Iskoristite pretplatne cijene do oktobra 2019. godine

Predstavljamo Vam knjige iz oblasti pravno-zakonodavne literature koje izlaze iz štampe u decembru 2019. godine.


KRIVIČNI ZAKONIK
CRNE GORE

SA ODABRANOM SUDSKOM PRAKSOM

Krivični zakonik Crne Gore
• Knjiga obuhvata prečišćeni tekst Krivičnog zakonika Crne Gore (“Sl. list RCG”, br. 70/03, 13/04, 47/06 i “Sl. list CG”, br. 40/08, 25/10, 73/10, 32/11, 64/11, 40/13, 56/13, 14/15, 42/15, 58/15, 44/17, 49/18) i odabranu sudsku praksu viših sudova, Apelacionog i Vrhovnog suda Crne Gore, objavljenu u posljednjih nekoliko godina.
• Odabrana sudska praksa povezana je s odgovarajućim članovima zakona.
• U njoj se nalazi detaljan sadržaj naslova sudske prakse, kao i indeks članova drugih zakona koji se spominju u objavljenoj sudskoj praksi, po stranama.

Izdavač: Pravni ekspert doo – Podgorica
Format: 17×24 cm
Broj strana: 700 strana
Pismo: Latinica
Povez: Tvrdi, šiven
Godina izdanja: decembar 2019.
CIJENA: 45,00€ + PDV 7%


ZAKON O PARNIČNOM
POSTUPKU

SA ODABRANOM SUDSKOM PRAKSOM

Zakon o parnicnom postupku
• Knjiga obuhvata prečišćeni tekst Zakona o parničnom postupku (“Sl. list RCG”, br. 22/04, 28/05, 76/06 i “Sl. list CG”, br. 73/10, 47/15, 48/15, 51/17, 75/17, 62/18) i odabranu sudsku praksu viših sudova, Apelacionog i Vrhovnog suda Crne Gore, objavljenu u posljednjih nekoliko godina.
• Odabrana sudska praksa povezana je s odgovarajućim članovima zakona.
• Knjiga obuhvata i detaljan sadržaj naslova sudske prakse, kao i indeks članova drugih zakona koji se spominju u objavljenoj sudskoj praksi, po stranama.

Izdavač: Pravni ekspert doo – Podgorica
Format: 17×24 cm
Broj strana: 898 strana
Pismo: Latinica
Povez: Tvrdi, šiven
Godina izdanja: decembar 2019.
CIJENA: 45,00€ + PDV 7%


PORODIČNI
ZAKON

SA ODABRANOM SUDSKOM PRAKSOM

Porodični zakon
• Knjiga obuhvata prečišćeni tekst Porodičnog zakona (“Sl. list RCG”, br. 01/07 i “Sl. list CG”, br. 53/16) i odabranu sudsku praksu viših sudova, Apelacionog i Vrhovnog suda Crne Gore, objavljenu u posljednjih nekoliko godina.
• Odabrana sudska praksa povezana je s odgovarajućim članovima zakona.
• U njoj se nalazi detaljan sadržaj naslova sudske prakse, kao i indeks članova drugih zakona koji se spominju u objavljenoj sudskoj praksi, po stranama.

Izdavač: Pravni ekspert doo – Podgorica
Format: 17×24 cm
Broj strana: 560 strana
Pismo: Latinica
Povez: Tvrdi, šiven
Godina izdanja: decembar 2019.
CIJENA U PRETPLATI: 45,00€ + PDV 7%

ZAKON O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST

SA PODZAKONSKIM AKTIMA I ODABRANOM PORESKOM PRAKSOM

Zakon o porezu na dodatu vrijednost
• Knjiga obuhvata prečišćeni tekst Zakona o porezu na dodatu vrijednost (“Sl. list RCG”, br. 65/01, 12/02, 38/02, 72/02, 21/03, 76/05, 04/06 i “Sl. list CG”, br. 16/07, 73/10, 40/11, 29/13, 09/15, 53/16, 01/17, 50/17) sa prečišćenim tekstovima podzakonskih akata donesenih za izvršenje zakona:

• Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost (“Sl. list RCG”, br. 65/02, 13/03, 59/04, 79/05, 16/06 i “Sl. list CG”, br. 64/08, 30/13, 32/15, 53/17, 84/17);
• Pravilnik o utvrđivanju proizvoda i usluga koji se oporezuju po sniženoj stopi PDV (“Sl. list RCG”, br. 81/05, 02/06, 10/06 i “Sl. list CG”, br. 06/08, 46/08, 11/09, 62/15, 69/15, 21/16, 32/16, 37/16, 58/16, 65/16, 01/17);
• Pravilnik o postupku oslobađanja od plaćanja poreza na dodatu vrijednost investitora i isporuku određenih proizvoda i usluga (“Sl. list CG”, br. 17/15, 68/15);
• Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja akcize i poreza na dodatu vrijednost za diplomatska i konzularna predstavništva i međunarodne organizacije (“Sl. list CG”, br. 34/10, 52/13, 68/15, 53/17, 65/17);
• Pravilnik o količini rashoda na koji se ne plaća porez na dodatu vrijednost (“Sl. list CG”, br. 74/06;)
• Pravilnik o obliku i sadržini prijave za registraciju obveznika poreza na dodatu vrijednost (“Sl. list RCG”, br. 06/06 i “Sl. list CG”, br. 34/13);
• Pravilnik o obliku i sadržini prijave za obračun poreza na dodatu vrijednost (“Sl. list RCG”, br. 79/05, 28/06 i “Sl. list CG”, br. 64/11, 30/13);
• Uredba o poreskoj registar kasi (“Sl. list CG”, br. 31/14);
• Pravilnik o sadržaju evidencije o poreskim kasama (“Sl. list CG”, br. 38/08);
• Pravilnik o obliku i sadržaju servisne knjižice poreske kase (“Sl. list CG”, br. 38/08).
• U knjizi se nalazi i odabrana poreska praksa Poreske uprave Crne Gore, objavljena u posljednjih nekoliko godina, povezana sa odgovarajućim članovima zakona.

Izdavač: Pravni ekspert doo – Podgorica
Format: 17×24 cm
Broj strana: 711 strana
Pismo: Latinica
Povez: Broširani
Godina izdanja: decembar 2019.
CIJENA U PRETPLATI: 45,00€ + PDV 7%


OBRASCI ZA PRAKTIČNU
PRIMJENU ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU

Mišela Manojlović
Ljubinka Radulović

Obrasci za praktičnu primjenu Zakona o UP
• Izdanje sadrži i objašnjenja za upotrebu obrazaca koji se nalaze u njemu.
• Svi obrasci koji se nalaze u izdanju biće dostupni korisnicima i u elektronskoj formi u “Word” formatu na dan isporuke.
• Predgovor izdanju možete pročitati ovdje

Izdavač: Pravni ekspert doo – Podgorica
Format: 17×24 cm
Broj strana: 304 strane
Pismo: Latinica
Povez: Broširani
Godina izdanja: oktobar 2019.
CIJENA: 40,00€ + PDV 7%

Štampana izdanja

Knjige iz oblasti pravno-zakonodavne literature koje su odmah dostupne.


ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA

SA AKTUELNOM SUDSKOM PRAKSOM (KOMPLET)

Izdavač: Pravni ekspert doo – Podgorica
Format: 17×24 cm
Broj strana: Tri toma na 1,838 strana
Pismo: Latinica
Povez: Tvrdi, šiven
Godina izdanja: januar 2019.
CIJENA : 
105,00 € + PDV 7%


ZAKON
O RADU

SA AKTUELNOM SUDSKOM I PORESKOM
PRAKSOM

Izdavač: Pravni ekspert doo – Podgorica
Format: 17×24 cm
Broj strana: 728 strana
Pismo: Latinica
Povez: Tvrdi, šiven
Godina izdanja: januar 2019.
CIJENA: 45,00 € + PDV 7%


ZAKON O SVOJINSKO-PRAVNIM ODNOSIMA

SA AKTUELNOM SUDSKOM PRAKSOM


Izdavač: Pravni ekspert doo – Podgorica
Format: 17×24 cm
Broj strana: 672 strane
Pismo: Latinica
Povez: Tvrdi, šiven
Godina izdanja: januar 2019.
CIJENA: 45,00 € + PDV 7%

SUDSKA PRAKSA IZ UPRAVNOG PRAVA CRNE GORE

SA ZAKONOM O UPRAVNOM POSTUPKU I ZAKONOM O UPRAVNOM SPORU

Izdavač: Pravni ekspert doo – Podgorica
Format: 17×24 cm
Broj strana: 406 strana
Pismo: Latinica
Povez: Tvrdi, šiven
Godina izdanja: januar 2019.
CIJENA: 35,00€ + PDV 7%


ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA

SA REGISTROM POJMOVA

Izdavač: Pravni ekspert doo – Podgorica
Format: 17×24 cm
Broj strana: 438 strana
Pismo: Latinica
Povez: Tvrdi, šiven
Godina izdanja: januar 2019.
CIJENA : 
35,00 € + PDV 7%


ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA

SA AKTUELNOM SUDSKOM PRAKSOM I i II

Izdavač: Pravni ekspert doo – Podgorica
Format: 17×24 cm
Broj strana: 686; 714 strana
Pismo: Latinica
Povez: Tvrdi, šiven
Godina izdanja: januar 2019.
CIJENA : 
90,00 € + PDV 7%