Mišljenja korisnika

Naši klijenti govore o nama.

“Iako sam zbog prirode posla, bio u prilici da često koristim slične programe, Katalog propisa, je prijatno iznenađenje za mene. Moderan dizajn programa, jednostavna pravila korišćenja, mogućnost da se u kratkom vremenskom periodu pretraže različiti pravni izvori daju mi za pravo da ovaj program toplo preporučim. Pored propisa, dodatnu vrijednost ovog programa predstavlja ogromna građa prakse iz različitih oblasti koja se na vrlo jednostavan način pretražuje.”

Doc. dr MIJAT JOCOVIĆ, Ekonomski fakultet

“Advokatska kancelarija „Prelević“ OD Podgorica preko dvije godine uspješno ostvaruje poslovnu saradnju sa Katalogom propisa, koji na pouzdan i efikasan način ažurira važeće pravne propise i sudsku praksu.
Kao dugogodišnji korisnik Vaših usluga, sa zadovoljstvom izdajemo ovu Preporuku na uvid i znanje svim potencijalnim korisnicima Vaših usluga.”

“Ovim putem želimo da iskažemo naše zadovoljstvo saradnjom sa preduzećem Pravni ekspert doo.

Katalog propisa omogućava jednostavno, brzo i relevantno pretraživanje propisa i opštih akata, kao i ostale pravne regulative Crne Gore, dok tehnička i korisnička podrška izlaze u susret za sva dodatna pitanja službenika Generalnog sekretarijata Vlade.”

NATAŠA PEŠIĆ, generalni sekretar, Vlada Crne Gore, Generalni sekretarijat

“Obzirom da u svom radu imam potrebu da stalno koristim i budem u toku sa propisima, Katalog propisa mi pomaže da dobijem na vremenu, a da pritom mogu biti siguran u ažurnost i preciznost informacija. Katalog propisa je softver za sve ljude kojima su u radu potrebni propisi i koji žele da profesionalno rade svoj posao.”

„Kao dugogodišnji korisnik, želim da pohvalim Nespinu profesionalnu korisničku i tehničku podršku koja uvijek, na najbolji način i u najkraćem vremenu odgovara na sve naše zahtjeve.“

VANJA GRGUROVIĆ, Načelnica Odsjeka za izvještavanje i razvoj elektronskih baza podataka u okviru inspekcijskog nadzora, Uprava za inspekcijske poslove

“Nakon višegodišnje saradnje sa „Nespa computers“-om mogu slobodno da kažem da su definitivno partner za svaku preporuku. Prije svega bih istakao jednostavnost korišćenja njihovog softvera “Katalog propisa”, ažurnost pravnih akata, kao i profesionalnost prilikom tehničke podrške. Korisniku su u potpunosti prilagodili pomenuti softver i omogućili lako pronalaženje potrebnih pravnih akata sa sudskom praksom i stavovima.”

M.Sc. BRANISLAV PAJKOVIĆ, dipl. inž, Sekretar sekretarijata za planiranje i uređenje prostora, Opština Berane

“Originalni i kreativni, u kratkim rokovima efikasni i posvećeni od početka do kraja. Vaša stručnost i iskustvo koje posedujete vode ka brzom dostizanju krajnjeg cilja – kvalitetnog online predstavljanja svih važećih propisa, izmjena propisa, sudske prakse, stručnih mišljenja i svega ostalog što je jako bitno za uspješno sprovođenje zadataka iz naše struke. Iskazujemo posebno zadovoljstvo radom sa Vama i svakako imate našu dalju preporuku….”

IRENA VEŠOVIĆ, Ljetopis d.o.o. Podgorica

“Usavršavajući način administrativnog i računovodstvenog poslovanja i rada, LJE Radio Berane početkom ove godine sklopio je Ugovor sa Katalogom propisa za paket Legal expert. Za svega pola godine od kada smo počeli da koristimo usluge Kataloga propisa uvidjeli smo koliko je to neophodno i koliko olakšava rad u pravnom smislu, praćenju novih propisa, izmjena i dopuna, novih zakona i tome slično, što bi, inače, vrlo teško mogli da pratimo bez ovog programa. Iz našeg iskustva svim poslovnim subjektima koji razmišljaju o unapređenju rada mogli bi da preporučimo usluge Pravnog eksperta doo, odnosno, Kataloga propisa.”

mr TUFIK SOFTIĆ, VD Direktor, LJE Radio Berane

“Izuzetno dobro koncipirana, lako primjenljiva i nadasve raznovrsnom sudskom praksom bogata pravna baza, prilagođena svim pravničkim profilima.”

SLAVICA ILIĆ, advokat

“S obzirom da koristim dosta propisa u svom radu, korišćenjem Kataloga propisa dobijam i u vremenu i u ažurnosti, odnosno preciznosti u primjeni regulative. Na taj način izbjegavam rizik da sam primijenio već zastarjele norme koje su možda ili izmijenjene ili ukinute.”

IBRO ŠABOVIĆ, Agencija za reviziju i računovodstvo OMEGA d.o.o.