HIPOTEKA

Prof. dr Zoran Rašović

Hipoteka

Izdavač: Notarska komora Crne Gore
ISBN:978-9940-636-01-2
Format: 17×24 cm
Broj strana: 1,700
Pismo: Latinica
Povez: Tvrdi, šiven
Godina izdanja: 2015.

CIJENA: 80,00 €

Hipoteka

IZ PREDGOVORA

U skromnim okvirima ovih napomena osvrnućemo se na potrebu da se za mnogobrojna i raznovrsna pitanja iz oblasti hipotekarnih odnosa napiše jedna sveobuhvatna studija. Ta potreba je naglašenija od kada je hipoteka u državama bivše Jugoslavije postala jedan od najprimjenjenijih instituta imovinskog prava. Novi svojinski i građanski zakonici uporednog i domaćeg prava dali su mnogo ideja i pouka ovoj našoj radnji. Promjene koje su se zbile u tom pogledu glavni su povod autoru da se odluči da u „neprohodnoj šumi” pokuša probiti „staze i puteve” u svim pravcima zapletenih i zamašnih hipotekamih odnosa.
Poslije dugog „zatišja”, hipoteka je postala jedan od centralnih fenomena našeg pravnog života, naše poslovne i sudske prakse. To je institut prepun pravnih, moralnih i drugih elemenata. Autor se zato nije ograničio samo na obradu imovinsko pravnih pitanja, već i onih drugih, koja su prepuštena vladanju morala, ekonomskim činiocima i dr.
Obimnost ove studije može se objasniti težnjom da se aktuelna pitanja iz naše pravne prakse potpunije objasne. Njeno „prostranstvo” je uzrokovano i željom da se određena zakonodavna pravila podrobnije doktrinarno interpretiraju. Rukovodeći se aktuelnim potreba stvarnog života, autor se trudio da bliže odredi smisao složenih zakonskih odredbi kako bi bile primjerenije prilikama, prirodnije i krepke. Tamo gdje je bilo neophodno razumu i jasnoći, autor se osmjelio da bude „prostraniji”, u granicama neophodnog.
Glavni dio materijala za ovu knjigu uzet je iz našeg pravnog života, posebno iz notarske, bankarske i sudske prakse. Vjerujemo da će ona poslužiti svima onima koji u pravnoj teoriji i pravnoj praksi traže rješenja za iskrsla pravna i druga pitanja iz hipotekarnih odnosa. No, bez obzira na brojne odgovore koje daje, ova studija nije napisana sa pretenzijom da objasni sva neizmjerna bogastva razlika u slučajevima koji se srijetaju u stvarnom životu.

A U T O R