ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO

Prof. dr Zoran Rašović

Zemljišnoknjižno pravo

Izdavač: Notarska komora  Crne Gore
ISBN: 978-9940-636-00-5
Format: 17×24 cm
Broj strana: 1,000
Pismo: Latinica
Povez: Tvrdi, šiven
Godina izdanja: 2012.

CIJENA: 64,00 €

Zemljišnoknjižno pravo

IZ PREDGOVORA

Porodica građanskog prava je sve brojnija. U toj porodici zemljišnoknjižno pravo zauzima posebno mjesto. Imajući u vidu značaj ove pravne discipline, autor je odlučio da bude među rijetkima sa prostora bivše Jugoslavije koji će objaviti udžbenik pod tim nazivom.
Zemljišnoknjižno pravo je dio stvarnog prava i kao takvo u tijesnoj je vezi sa djelovima građanskog prava. Njegova pravila se ne mogu odvojiti od pravila drugih grana prava, kao što su: građansko procesno pravo, upravno procesno pravo, izvršno pravo, porodično pravo, pravo privrednih društava, pravo izgradnje objekata, vanparnično pravo, statusno pravo fizičkih i pravnih lica, pravo prostornog planiranja itd.
Obimnost ovog udžbenika se može objasniti težnjom da se brojni instituti potpunije razjasne, kako bi se što više izbjeglo kolebanje prakse. Da bi se praksa po ovim pitanjima stabilizovala treba da prođe izvjesno duže vrijeme. To se naročito odnosi na tumačenja najnovijih rješenja Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti. Nadam se da će objavljivanjem ovog djela zainteresovana lica naći bar dio rješenja za pravna pitanja koja mogu iskrsnuti u njihovim odnosima.
Udžbenik je prvenstveno namijenjen studentima specijalističkih, magistarskih i doktorskih studija pravnih fakulteta i geodetskih fakulteta. Vjerujem da će biti koristan i studentima osnovnih studija navedenih fakulteta, koji se produbljenije bave institutima zemljišnoknjižnog prava.

A U T O R