i Izmjena i dopuna iste
ŽABLJAK
1. Odluka o donošenju Lokalnog Akcionog plana partnerstva za otvorenu upravu Opštine Žabljak
TUZI
1. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje Aneksa I Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Opštine Tuzi, sa d.o.o. “Komunalno/Komunale” Tuzi
2. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje Aneksa I Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Opštine Tuzi, sa d.o.o. “Pijace/Tregu” Tuzi
3. Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik za usluge održavanja pijaca za d.o.o. “Pijace/Tregu” Tuzi
4. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika opštine Tuzi o imenovanju potpredsjednika opštine
5. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika opštine Tuzi o imenovanju potpredsjednika opštine
6. Odluka o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad u komisiji, savjetu i radnom tijelu, koje obrazuje predsjednik Opštine Tuzi
7. Odluka o potvrdi Odluke o davanju saglasnosti na predlog Odluke Odbora direktora DOO “Vodovod i kanalizacija/Ujesjellesi dhe kanalizimi” Tuzi broj 3985/23 od 07.12.2023. godine
8. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Turističke organizacije Tuzi za 2024. godinu
9. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno/Komunale” Tuzi
10. Odluka o načinu utvrđivanja visine naknade za rad u Komisiji za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama
11. Odluka o davanju saglasnosti na Programa rada Javne ustanove Kulturno-informativni centar “Malesija”
12. Odluka o usvajanju Lokalnog plana zaštite životne sredine Opštine Tuzi od 2024-2027. godine
13. Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji program obavljanja komunalnih djelatnosti Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno/Komunale” Tuzi za 2024. godinu
14. Odluka o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti Društva sa ograničenom odgovornošću “Pijace/Tregu” Tuzi za 2024. godinu
15. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija/Ujesjellesi dhe kanalizimi” Tuzi za 2024. godinu
16. Odluka o saradnji opštine Tuzi sa Unijom albanskih opština u regionu, opštinama i gradovima u zemlji i inostranstvu članicama Unije albanskih opština u regionu
17. Odluka o stavljanju van snage Odluke o donošenju Urbanističkog projekta “Sanitarna deponija sa reciklažnim centrom” u Podgorici
18. Odluka o ustupanju vozila na trajno korišćenje bez naknade “Komunalno/Komunale” d.o.o. Tuzi
19. Odluka o ustupanju vozila na trajno korišćenje bez naknade “Komunalno/Komunale” d.o.o. Tuzi
20. Odluka o izboru potpredsjednika Skupštine opštine Tuzi
21. Odluka o prestanku mandata sekretara Skupštine opštine Tuzi
22. Odluka o ustupanju vozila na trajno korišćenje bez naknade “Komunalno/Komunale” d.o.o. Tuzi
23. Odluka o određivanju vršioca dužnosti sekretara Skupštine opštine Tuzi
24. Odluka o prestanku mandata članu Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Pijace/Tregu” Tuzi
Spisak ažuriranih propisa na dan 15.01.2024. godine
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 002/24 od 12.01.2024. godine
Novi propisi:
1. Odluka o osnivanju Partnerskog savjeta za regionalni razvoj
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i postupku raspisivanja i sprovođenja javnog konkursa za idejno arhitektonsko rješenje
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o obrazovanju Savjeta za javne investicije
2. Rješenja o postavljenju tumača
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 001/24 od 11.01.2024. godine
Novi propisi:
1. Rješenje o upisu u Registar političkih partija
2. Odluka o utvrđivanju stope zatezne kamate za period od 1. januara do 30. juna 2024. godine
Ispravke propisa:
1. Ispravka Rješenja o standardu zanimanja igrač/igračica klasičnog baleta
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o prestanku sudijske funkcije sudiji Privrednog suda Crne Gore
2. Odluka o prestanku sudijske funkcije sudiji Suda za prekšaje u Podgorici
3. Odluka o prestanku sudijske funkcije sudiji Osnovnog suda u Podgorici
4. Odluka o izboru sudije za prekršaje u Sud za prekršaje u Podgorici
5. Odluka o prestanku sudijske funkcije sudiji Suda za prekršaje u Podgorici
6. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračku i invalidsku zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja
7. Odluka o prestanku sudijske funkcije predsjednici Osnovnog suda u Danilovgradu
8. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti sekretarke Ministarstva energetike i rudarstva
9. Odluka o prestanku sudijske funkcije predsjedniku Višeg suda za prekršaje Crne Gore
10. Rješenje o imenovanju državne sekretarke u Ministarstvu energetike i rudarstva
11. Rješenje o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu energetike i rudarastva
12. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za pristup tržištu rada u Ministarstvu rada i socijalnog staranja
13. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za pristup tržištu rada u Ministarstvu rada i socijalnog staranja
14. Rješenje o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu energetike i rudarstva
15. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračku i invalidsku zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja
16. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnice direktora Uprave prihoda i carina
17. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnice direktora Uprave prihoda i carina
18. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnice direktora Uprave prihoda i carina
19. Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata državnog trezora u Ministarstvu finansija
20. Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za građevinarstvo u ranijem Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
21. Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za razvoj stanovanja i legalizaciju u ranijem Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
22. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina
23. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina
24. Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za evropske fondove u Ministarstvu evropskih poslova
25. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina
26. Rješenje o imenovanju glavnog pregovarača za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji
27. Rješenje o razrješenju glavne pregovaračice za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji
28. Rješenje o imenovanju tri člana Odbora direktora Kliničkog centra Crne Gore
29. Rješenje o razrješenju tri člana Odbora direktora Kliničkog centra Crne Gore
30. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za međunarodnu trgovinsku i ekonomsku saradnju u ranijem Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma
31. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za informisanje javnosti o EU i procesu pristupanja EU u Ministarstvu evropskih poslova
32. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za koordinaciju finansijske podrške EU u Ministarstvu evropskih poslova
33. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za evropsku teritorijalnu saradnju u Ministarstvu evropskih poslova
34. Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju “ToMontenegro”
35. Rješenje o prestanku mandata sekretarke ranijeg Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja
36. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za finansijski sistem i koordinaciju politika u Ministarstvu finansija
37. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije u Ministarstvu finansija
38. Rješenje o razrješenju predsjednice Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad za Opštine Bar i Ulcinj
39. Rješenje o imenovanju savjetnice predsjednika Vlade Crne Gore za digitalne medije
40. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za planiranje prostora u Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine
41. Rješenje o imenovanju predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad za Opštine Bar i Ulcinj
42. Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za politiku javnih nabavki u Ministarstvu finansija
43. Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za državni budžet u Ministarstvu finansija
44. Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za upravljačku strukturu u Ministarstvu finansija
45. Rješenje o prestanku mandata direktora Uprave za katastar i državnu imovinu
46. Rješenje o prestanku mandata direktora Uprave prihoda i carina
47. Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za ekonomsko-finansijski sistem u Ministarstvu finansija
48. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave za katastar i državnu imovinu
49. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave za katastar i državnu imovinu
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 002/24 od 10.01.2024. godine
2. Oglasni dio broj 001/24 od 09.01.2024. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 002/24 od 09.01.2024. godine
BERANE
1. Odluka o Budžetu Opštine Berane za 2024. godinu
2. Odluka o prestanku mandata predsjedniku i članovima Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
3. Odluka o imenovanju sekretara Skupštine opštine Berane
4. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Lijeva obala Lima”
5. Rješenje o prestanku mandata u skupštinskim radnim tijelima
6. Rješenje o imenovanju člana u skupštinska radna tijela
BIJELO POLJE
1. Odluka o prenosu prava raspolaganja na građevinskom zemljištu
ŠAVNIK
1. Odluka o finansiranju usluge “Pomoć u kući starim licima”
2. Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o podzakupu broj 01-622
3. Odluka o finansiranju troškova boravka djece u dječjem vrtiću
4. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku za obračun potrošnje vode i kanalizacije za pravna i fizička lica koja nemaju vodomjer
5. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o predlogu cijena za 2024. godinu d.o.o. “Komunalne djelatnosti”
6. Odluka o imenovanju Savjetodavnog tijela d.o.o. Park prirode “Dragišnjica i Komarnica” Šavnik
7. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Opštinske izborne komisije
8. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom Turističke organizacije Opštine Šavnik za 2024. godinu
9. Odluka o dodjeli sredstava d.o.o. “Komunalne djelatnosti” Šavnik, na ime troškova po osnovu deponovanja komunalnog otpada
10. Odluka o usvajanju Informacije o vaspitno-obrazovnom radu Javne ustanove “Obrazovni centar Šavnik” za školsku 2022/2023 godinu
11. Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada Skupštine opštine Šavnik za 2024 godinu
12. Zaključak o davanju saglasnosti na Plan rada i Finansijski plan Javne ustanove Centar za kulturu, sport i medije Šavnik, za 2024. godinu
13. Zaključak o davanju saglasnosti na Plan i Program rada sa Finansijskim planom D.O.O. “Park prirode Dragišnica i Komarnica” Šavnik za 2024. godinu
14. Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan D.O.O. “Komunalne djelatnosti” Šavnik, za 2024. godinu
GUSINJE
1. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Savjeta za praćenje ostvarivanja Ustava i Statuta
2. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za zaštitu životne sredine
3. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za stambeno komunalnu oblast, zaštitu životne sredine, razvoj, privredu i finansije
4. Odluka o Budžetu Opštine Gusinje za 2024. godinu
5. Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan DOO “Komunalne djelatnosti” Gusinje za 2024. godinu
6. Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove “Centar za kulturu” Gusinje za 2024. godinu
7. Program rada Skupštine opštine Gusinje za 2024. godinu
8. Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan “Turistička organizacija” Gusinje za 2024. godinu
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 001/24 od 05.01.2024. godine
ŠAVNIK
1. Odluka o Budžetu Opštine Šavnik za 2024. godinu
TIVAT
1. Odluka o Budžetu Opštine Tivat za 2024. godinu
2. Odluka o ustupanju na korišćenje, bez naknade, poslovnih prostorija Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija
3. Odluka o zaduživanju Opštine Tivat za realizaciju Projekta “Vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na Jadranskoj obali” – faza V komponenta 2
4. Odluka o donošenju Programa uređenja prostora Opštine Tivat za 2024. godinu
5. Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu
6. Odluka o bratimljenju Opštine Đurđu i Opštine Tivat
7. Odluka o izmjeni Odluke o pravima i uslugama iz socijalne i dječje zaštite
8. Odluka o ustanovljavanju službenosti na katastarskim parcelama 164 i 333/1 KO Donja Lastva radi polaganja kablovskog voda
9. Odluka o dopuni Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa
10. Odluka o ustanovljavanju službenosti na katastarskim parcelama 728/2, 737 i 606/1 KO Donja Lastva i katastarskoj parceli 183/1 KO Tivat radi polaganja 10Kv kablovskog voda u cilju priključka na trafo stanicu na UP 22 u zahvatu DSL “Dio Sektora 22”
11. Odluka o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – izvođenje radova na izmještanju elektroenergetskog vazdušnog voda i polaganje 10kV voda, na dijelu katastarskih parcela broj 1581/2 i 1985/1 obje KO Đuraševići, u zahvatu Prostornog urbanističkog plana Tivta do 2020. godine
12. Odluka o ustanovljavanju službenosti pješačkog prolaza na katastarskim parcelama 307/2 i 295/2 KO Krašići u korist katastarske parcele 295/1 KO Krašići
13. Odluka o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – TS 10/0,4Kv 2x630Kva “RULJINA” na katastarskoj parceli broj 397/2 KO Donja Lastva sa priključnim 10Kv kablovskim vodovima – faza I; TS 10/0,4Kv 1x1000Kva “CENTURION” na katastarskoj parceli broj 566/3 KO Tivat sa uklapanjem u VN mrežu-faza II; TS 10/0,4Kv 2x1000Kva “HOTEL TIVAT” na katastarskoj parceli broj 71/1 KO Tivat sa uklapanjem u VN mrežu – faza III; uklapanje postojeće TC10/0,4Kv “Donja Lastva 2” u VN mrežu-faza IV u obuhvatu Urbanističkog plana “Ruljina”, Detaljnog urbanističkog plana “Donja Lastva”, Izmjena i dopuna DSL-a “ARSENAL”, Detaljnog urbanističkog plana “Mažina” i Detaljnog urbanističkog plana “Seljanovo”
14. Odluka o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – pristupnog puta golf zoni sa zapadne strane, na dijelu katastarskih parcela broj 1043/1, 1044/1 i 1061 sve KO Radovići i katastarske parcele broj 1378/1 KO Gošići, u obuhvatu Izmjena i dopuna detaljnog urbanističkog plana Golf i Donji Radovići zapad i “Prostorno-urbanističkog plana” Tivta do 2020. godine
15. Odluka o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – TS “UV1” 10/0,4Kv 1x1000Kv, na dijelu katastarske parcele broj 1043/1 KO Radovići i priključnih 10Kv kablovskih vodova na dijelu katastarskih parcela broj 1043/1, 1043/5 i 1146/1 sve KO Radovići, u obuhvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Golf i Donji Radovići centar”
16. Odluka o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – Centra za maslinarstvo, mediteranske kulture i pčelarstvo na katastarskoj parceli broj 1919/1 KO Đuraševići sa pripadajućom infrastrukturom – parking prostorom, 10Kv kablom čija se trasa prostire preko katastarske parcele broj 1973/88 i 1973/84 i 1973/89 sve KO Đuraševići, u obuhvatu “Prostorno-urbanističkog plana” Tivta do 2020. godine
17. Odluka o davanju ovlašćenja predsjedniku Opštine za raskid ugovora o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Brand New Tivat”
18. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću “Biznis info centar” Tivat
19. Odluka o donošenju Godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti DOO “Vodovod i kanalizacija” Tivat sa finansijskim planom za 2024. godinu
20. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Sportska dvorana Tivat sa finansijskim planom za 2024. godinu
21. Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji program obavljanja komunalne djelatnosti Društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat sa finansijskim planom za 2024. godinu
22. Odluka o utvrđivanju i raspodjeli dobiti DOO “Komunalno” Tivat za 2022. godinu
23. Odluka o donošenju Godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti DOO “Komunalno” Tivat sa finansijskim planom za 2024. godinu
24. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada Javne ustanove “Gradska biblioteka” Tivat sa finansijskim planom za 2024. godinu
25. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada Javne ustanove “Muzej i galerija” Tivat sa finansijskim i akcionim planom za 2024. godinu
26. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Centar za kulturu Tivat sa finansijskim planom za 2024. godinu
27. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Tivat sa finansijskim planom za 2024. godinu
28. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada Javne ustanove “Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Tivat” sa finansijskim planom za 2024. godinu
29. Odluka o donošenju Godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti DOO “Parking servis” Tivat sa finansijskim planom za 2024. godinu
30. Odluka o usvajanju Lokalnog plana kontrole populacije pasa na teritoriji opštine Tivat za period od 2024-2029. godine
31. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o podjeli MZ “Lastva – Seljanovo” na MZ “Lastva” i MZ “Seljanovo”
32. Zaključak o prihvatanju Informacije o realizaciji sredstava opredijeljenih za projekte Nevladinih organizacija za 2022. godinu

“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 066/23 od 30.12.2023. godine
BUDVA
1. Odluka o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa na teritoriji opštine Budva
2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Opštine Budva
3. Odluka o podizanju spomen obilježja davanjem naziva Javnoj ustanovi “Javne ustanove Narodna biblioteka Miroslav Luketić – Budva”
4. Odluka o davanju saglasnosti “Meditegan Express” d.o.o. Budva za produženje obavljanja djelatnosti prevoza putnika, učenika i penzionera u linijskom, gradskom i prigradskom saobraćaju
5. Inicijativa za unapređenje zdravstvene zaštite na području Petrovca
6. Odluka o Budžetu opštine Budva za 2024. godinu
7. Program rada Skupštine Opštine Budva za 2024. godinu
8. Program investicionih aktivnosti opštine Budva za 2024. godinu
9. Program uređenja prostora opštine Budva za 2024. godinu
PLJEVLJA
1. Odluka o Budžetu opštine Pljevlja za 2024. godinu
PODGORICA
1. Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama
2. Odluka o obimu i vrsti dopuštenih radova na spoljnim djelovima stambene zgrade
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o saradnji i partnerstvu Glavnog grada i nevladinih organizacija
4. Odluka o osnivanju i načinu funkcionisanja Omladinskog kluba Glavnog grada – Podgorice
5. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Savjeta Javne ustanove Kulturno-informativni centar “Budo Tomović” – Podgorica o imenovanju direktorice Ustanove
6. Odluka o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Podgorica za 2024. godinu
7. Odluka o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti “Čistoća” d.o.o. Podgorica za 2024. godinu
8. Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik održavanja pijaca
9. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Park prirode rijeka Zeta”
10. Odluka o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti “Pogrebne usluge” d.o.o. Podgorica za 2024. godinu
11. Odluka o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti “Komunalne usluge” d.o.o. Podgorica za 2024. godinu
12. Odluka o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti “Deponija” d.o.o. Podgorica za 2024. godinu
13. Odluka o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti “Zelenilo” d.o.o. Podgorica za 2024. godinu
14. Odluka o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti “Putevi” d.o.o. Podgorica za 2024. godinu
15. Odluka o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti “Parking servis Podgorica” d.o.o. Podgorica za 2024. godinu
16. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica za 2024. godinu
17. Odluka o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti “Tržnice i pijace” d.o.o. Podgorica za 2024. godinu
18. Program rada Skupštine Glavnog grada – Podgorice za 2024. godinu
19. Program uređenja prostora Glavnog grada Podgorice za 2024. godinu
Međunarodni ugovori i sporazumi
“Službeni list Crne Gore – Međunarodni ugovori”, br. 012/23 od 31.12.2023. godine
1. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o priznavanju profesionalnih kvalifikacija medicinskih sestara opšte njege, doktora veterinarske medicine, farmaceuta i babica u kontekstu Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 065/23 od 30.12.2023. godine
KOLAŠIN
1. Odluka o davanju saglasnosti predsjedniku Opštine za zaključenje Sporazuma o grantu Opštini Kolašin od Investicionog okvira Zapadnog Balkana (WBIF)
2. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju
3. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju
4. Odluka o davanju saglasnosti na Memorandum o saradnji između Opštine Kolašin, Crna Gora i Opštine Kruševo, Republika Sjeverna Makedonija
5. Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku preduzetništvu mladih
6. Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada i finansijski plan Javne ustanove Centar za kulturu Kolašin za 2024. godinu
7. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada i Finansijski plan DOO “Vodovod i kanalizacija” Kolašin za 2024. godinu
8. Odluka o davanju saglasnosti na cjenovnik usluga DOO “Vodovod i kanalizacija” Kolašin
9. Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji program obavljanja komunalnih djelatnosti i Finansijski plan DOO “Komunalno” Kolašin za 2024. godinu
10. Odluka o Budžetu Opštine Kolašin za 2024. godinu
11. Odluka o naknadama odbornicima u Skupštini opštine Kolašin
12. Odluka o izmjeni Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu
13. Zaključak o prihvatanju izvještaja o ukupno ostvarenim primicima i ukupno ostvarenim izdacima Budžeta u periodu od 01.01. do 30.06.2023. godine
14. Zaključak kojim Skupština opštine Kolašin poziva Vladu Crne Gore da hitno donese Odluku o izmjenama i dopunama Prostorno-urbanističkog plana
15. Zaključak o formiranju radne grupa sa zadatkom utvrđivanja presjeka stanja u postupku legalizacije i završetka radova na zgradi za potrebe socijalnog stanovanja u Ulici Dunje Đokić
NIKŠIĆ
1. Odluka o Budžetu opštine Nikšić za 2024. godinu
2. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta Nebojši Šipčiću radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 3 u obuhvatu Detaljnog urbanističkog plana Centar
3. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta Radomiru i Nikoli Miljeviću radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 28 u obuhvatu Detaljnog urbanističkog plana “Stara Varoš” – centar
4. Odluka o davanju na privremeno korišćenje poslovnog prostora u zgradi Nikšićkog pozorišta Upravi za katastar i državnu imovinu Crne Gore
5. Odluka o finansiranju sporta
6. Odluka o usvajanju Lokalnog programa socijalnog stanovanja Opštine Nikšić za 2024. godinu
7. Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade u opštini Nikšić za 2024. godinu
8. Odluka o donošenju Programa rada Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija” Nikšić za 2024. godinu
9. Odluka o donošenju Programa rada Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno” Nikšić za 2024. godinu
10. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom DOO “Autobuska stanica” Nikšić za 2024. godinu
11. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan “Parking servis Nikšić” DOO za 2024. godinu
12. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Turističke organizacije opštine Nikšić za 2024. godinu
13. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Muzeji i galerije Nikšić za 2024. godinu
14. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javnog preduzeća Sportski centar Nikšić za 2024. godinu
15. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Nikšićko pozorište za 2024. godinu
16. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove “Zahumlje” za 2024. godinu
17. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Narodna biblioteka “Njegoš” Nikšić za 2024. godinu
18. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić za 2024. godinu
19. Odluka o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Agencija za projektovanje i planiranje opštine Nikšić”
20. Zaključak o Inicijativi za pokretanje postupka kandidature Opštine Nikšić za Evropsku prestonicu kulture u 2030. godini
21. Zaključci o utvrđivanju i stavljanju na javnu raspravu Nacrta Poslovnika o radu Skupštine opštine Nikšić
22. Program uređenja prostora Opštine Nikšić za 2024. godinu
23. Program rada Skupštine opštine Nikšić za 2024. godinu
24. Rješenje o razrješenju člana Savjeta Javne ustanove Narodna biblioteka “Njegoš” Nikšić
25. Rješenje o izboru člana Savjeta Javne ustanove Narodna biblioteka “Njegoš” Nikšić
ZETA
1. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada Javne ustanove Kulturno-infomativni centar “Zeta”
2. Odluka o imenovanju Žirija za dodjelu nagrade Opštine Zeta “8 Februar”
3. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada Javne ustanove “Centar za pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite, za opštinu Zeta”
4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o finansiranju sporta i sportskih priredbi
5. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Opštinske izborne komisije Zeta
6. Odluka o obrazovanju Službe Skupštine
7. Odluka o pravima iz socijalne i dječje zaštite
8. Odluka o preuzimanju osnivačkih prava nad Košarkaškim klubom “Vukovi Zeta”
9. Odluka o Budžetu Opštine Zeta za 2024. godinu
10. Rješenje o utvrđivanju naknade za rad predsjednika i članova Savjeta Javne ustanove Kulturno informativni centar “Zeta”
11. Rješenje o utvrđivanju naknade za rad predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove “Centar za pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite za Opštinu Zeta”
12. Rješenje o izmjeni Rješenja o naknadi za rad članovima Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Javno komunalno preduzeće” Zeta
13. Zaključak o usvajanju Izvještaja o potrošnji sredstava dobijenih budžetom u prethodna dva mandata i izvještaj o novčanim sredstvima koja je Opština u okviru Glavnog grada – Golubovci vraćala Glavnom gradu, kao neutrošena
14. Zaključak o usvajanju Informacije o aktivnostima sprovedenim u cilju podsticanja, razvoja i unapređenja poljoprivrede i turizma na teritoriji Opštine Zeta za 2023. godinu
15. Zaključak o usvajanju Programa podsticajnih mjera podrške ruralnom razvoju za teritoriju Opštine Zeta za 2024. godinu
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 064/23 od 30.12.2023. godine
DANILOVGRAD
1. Rješenje o stavljanju van snage Rješenja o povjeravanju poslova potpredsjedniku Opštine Danilovgrad Dušku Stjepoviću
MOJKOVAC
1. Odluka o Budžetu opštine Mojkovac za 2024. godinu
PLAV
1. Odluka o Budžetu Opštine Plav za 2024. godinu
TIVAT
1. Odluka o prodaji katastarske parcele 371/2 KO Radovići
TUZI
1. Odluka o Budžetu Opštine Tuzi za 2024. godinu
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 063/23 od 29.12.2023. godine
ANDRIJEVICA
1. Odluka o razrješenju predsjednika, zamjenika predsjednika i člana Opštinske izborne Komisije i imenovanju predsjednika Opštinske izborne Komisije
BIJELO POLJE
1. Odluka o pokretanju postupka za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje
2. Odluka o Budžetu Opštine Bijelo Polje za 2024. godinu
3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obrazovanju radnih tijela Skupštine
4. Odluka o potvrđivanju Rješenja predsjednika Opštine
5. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora DOO Vodovod “Bistrica” Bijelo Polje o izmjenama i dopunama Statuta DOO Vodovod “Bistrica” Bijelo Polje
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad odbornika i drugih lica koje bira ili imenuje Skupština Opštine
7. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora DOO “Parking servis” Bijelo Polje o davanju u zakup parking mjesta za Sudski savjet
8. Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga za opšta i posebna parkirališta DOO “Parking Servis” Bijelo Polje
9. Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada Javne ustanove Centar za kulturu “Vojislav Bulatović-Strunjo” Bijelo Polje za 2024. godinu
10. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora DOO “Komunalno-Lim” Bijelo Polje o utvrđivanju cijena komunalnih usluga DOO “Komunalno-Lim”
11. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direkrora DOO “Komunalno-Lim” Bijelo Polje o utvrđivanju cijena za redovno održavanje javnih površina, opštinskih puteva sa zimskim održavanjem i drugih usluga koje pruža DOO “Komunalno-Lim”
12. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada Javne ustanove Centar za sport i rekreaciju sa finansijskim planom za 2024. godinu
13. Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada Javne ustanove “Ratkovićeve večeri poezije” za 2024. godinu
14. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove muzej Bijelo Polje za 2024. godinu
15. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada za 2024. godinu Javne ustanove Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “Tisa”
16. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Centar za podršku djeci i porodici za 2024. godinu
17. Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji program obavljanja komunalnih djelatnosti za 2024. godinu DOO “Komunalno-Lim” Bijelo Polje
18. Odluka o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti DOO Vodovod “Bistrica” Bijelo Polje za 2024. godinu
19. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada DOO “Parking servis” Bijelo Polje za 2024. godinu
20. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o prenosu prava raspolaganja Bulatović Mirašu
21. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o prenosu prava raspolaganja nepokretnosti Cvišić Julki
22. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o prenosu prava susvojine Tomić Bošku i Tomić Janku
23. Odluka o ustanovljavanju stvarne službenosti na određeno vrijeme u korist BP ENERGY iz Bijelog Polja
24. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o prenosu prava raspolaganja “VERITAS” DOO
25. Odluka o ustanovljavanju stvarne službenosti u korist CEDIS-a
26. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o prenosu prava raspolaganja Kolić Safetu
27. Odluka o ustanovljavanju stvarne službenosti u korist CEDIS-a
28. Odluka o ustanovljavanju stvarne službenosti u korist CEDIS-a
29. Program rada Skupštine opštine Bijelo Polje za 2024. godinu
30. Odluka o imenovanju člana Savjeta Lokalnog javnog emitera Radio Bijelo Polje
31. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja
32. Program uređenja prostora Opštine Bijelo Polje za 2024. godinu
33. Program o izmjenama i dopunama Programa mjera za podsticaj razvoja preduzetništva za 2023. godinu
CETINJE
1. Odluka o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2024. godinu
2. Odluka o izmjenama Odluke o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2023. godinu
HERCEG NOVI
1. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Finansijskog plana Turističke organizacije Herceg Novi za 2023. godinu
2. Odluka o izmjenama i dopunama Finansijskog plana Turističke organizacije Herceg Novi za 2023. godinu
KOTOR
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave
2. Odluka o privremenom finansiranju budžetskih korisnika Opštine Kotor za period 01.01. do 31.03.2024. godine
PODGORICA
1. Odluka o Budžetu Glavnog grada Podgorice za 2024. godinu
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kreditnom zaduženju Glavnog grada za kupovinu autobusa
TUZI
1. Odluka o imenovanju potpredsjednika opštine
PETNJICA
1. Odluka o Budžetu Opštine Petnjica za 2024. godinu
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 062/23 od 28.12.2023. godine
BAR
1. Odluka o donošenju Lokalnog akcioniong plana za mlade 2024. u opštini Bar
DANILOVGRAD
1. Odluka o Budžetu Opštine Danilovgrad za 2024. godinu
2. Odluka o osnivanju Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere u lokalnoj samoupravi opštine Danilovgrad
3. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanje
4. Odluka o izboru potpredsjednika Skupštine opštine Danilovgrad
5. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za Statut i propise
6. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju
7. Odluka o razrješenju i imenovanju dva člana Odbora za društvene djelatnosti
8. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izboru nezavisnog revizora za vršenje revizije finansijskih iskaza u DOO “Komunalno” Danilovgrad
9. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova
HERCEG NOVI
1. Odluka o Budžetu Opštine Herceg Novi za 2024. godinu
ROŽAJE
1. Odluka o Budžetu Opštine Rožaje za 2024. godinu
2. Odluka o izboru predsjednika Opštine Rožaje
3. Zaključak o prestanku mandata predsjedniku Opštine Rožaje
TUZI
1. Odluka o imenovanju potpredsjednika opštine
PETNJICA
1. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o dodjeli novčane pomoći
2. Odluka o izmjeni sastava Odbora za izbor i imenovanja
3. Zaključak o prihvatanju Programa rada i finansijskog plana Turističke organizacije Petnjica za 2023. godinu
4. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem Turističke organizacije Petnjica za 2022. godinu
5. Zaključak o prihvatanju Informacije iz oblasti poljoprivrede u opštini Petnjica za 2022. godinu
6. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju elektrosnabdijevanja na teritoriji opštine Petnjica za 2022. godinu
7. Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade za 2024. godinu
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 125/23 od 31.12.2023. godine
Novi propisi:
1. Zaključak Skupština Crne Gore broj: 09-2/23-3/32, od 29. decembra 2023. godine
2. Odluka o usvajanju Finansijskog plana sa Planom rada Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2024. godinu
3. Odluka o usvajanju Finansijskog plana sa Planom rada Agencije za elektronske medije za 2024. godinu
4. Odluka o usvajanju Finansijskog plana sa Planom rada Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti za 2024. godinu
5. Odluka o usvajanju Finansijskog plana sa Planom rada Komisije za tržište kapitala za 2024. godinu
Izmjene i dopune propisa:
1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti
2. Zakon o izmjeni Zakona o Nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore
3. Zakon o izmjeni Zakona o visokom obrazovanju
4. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o akcizama
5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
6. Zakon o dopunama Zakona o graničnoj kontroli
7. Zakon o dopuni Zakona o koncesijama
8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću
9. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci Crne Gore
10. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
11. Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o Investiciono-razvojnom fondu Crne Gore
12. Zakon o dopuni Zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o imenovanju predsjednika i dvije članice Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
2. Odluka o imenovanju tri člana Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
3. Odluka o izboru jednog člana komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije
4. Odluka o izboru kopredsjednika i članova Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu
“Službeni list Crne Gore”, br. 124/23 od 31.12.2023. godine
Novi propisi:
1. Zaključak Skupština Crne Gore broj 33/23-8/187, od 28. decembra 2023. godine
2. Odluka o zaduživanju Crne Gore za 2024. godinu
3. Zakon o Budžetu Crne Gore za 2024. godinu
“Službeni list Crne Gore”, br. 123/23 od 30.12.2023. godine
Novi propisi:
1. Odluka o Savjetu za prava djeteta
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji
2. Uredba o izmjeni Uredbe o kriterijumima za stavljanje, odnosno skidanje lijeka sa osnovne i doplatne liste ljekova
3. Uredba o izmjeni Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje visine doživotne mjesečne naknade, stipendije, premije, sportske invalidnine, nagrade za sportistu godine i zaslužnog sportskog radnika
4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privremenom izdržavanju djece
5. Zakon o izmjeni Zakona o računovodstvu u javnom sektoru
“Službeni list Crne Gore”, br. 122/23 od 29.12.2023. godine
Novi propisi:
1. Odluka o Programu zvanične statistike za 2024-2028. godinu
2. Odluka o Godišnjem planu zvanične statistike za 2024. godinu
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o obrazovanju Komisije za praćenje realizacije Srednjoročnog programa rada Vlade 2024-2027 i godišnjih programa rada Vlade
“Službeni list Crne Gore”, br. 121/23 od 29.12.2023. godine
Novi propisi:
1. Odluka o obrazovanju Međuresorske radne grupe za izradu analize o stalnim i privremenim radnim tijelima koje je obrazovala Vlada Crne Gore
2. Odluka o obračunskoj vrijednosti koeficijenta za zaposlene u javnom sektoru za fiskalnu 2024. godinu
3. Odluka o obrazovanju Radnog tima za strategiju razvoja sjevera Crne Gore
4. Odluka o utvrđivanju godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca za 2024. godinu
5. Naredba o načinu uplate javnih prihoda
Izmjene i dopune propisa:
1. Uredba o izmjenama Uredbe o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz instrumenta pretpristupne pomoći evropske unije (IPARD II program)
2. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o zastupniku Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava
3. Uredba o izmjenama Uredbe o povjeravanju dijela poslova iz nadležnosti Ministarstva kapitalnih investicija Javnoj ustanovi Zavod za geološka istraživanja
4. Uredba o dopuni Uredbe o Vladi Crne Gore
5. Uredba o izmjeni Uredbe o grupama poslova i koeficijentima za zarade policijskih službenika
6. Odluka o dopunama Poslovnika Vlade Crne Gore
7. Odluka o izmjenama Odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije s obzirom na stanje u Republici Savez Mjanmara
Postavljenja i razrješenja:
1. Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore u Republici Sjevernoj Makedoniji
2. Odluka o obrazovanju Komisije za unapređenje modaliteta jačanja međusobnih odnosa Crne Gore i Republike Italije u oblasti rada, obrazovanja, zdravstva i socijalne politike
3. Odluka o obrazovanju Savjeta za vladavinu prava
“Službeni list Crne Gore”, br. 120/23 od 29.12.2023. godine
Novi propisi:
1. Odluka o obrazovanju Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu
2. Zaključak Skupštine Crne Gore broj: 33/23-7/7, od 26. decembra 2023. godine
3. Zaključak Skupštine Crne Gore broj: 00-72/23-55/3, od 26. decembra 2023. godine
4. Zaključak Skupštine Crne Gore broj: 00-72/23-58/3, od 26. decembra 2023. godine
5. Zaključak Skupštine Crne Gore broj: 00-72/23-60/3, od 26. decembra 2023. godine
6. Zaključke Skupštine Crne Gore broj: 00-72/23-53/3, od 26. decembra 2023. godine
7. Zaključke Skupštine Crne Gore broj: 00-72/23-48/3, od 26. decembra 2023. godine
8. Zaključak Skupštine Crne Gore broj: 00-72/23-52/3, od 26. decembra 2023. godine
9. Zaključak Skupštine Crne Gore broj: 00-72/23-51/3, od 26. decembra 2023. godine
10. Zaključak Skupštine Crne Gore broj: 00-72/23-62/3, od 26. decembra 2023. godine
11. Naredba o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači
12. Pravilnik o postupanju po prigovorima osiguranika i drugih lica
13. Odluka o utvrđivanju naknada za licence i za zatvoreni distributivni sistem, za 2024. godinu
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o metodama izračunavanja i mjerenja nivoa buke u životnoj sredini
2. Odluka o izmjeni Odluke o makroprudencijalnim mjerama koje se odnose na kredite koje kreditne institucije odobravaju fizičkim licima
Postavljenja i razrješenja:
1. Akt o proglašenju izmjene sastava Upravnog odbora Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu