Stručna literatura

Katalog propisa Vam predstavlja naša štampana izdanja iz oblasti pravno-zakonodavne literature.

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA

SA AKTUELNOM SUDSKOM PRAKSOM
(KOMPLET)

ZAKON O RADU

SA AKTUELNOM SUDSKOM I PORESKOM PRAKSOM

ZAKON O SVOJINSKO-PRAVNIM ODNOSIMA

SA AKTUELNOM SUDSKOM PRAKSOM

Izdavač: Pravni ekspert doo – Podgorica
Format: 17×24 cm
Broj strana: Tri toma na 1,838 strana
Pismo: Latinica
Povez: Tvrdi, šiven
Godina izdanja: januar 2019.
CIJENA : 
105,00 € + PDV 7%

Izdavač: Pravni ekspert doo – Podgorica
Format: 17×24 cm
Broj strana: 728 strana
Pismo: Latinica
Povez: Tvrdi, šiven
Godina izdanja: januar 2019.
CIJENA: 45,00 € + PDV 7%

Izdavač: Pravni ekspert doo – Podgorica
Format: 17×24 cm
Broj strana: 672 strane
Pismo: Latinica
Povez: Tvrdi, šiven
Godina izdanja: januar 2019.
CIJENA: 45,00 € + PDV 7%

SUDSKA PRAKSA IZ UPRAVNOG PRAVA CRNE GORE

SA ZAKONOM O UPRAVNOM POSTUPKU I ZAKONOM O UPRAVNOM SPORU

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA

SA REGISTROM POJMOVA

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA

SA AKTUELNOM SUDSKOM PRAKSOM I i II

Izdavač: Pravni ekspert doo – Podgorica
Format: 17×24 cm
Broj strana: 406 strana
Pismo: Latinica
Povez: Tvrdi, šiven
Godina izdanja: januar 2019.
CIJENA: 35,00€ + PDV 7%

Izdavač: Pravni ekspert doo – Podgorica
Format: 17×24 cm
Broj strana: 438 strana
Pismo: Latinica
Povez: Tvrdi, šiven
Godina izdanja: januar 2019.
CIJENA : 
35,00 € + PDV 7%

Izdavač: Pravni ekspert doo – Podgorica
Format: 17×24 cm
Broj strana: 686; 714 strana
Pismo: Latinica
Povez: Tvrdi, šiven
Godina izdanja: januar 2019.
CIJENA : 
90,00 € + PDV 7%