STVARNO PRAVO

Prof. dr Zoran Rašović

Stvarno pravo

Izdavač: Pravni fakultet Crne Gore
ISBN: 978-86-509-0059-8
Format: 17×24 cm
Broj strana: 632
Pismo: Latinica
Povez: Tvrdi, šiven, zlatotisk
Godina izdanja: 2010.

CIJENA: 32,00 €

Stvarno pravo

IZ PREDGOVORA

Pripremajući izdanje knjige koja je pred vama, autor je imao namjeru da aktuelizuje materiju svojinsko-pravnih odnosa kako bi je što je moguće više približio onima kojima je prvenstveno namijenjena – studentima redovnog studija. U posljednje vrijeme zbile su se značajne promjene u oblasti svojinsko- pravnih odnosa zbog kojih je bilo potrebno da se sadržina materije uskladi sa pozitivnim propisima. To se naročito odnosi na svojinsko-pravne odnose u Crnoj Gori, što je bio razlog da se obrade i neka nova pitanja (etažna svojina, fiducijarna svojina, katastar nepokretnosti itd.).
U ovoj knjizi prevashodno je obuhvaćena materija svojinsko-pravnih odnosa iz našeg pozitivnog prava. Pri tom nijesu zanemarena i iskustva iz uporednog prava. Osnovna misao pri pisanju ove knjige bila je da se za mnogobrojna i raznovrsna, a često vrlo složena pitanja iz oblasti svojinsko-pravnih odnosa, koja se svakodnevno postavljaju u praksi, nađu rješenja koja bi najbolje odgovarala potrebama praktičnog života.
Knjiga je rađena s naročitim obzirom na potrebe prakse. Ona je inspirisana našom sudskom praksom i stvarnošću našeg pravnog života, kao i onim što je najsavremenije u današnjoj pravnoj teoriji i postojećim zakonodavstvima. Ona predstavlja i «plod» autorove dugogodišnje nastavničke djelatnosti.
U ovoj knjizi materija svojinsko-pravnih odnosa je razdijeljena na sedam glava: stvarna prava – pojam i objekti (glava prva); državina (glava druga); pravo svojine (glava treća); modaliteti prava svojine sa više subjekata (glava četvrta); službenosti i susjedska prava (glava peta); prava realnih garancija (glava šesta); katastar nepokretnosti (glava sedma). Relativna obimnost knjige može se objasniti dobrim dijelom i težnjom da se određeni instituti stvarnog prava potpunije obrade. Tom cilju je podređen i tekst štampan sitnim slovima (petitom) kao i prezentirana sudska praksa, citirana literatura i registar pojmova.

A U T O R