Džepna izdanja

Pregled izdanja po oblastima.


KRIVIČNI ZAKONIK
CRNE GORE

DŽEPNO IZDANJE

Krivični zakonik Crne Gore

CIJENA: 9,99€

• Knjiga obuhvata prečišćen tekst Krivičnog zakonika Crne Gore (“Službeni list Republike Crne Gore”, br. 070/03 od 25.12.2003, 013/04 od 26.02.2004, 047/06 od 25.07.2006, “Službeni list Crne Gore”, br. 040/08 od 27.06.2008, 025/10 od 05.05.2010, 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 064/11 od 29.12.2011, 040/13 od 13.08.2013, 056/13 od 06.12.2013, 014/15 od 26.03.2015, 042/15 od 29.07.2015, 058/15 od 09.10.2015, 044/17 od 06.07.2017, 049/18 od 17.07.2018, 003/20 od 23.01.2020).
• Format: 12×16 cm, 404 strane, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKONIK
O KRIVIČNOM POSTUPKU
(PRVO IZDANJE)

DŽEPNO IZDANJE

Zakonik o krivičnom postupku

CIJENA: 7,99€

• Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakonika o krivičnom postupku (“Službeni list Crne Gore”, br. 057/09 od 18.08.2009, 049/10 od 13.08.2010, 047/14 od 07.11.2014, 002/15 od 16.01.2015, 035/15 od 07.07.2015, 058/15 od 09.10.2015, 028/18 od 27.04.2018).
• Format: 12×16 cm, 464 strane, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O PREKRŠAJIMA

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o prekršajima

CIJENA: 7,99€

• Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o prekršajima (“Službeni list Crne Gore”, br. 001/11 od 11.01.2011, 006/11 od 25.01.2011, 039/11 od 04.08.2011, 032/14 od 30.07.2014, 043/17 od 04.07.2017, 051/17 od 03.08.2017).
• Format: 12×16 cm, 210 strana, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O PARNIČNOM POSTUPKU

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o parničnom postupku

CIJENA: 7,99€

• Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o parničnom postupku (“Službeni list Republike Crne Gore”, br. 022/04 od 02.04.2004, 028/05 od 05.05.2005, 076/06 od 12.12.2006, “Službeni list Crne Gore”, br. 073/10 od 10.12.2010, 047/15 od 18.08.2015, 048/15 od 21.08.2015, 051/17 od 03.08.2017, 075/17 od 09.11.2017, 062/18 od 21.09.2018, 034/19 od 21.06.2019, 042/19 od 26.07.2019, 076/20 od 28.07.2020).
• Format: 12×16 cm, 296 strana, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O UPRAVNOM
POSTUPKU

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o upravnom postupku

CIJENA: 5,99€

• Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o upravnom postupku (“Službeni list Crne Gore”, br. 056/14 od 24.12.2014, 020/15 od 24.04.2015, 040/16 od 30.06.2016, 037/17 od 14.06.2017).
• Format: 12×16 cm, 138 strana, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O UPRAVNOM
SPORU

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o upravnom sporu

CIJENA: 3,99€

• Knjiga obuhvata Zakon o upravnom sporu (“Službeni list Crne Gore”, br. 054/16 od 15.08.2016) koji je stupio na snagu 01.07.2017. godine.
• Format: 12×16 cm, 54 strane, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O IZVRŠENJU I OBEZBJEĐENJU

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o izvršenju i obezbjeđenju

CIJENA: 7,99€

• Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o izvršenju i obezbjeđenju (“Službeni list Crne Gore”, br. 036/11 od 27.07.2011, 028/14 od 04.07.2014, 020/15 od 24.04.2015, 022/17 od 03.04.2017, 076/17 od 17.11.2017, 025/19 od 30.04.2019).
• Format: 12×16 cm, 216 strana, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O VANPARNIČNOM POSTUPKU

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o vanparničnom postupku

CIJENA: 5,99€

• Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o vanparničnom postupku (“Službeni list Republike Crne Gore”, br. 027/06 od 27.04.2006, “Službeni list Crne Gore”, br. 073/10 od 10.12.2010, 020/15 od 24.04.2015, 075/18 od 23.11.2018, 067/19 od 11.12.2019).
• Format: 12×16 cm, 138 strana, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O POSTUPANJU PREMA MALOLJETNICIMA U KRIVIČNOM POSTUPKU

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku

CIJENA: 5,99€

• Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku (“Službeni list Crne Gore”, br. 064/11 od 29.12.2011, 001/18 od 04.01.2018).
• Format: 12×16 cm, 175 strana, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O IZVRŠENJU KAZNI ZATVORA, NOVČANE KAZNE I MJERA BEZBJEDNOSTI

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti

CIJENA: 5,99€

• Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti (“Službeni list Crne Gore”, br. 036/15 od 10.07.2015, 018/19 od 22.03.2019).
• Format: 12×16 cm, 157 strana, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O ALTERNATIVNOM RJEŠAVANJU SPOROVA

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o alternativnom rješavanju sporova

CIJENA: 3,99€

• Knjiga obuhvata Zakon o alternativnom rješavanju sporova (“Službeni list Crne Gore”, br. 077/20 od 29.07.2020) koji je stupio na snagu 06.08.2020. godine.
• Format: 12×16 cm, 71 strana, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O JAVNIM
IZVRŠITELJIMA

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o javnim izvršiteljima

CIJENA: 3,99€

• Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o javnim izvršiteljima (“Službeni list Crne Gore”, br. 061/11 od 23.12.2011, 022/17 od 03.04.2017, 017/19 od 19.03.2019).
• Format: 12×16 cm, 74 strane, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O NOTARIMA

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o notarima

CIJENA: 5,99€

• Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o notarima (“Službeni list Republike Crne Gore”, br. 068/05 od 15.11.2005, “Službeni list Crne Gore”, br. 049/08 od 15.08.2008, 055/16 od 17.08.2016, 084/18 od 26.12.2018).
• Format: 12×16 cm, 114 strana, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O ADVOKATURI

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o advokaturi

CIJENA: 3,99€

• Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o advokaturi (“Službeni list Republike Crne Gore”, br. 079/06 od 26.12.2006, Službeni list Crne Gore”, br. 073/10 od 10.12.2010, 022/17 od 03.04.2017).
• Format: 12×16 cm, 66 strana, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O LOKALNOJ
SAMOUPRAVI

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o lokalnoj samoupravi

CIJENA: 5,99€

• Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni list Crne Gore”, br. 002/18 od 10.01.2018, 034/19 od 21.06.2019, 038/20 od 25.04.2020).
• Format: 12×16 cm, 143 strane, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O ZAŠTITI LICA
I IMOVINE

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o zaštiti lica i imovine

CIJENA: 3,99€

• Knjiga obuhvata Zakon o zaštiti lica i imovine (“Službeni list Crne Gore”, br. 043/18 od 03.07.2018) koji je stupio na snagu 11.07.2018. godine.
• Format: 12×16 cm, 87 strana, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O ORUŽJU

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o oružju

CIJENA: 5,99€

• Knjiga obuhvata Zakon o oružju (“Službeni list Crne Gore”, br. 010/15 od 10.03.2015) koji je stupio na snagu 18.03.2015. godine.
• Format: 12×16 cm, 106 strana, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O STRANCIMA

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o strancima

CIJENA: 7,99€

• Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o strancima (“Službeni list Crne Gore”, br. 012/18 od 23.02.2018, 003/19 od 15.01.2019).
• Format: 12×16 cm, 233 strana, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O MEĐUNARODNOJ I PRIVREMENOJ ZAŠTITI STRANACA

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca

CIJENA: 5,99€

• Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca (“Službeni list Crne Gore”, br. 002/17 od 10.01.2017, 003/19 od 15.01.2019).
• Format: 12×16 cm, 130 strana, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o porezu na dodatu vrijednost

CIJENA: 5,99€

• Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o porezu na dodatu vrijednost (“Službeni list Republike Crne Gore”, br. 065/01 od 31.12.2001, 012/02 od 15.03.2002, 038/02 od 26.07.2002, 072/02 od 31.12.2002, 021/03 od 31.03.2003, 076/05 od 16.12.2005, 004/06 od 27.01.2006, “Službeni list Crne Gore”, br. 016/07 od 27.12.2007, 073/10 od 10.12.2010, 040/11 od 08.08.2011, 029/13 od 22.06.2013, 009/15 od 05.03.2015, 053/16 od 11.08.2016, 001/17 od 09.01.2017, 050/17 od 31.07.2017, 046/19 od 07.08.2019, 073/19 od 27.12.2019, 080/20 od 04.08.2020).
• Format: 12×16 cm, 112 strana, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH LICA

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica

CIJENA: 3,99€

• Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica (“Službeni list Republike Crne Gore”, br. 065/01 od 31.12.2001, 012/02 od 15.03.2002, 037/04 od 04.06.2004, 029/05 od 09.05.2005, 078/06 od 22.12.2006, 004/07 od 24.01.2007, “Službeni list Crne Gore”, br. 086/09 od 25.12.2009, 073/10 od 10.12.2010, 040/11 od 08.08.2011, 014/12 od 07.03.2012, 006/13 od 31.01.2013, 062/13 od 31.12.2013, 060/14 od 31.12.2014, 079/15 od 31.12.2015, 083/16 od 31.12.2016, 067/19 od 11.12.2019).
• Format: 12×16 cm, 74 strane, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O FISKALIZACIJI U PROMETU PROIZVODA I USLUGA

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga

CIJENA: 3,99€

• Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga (“Službeni list Crne Gore”, br. 046/19 od 07.08.2019, 073/19 od 27.12.2019).
• Format: 12×16 cm, 42 strane, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

CARINSKI
ZAKON

DŽEPNO IZDANJE

Carinski zakon

CIJENA: 7,99€

• Knjiga obuhvata prečišćen tekst Carinskog zakona (“Službeni list Republike Crne Gore”, br. 007/02 od 12.02.2002, 038/02 od 26.07.2002, 072/02 od 31.12.2002, 021/03 od 31.03.2003, 031/03 od 21.05.2003, 029/05 od 09.05.2005, 066/06 od 03.11.2006, “Službeni list Crne Gore”, br. 021/08 od 27.03.2008, 001/11 od 11.01.2011, 039/11 od 04.08.2011, 040/11 od 08.08.2011, 028/12 od 05.06.2012, 062/13 od 31.12.2013, 071/17 od 31.10.2017).
• Format: 12×16 cm, 224 strane, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O KREDITNIM INSTITUCIJAMA

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o kreditnim institucijama

CIJENA: 11,99€

• Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o kreditnim institucijama (“Službeni list Crne Gore”, br. 072/19 od 26.12.2019, 082/20 od 06.08.2020).
• Format: 12×16 cm, 545 strana, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O SANACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o sanaciji kreditnih institucija

CIJENA: 7,99€

• Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o sanaciji kreditnih institucija (“Službeni list Crne Gore”, br. 072/19 od 26.12.2019, 082/20 od 06.08.2020).
• Format: 12×16 cm, 297 strana, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O FINANSIJSKOM LIZINGU, FAKTORINGU, OTKUPU POTRAŽIVANJA, MIKROKREDITIRANJU I KREDITNO-GARANTNIM POSLOVIMA

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o finansijskom lizingu...

CIJENA: 5,99€

• Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima (“Službeni list Crne Gore”, br. 073/17 od 03.11.2017, 044/20 od 14.05.2020).
• Format: 12×16 cm, 127 strana, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O PLATNOM
PROMETU

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o platnom prometu

CIJENA: 5,99€

• Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o platnom prometu (“Službeni list Crne Gore”, br. 062/13 od 31.12.2013, 006/14 od 04.02.2014).
• Format: 12×16 cm, 202 strane, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

PORODIČNI
ZAKON

DŽEPNO IZDANJE

Porodični zakon

CIJENA: 5,99€

• Knjiga obuhvata prečišćen tekst Porodičnog zakona (“Službeni list Republike Crne Gore”, br. 001/07 od 09.01.2007, “Službeni list Crne Gore”, br. 053/16 od 11.08.2016, 076/20 od 28.07.2020).
• Format: 12×16 cm, 192 strane, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O OBLIGACIONIM ODNOSIMA

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o obligacionim odnosima

CIJENA: 11,99€

• Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o obligacionim odnosima (“Službeni list Crne Gore”, br. 047/08 od 07.08.2008, 004/11 od 18.01.2011, 022/17 od 03.04.2017).
• Format: 12×16 cm, 576 strana, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O SVOJINSKO-PRAVNIM ODNOSIMA

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o svojinsko-pravnim odnosima

CIJENA: 5,99€

• Knjiga obuhvata Zakon o svojinsko-pravnim odnosima (“Službeni list Crne Gore”, br. 019/09 od 13.03.2009) koji je stupio na snagu 21.03.2009. godine.
• Format: 12×16 cm, 192 strana, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O NASLJEĐIVANJU

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o nasljeđivanju

CIJENA: 3,99€

• Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o nasljeđivanju (“Službeni list Crne Gore”, br. 074/08 od 05.12.2008, 075/17 od 09.11.2017).
• Format: 12×16 cm, 98 strana, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O OSIGURANJU

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o osiguranju

CIJENA: 5,99€

• Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o osiguranju (“Službeni list Republike Crne Gore”, br. 078/06 od 22.12.2006, 019/07 od 02.04.2007, “Službeni list Crne Gore”, br. 053/09 od 07.08.2009, 073/10 od 10.12.2010, 040/11 od 08.08.2011, 045/12 od 17.08.2012, 006/13 od 31.01.2013, 055/16 od 17.08.2016).
• Format: 12×16 cm, 211 strana, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata

CIJENA: 7,99€

• Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Službeni list Crne Gore”, br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020).
• Format: 12×16 cm, 288 strana, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O DRŽAVNOM PREMJERU I KATASTRU NEPOKRETNOSTI

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o državnom premjeru i katastru nepokretnosti

CIJENA: 5,99€

• Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti (“Službeni list Republike Crne Gore”, br. 029/07 od 25.05.2007, “Službeni list Crne Gore”, br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018).
• Format: 12×16 cm, 155 strana, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O RADU

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o radu

CIJENA: 7,99€

• Knjiga obuhvata Zakon o radu (“Službeni list Crne Gore”, br. 074/19 od 30.12.2019) koji je stupio na snagu 07.01.2020. godine.
• Format: 12×16 cm, 210 strana, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

CIJENA: 5,99€

• Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Službeni list Republike Crne Gore”, br. 054/03 od 29.09.2003, 039/04 od 09.06.2004, 061/04 od 07.10.2004, 079/04 od 23.12.2004, 081/04 od 30.12.2004, 029/05 od 09.05.2005, 014/07 od 12.03.2007, 047/07 od 07.08.2007, “Službeni list Crne Gore”, br. 012/07 od 14.12.2007, 013/07 od 18.12.2007, 079/08 od 23.12.2008, 014/10 od 17.03.2010, 078/10 od 29.12.2010, 034/11 od 12.07.2011, 039/11 od 04.08.2011, 040/11 od 08.08.2011, 066/12 od 31.12.2012, 036/13 od 26.07.2013, 038/13 od 02.08.2013, 061/13 od 30.12.2013, 006/14 od 04.02.2014, 060/14 od 31.12.2014, 060/14 od 31.12.2014, 010/15 od 10.03.2015, 044/15 od 07.08.2015, 042/16 od 11.07.2016, 055/16 od 17.08.2016, 080/20 od 04.08.2020).
• Format: 12×16 cm, 154 strane, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o državnim službenicima i namještenicima

CIJENA: 5,99€

• Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o državnim službenicima i namještenicima (“Službeni list Crne Gore”, br. 002/18 od 10.01.2018, 034/19 od 21.06.2019).
• Format: 12×16 cm, 141 strana, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o privrednim društvima

CIJENA: 9,99€

• Knjiga obuhvata Zakon o privrednim društvima (“Službeni list Crne Gore”, br. 065/20 od 03.07.2020) koji je stupio na snagu 11.07.2020. godine.
• Format: 12×16 cm, 334 strane, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma

CIJENA: 5,99€

• Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma (“Službeni list Crne Gore”, br. 033/14 od 04.08.2014, 044/18 od 06.07.2018, 073/19 od 27.12.2019).
• Format: 12×16 cm, 198 strana, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O STEČAJU

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o stečaju

CIJENA: 5,99€

• Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o stečaju (“Službeni list Crne Gore”, br. 001/11 od 11.01.2011, 053/16 od 11.08.2016, 032/18 od 11.05.2018, 062/18 od 21.09.2018).
• Format: 12×16 cm, 177 strana, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O STEČAJU I LIKVIDACIJI BANAKA

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o stečaju i likvidaciji banaka

CIJENA: 3,99€

• Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o stečaju i likvidaciji banaka (“Službeni list Republike Crne Gore”, br. 047/01 od 01.10.2001, “Službeni list Crne Gore”, br. 062/08 od 15.10.2008, 044/10 od 30.07.2010, 072/19 od 26.12.2019).
• Format: 12×16 cm, 55 strana, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O SPRJEČAVANJU KORUPCIJE

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o sprječavanju korupcije

CIJENA: 5,99€

• Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o sprječavanju korupcije (“Službeni list Crne Gore”, br. 053/14 od 19.12.2014, 042/17 od 30.06.2017).
• Format: 12×16 cm, 108 strana, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O ENERGETICI

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o energetici

CIJENA: 9,99€

• Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o energetici (“Službeni list Crne Gore”, br. 005/16 od 20.01.2016, 051/17 od 03.08.2017, 082/20 od 06.08.2020).
• Format: 12×16 cm, 418 strana, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O JAVNIM NABAVKAMA

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o javnim nabavkama

CIJENA: 7,99€

• Knjiga obuhvata Zakon o javnim nabavkama (“Službeni list Crne Gore”, br. 074/19 od 30.12.2019) koji je stupio na snagu 07.01.2020. godine.
• Format: 12×16 cm, 246 strana, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O ZAŠTITI
POTROŠAČA

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o zaštiti potrošača

CIJENA: 7,99€

• Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o zaštiti potrošača (“Službeni list Crne Gore”, br. 002/14 od 14.01.2014, 006/14 od 04.02.2014, 043/15 od 31.07.2015, 070/17 od 27.10.2017, 067/19 od 11.12.2019).
• Format: 12×16 cm, 264 strane, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O TURIZMU I UGOSTITELJSTVU

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o turizmu i ugostiteljstvu

CIJENA: 5,99€

• Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o turizmu i ugostiteljstvu (“Službeni list Crne Gore”, br. 002/18 od 10.01.2018, 004/18 od 26.01.2018, 013/18 od 28.02.2018, 025/19 od 30.04.2019, 067/19 od 11.12.2019, 076/20 od 28.07.2020).
• Format: 12×16 cm, 184 strane, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o komunalnim djelatnostima

CIJENA: 5,99€

• Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o komunalnim djelatnostima (“Službeni list Crne Gore”, br. 055/16 od 17.08.2016, 074/16 od 01.12.2016, 002/18 od 10.01.2018, 066/19 od 06.12.2019).
• Format: 12×16 cm, 111 strana, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O KOMUNALNOJ
POLICIJI

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o komunalnoj policiji

CIJENA: 3,99€

• Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o komunalnoj policiji (“Službeni list Crne Gore”, br. 057/14 od 26.12.2014, 034/19 od 21.06.2019).
• Format: 12×16 cm, 55 strana, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima

CIJENA: 9,99€

• Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima (“Službeni list Crne Gore”, br. 033/12 od 28.06.2012, 058/14 od 29.12.2014, 014/17 od 03.03.2017, 066/19 od 06.12.2019).
• Format: 12×16 cm, 386 strana, Latinica, Broširani povez
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O OBAVEZNOM OSIGURANJU
U SAOBRAĆAJU

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju

CIJENA: 3,99€

• Knjiga obuhvata Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju (“Službeni list Crne Gore”, br. 044/12 od 09.08.2012) koji je stupio na snagu 17.08.2012. godine.
• Format: 12×16 cm, 89 strana, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o elektronskim komunikacijama

CIJENA: 7,99€

• Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o elektronskim komunikacijama (“Službeni list Crne Gore”, br. 040/13 od 13.08.2013, 056/13 od 06.12.2013, 002/17 od 10.01.2017, 049/19 od 23.08.2019).
• Format: 12×16 cm, 257 strana, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O PUTEVIMA

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o putevima

CIJENA: 5,99€

• Knjiga obuhvata Zakon o putevima (“Službeni list Crne Gore”, br. 082/20 od 06.08.2020) koji je stupio na snagu 14.08.2020. godine.
• Format: 12×16 cm, 134 strane, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju

CIJENA: 7,99€

• Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju (“Službeni list Crne Gore”, br. 071/17 od 31.10.2017, 067/19 od 11.12.2019).
• Format: 12×16 cm, 204 strane, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

OPŠTI ZAKON
O OBRAZOVANJU I VASPITANJU

DŽEPNO IZDANJE

Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju

CIJENA: 5,99€

• Knjiga obuhvata prečišćen tekst Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (“Službeni list Republike Crne Gore”, br. 064/02 od 28.11.2002, 031/05 od 18.05.2005, 049/07 od 10.08.2007, “Službeni list Crne Gore”, br. 004/08 od 17.01.2008, 021/09 od 20.03.2009, 045/10 od 04.08.2010, 073/10 od 10.12.2010, 040/11 od 08.08.2011, 045/11 od 09.09.2011, 036/13 od 26.07.2013, 039/13 od 07.08.2013, 044/13 od 20.09.2013, 047/17 od 19.07.2017).
• Format: 12×16 cm, 144 strane, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O ZDRAVSTVENOJ
ZAŠTITI

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

CIJENA: 5,99€

• Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službeni list Crne Gore”, br. 003/16 od 15.01.2016, 039/16 od 29.06.2016, 002/17 od 10.01.2017, 044/18 od 06.07.2018, 024/19 od 22.04.2019, 024/19 od 22.04.2019, 082/20 od 06.08.2020).
• Format: 12×16 cm, 147 strana, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O OBAVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju

CIJENA: 3,99€

• Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju (“Službeni list Crne Gore”, br. 006/16 od 22.01.2016, 002/17 od 10.01.2017, 022/17 od 03.04.2017, 013/18 od 28.02.2018, 067/19 od 11.12.2019).
• Format: 12×16 cm, 89 strana, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O ZAŠTITI
STANOVNIŠTVA
OD ZARAZNIH BOLESTI

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

CIJENA: 5,99€

• Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službeni list Crne Gore”, br. 012/18 od 23.02.2018, 064/20 od 02.07.2020).
• Format: 12×16 cm, 105 strana, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O MEDICINSKIM SREDSTVIMA

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o medicinskim sredstvima

CIJENA: 5,99€

• Knjiga obuhvata Zakon o medicinskim sredstvima (“Službeni list Crne Gore”, br. 024/19 od 22.04.2019) koji je stupio na snagu 30.04.2019. godine.
• Format: 12×16 cm, 153 strane, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O LJEKOVIMA

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o ljekovima

CIJENA: 7,99€

• Knjiga obuhvata Zakon o ljekovima (“Službeni list Crne Gore”, br. 080/20 od 04.08.2020) koji je stupio na snagu 12.08.2020. godine.
• Format: 12×16 cm, 261 strana, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

ZAKON
O SOCIJALNOJ I DJEČJOJ ZAŠTITI

DŽEPNO IZDANJE

Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti

CIJENA: 5,99€

• Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti (“Službeni list Crne Gore”, br. 027/13 od 11.06.2013, 001/15 od 05.01.2015, 042/15 od 29.07.2015, 047/15 od 18.08.2015, 056/16 od 23.08.2016, 066/16 od 20.10.2016, 001/17 od 09.01.2017, 031/17 od 12.05.2017, 042/17 od 30.06.2017, 050/17 od 31.07.2017).
• Format: 12×16 cm, 144 strane, Latinica, Broširani povez.
• Odlomak izdanja možete pogledati ovdje