Korisnički servis koji Vam je uvijek na raspolaganju.

Služba prodaje, korisnička podrška i tehnička podrška. Pet dana u nedjelji. Osam sati dnevno. Samo za Vas.

Služba prodaje

Samo za Vas – promotivne ponude, besplatne prezentacije Kataloga Propisa, besplatno korišćenje Kataloga Propisa.

Katalog propisa 2016 - Korisnički servis - prodaja, korisnička i tehnička podrška

Korisnički servis ima samo jedan cilj – da Vam korišćenje „Kataloga propisa“ bude što prijatnije iskustvo.

Početak saradnje sa nama se ostvaruje preko službe prodaje. Ona je tu da Vam održi prezentaciju “Kataloga propisa” i da na Vašem računaru instalira Legal expert  verziju za besplatno probno korišćenje. Po isteku perioda probnog korišćenja, samo ako ste potpuno zadovoljni sa našom uslugom, možete dobiti ponudu prilagođenu Vašim potrebama.

Zaposleni u službi prodaje će se potruditi da Vam održe obuku vezanu za korišćenje „Kataloga propisa“, da pruže sve informacije vezane za „Katalog propisa“, vodiće računa o Vašem pretplatnom periodu i biće u kontaktu sa Vama kako bismo bili sigurni da ste zadovoljni kvalitetom usluge koji dobijate.

Osim usluga korisničke i tehničke podrške pretplatom na “Katalog propisa” korisnici ostvaruju pravo i na dodatne usluge, koje, između ostalog, obuhvataju:

  • dostavljanje spiska ažuriranih propisa putem mail-a;
  • dostavljanje, u excel i word formatu, spiska preduzeća koja su otišla u stečaj, likvidirana, pokrenula postupak dobrovoljne likvidacije ili je zaključen stečaj nad njima;
  • slanje pojedinačnih propisa u word ili pdf formatu.

Korisnička podrška / Najčešće postavljana pitanja

Potražite brze odgovore na često postavljana pitanja vezana za korišćenje našeg softvera.

Da biste vidjeli spisak ažuriranih propisa pristupite registru “… ažuriranih propisa” koji se nalazi u donjem desnom uglu naslovne strane “Kataloga propisa”.

Nakon što ste ušli u registar “…ažuriranih propisa” na lijevoj strani ekrana vidjećete hronološki poređanu “ISTORIJU AŽURIRANJA”. Kliknite na željeni datum kako biste dobili informaciju o propisima koji su ažurirani tog dana.

Ako želite da pretražite nevažeće propise potrebno je da uđete u registar propisa koji želite da pretražujete (npr. “Propisi Crne Gore …”, “Opštinski propisi …” ili “Međunarodni ugovori…” )

Nakon što uđete u registar koji želite da pretražite klikom na “Opcije” koje se nalaze ispod pretraživača otvoriće Vam se padajući meni u kome je potrebno da izaberete “Pretraživanje NEVAŽEĆIH propisa Crne Gore …”

Nakon što ste odabrali ovu opciju pretražite potrebne nevažeće propise.

Da biste sačuvali potrebne propise, kliknite na jedan od tastera WORD ili PDF (zavisno od formata u kome želite da sačuvate propis) koji se nalaze iznad teksta propisa.

Odaberite lokaciju na Vašem računaru na kojoj želite da sačuvate propise i kliknite “Save” (sačuvaj).

Propis će biti sačuvan na odbranoj lokaciji na Vašem računaru.

Sve izmjene i dopune propisa su posebice navedene iznad naslova prečišćenog teksta koji posmatrate i možeti im pristupiti klikom na odgovarajući link.

Drugi način da pristupite izmjenama jeste da uđete u “Detaljne informacije o propisu …”, i da odaberete kategoriju “Izmjene i dopune propisa …”.

Vidjećete sve izmjene i dopune hronološki poređane i možete pogledati bilo koju od njih.

Licenca za “Katalog propisa” se obnavlja svakih godinu dana.

Da biste obnovili licencu potrebno je da kliknete na taster “PODEŠAVANJA” koji se nalazi u donjem desnom uglu na uvodnoj masci “Kataloga propisa”, zatim kliknite na taster “O programu” i taster “Obnova licence” koji se nalazi u donjem desnom uglu.

Nakon toga nazovite našu korisničku podršku na broj telefona +382 20 223 795 kako bismo Vam dali serijski broj za Vaš “Katalog propisa”.

Da biste odštampali samo određene stranice propisa kliknite na taster “ŠTAMPA”, nakon čega će Vam se otvoriti novi prozor.

U novootvorenom prozoru u donjem lijevom uglu vidjećete taster “PREGLED”, kliknite na taj taster.

U “PREGLEDU” možete vidjeti na kojim stranicama se nalazi tekst propisa koji Vam je potreban.

Vratite se korak nazad i odaberite od koje do koje strane želite da štampate propis, pa nakon toga kliknite na taster “ŠTAMPA”.

Kako biste dobili informaciju o tome kada je propis donesen, kada je stupio na snagu, od kada se primjenjuje, zbog čega više ne važi, koji propis ga je stavio van snage i sl. možete ući u “Detaljne informacije” koje se nalaze u gornjem lijevom uglu propisa koji posmatrate. Detaljne informacije su označene sa ikonicom otvorene knjige.

Kada kliknete na tu ikonicu program Vam automatski otvara “Osnovne informacije…” u kojim ćete naći sve ranije pomenute informacije.

Pretraga po oblastima je omogućena za državne i opštinske propise.

Uđite u jedan od ovih registara (nalaze se na uvodnoj masci programa).

Nakon što ste ušli npr. u “Propise Crne Gore …” u gornjem lijevom uglu primijetićete polje “Važeći propisi po oblastima …”.

Klikom na ovo polje otvoriće Vam se pretraga po oblastima.

U zavisnosti od registra propisa koji su Vam potrebni (propisi Crne Gore, opštinski propisi, međunarodni ugovori, propisi ex-Jugoslavije) potrebno je da uđete u odgovarajući registar (svi se nalaze na uvodnoj masci programa).

Nakon što ste ušli na primjer u registar “Propisa Crne Gore …” na lijevoj strani ćete primijetiti da piše “ARHIVA”, a ispod tog natpisa je taster “Skenirani propisi po godinama…”.

Kliknite na taj taster i dobićete arhivu skeniranih službenih glasila objavljenih po godinama.

Za svaki član propisa možete vidjeti i do šest kategorija informacija vezanih konkretno za njega u zavisnosti od toga koliko je informacija dostupno o tom članu.

To znači da ćete ispod naslova nekog člana ukoliko postoje moći da vidite: ranije izmjene tog člana, sudsku praksu vezanu direktno za njega, poresku praksu vezanu direktno za njega, stručna mišljenja koja se tiču tog člana, pravne stavove koji se tiču njega i sudske odluke povezane sa tim članom.

Da biste došli do ovih informacija npr. ako gledate član 4 nekog propisa, kliknite na “Član 4” i ispod će Vam se otvoriti polja sa ranije pomenutim informacijama.

Ako Vam je npr. potrebna sudska praksa kliknite na “Sudsku praksu” i otvoriće Vam se svi izvodi iz sudske prakse povezani sa članom koji gledate.

Svi modeli ugovora i akata su obrasci koji su upotrebljivi i primjenjivi u praksi.

Da biste prilagodili neki model ugovora ili akta, sačuvajte ga na Vašem računaru u Word formatu, a zatim ga prilagodite prema Vašim potrebama.

Po ugledu na Internet pretraživače, u okviru “Kataloga propisa” pruža Vam se mogućnost da sami kreirate listu propisa koje najčešće koristite u svakodnevnom radu.

Svi ti propisi naći će se u registru “… odabranih propisa” koji se nalazi na uvodnoj masci softvera.

Ako želite da pretražite oglasne djelove potrebno je da uđete u registar “Propisa Crne Gore …”.

Nakon što ste ušli u ovaj registar klikom na “Opcije” koje se nalaze ispod pretraživača otvoriće Vam se padajući meni u kome je potrebno da izaberete “Pretraživanje OGLASNIH DJELOVA službenog glasila …”

Nakon što ste odabrali ovu opciju pretražite potrebne Oglasne djelove.

  1. Najlakši način je da uđete u registar “Opštinskih propisa” koji se nalazi na uvodnoj masci “Kataloga propisa”.

Kliknite na “Opštine” koji se nalazi ispod pretraživača i odaberite jednu, više ili čak sve opštine čije propise želite da pretražujete.

  1. Program po automatizmu pretražuje propise opštine u kojoj se korisnik nalazi. Ovo podešavanje se vrši prilikom instalacije programa.

Da biste podesili da se automatski pretražuju propisi neke druge opštine kliknite na taster “PODEŠAVANJA” koji se nalazi u donjem desnom uglu na uvodnoj masci.

Nakon toga kliknite na taster “SISTEM” i u polju “Opštinski propisi – izbor opštine” odaberite odgovarajuću opštinu.

Kliknite na taster “IZLAZ” i sačuvajte promjenu podešavanja.

Tehnička podrška / Najčešće postavljana pitanja

Potražite brze odgovore na često postavljana pitanja vezana za funkcionisanje našeg softvera.

Problem se najčešće dešava jer je “Katalog propisa” pogrešno prepoznat kao nedozvoljen fajl od strane antivirus programa.

Potrebno je da nas kontaktirate kako biste uz pomoć naše tehničke službe vratili izbrisan “Katalog propisa” i napravili izuzetak u antivirus programu da se problem ne bi više javljao.

“Katalog propisa” se automatski ažurira, međutim ukoliko ne želite da čekate da program sam odradi ažuriranje možete ga ručno pokrenuti.

U desnom donjem ćošku Vašeg monitora (negdje pored časovnika, ili kliknom na malu strelicu) trebalo bi da bude vidjivo plavo slovo „K“.

Desnim klikom na njega dobićete opciju „Pokreni ažuriranje“, koju treba da izaberete.

Posle par minuta, u zavisnosti od brzine Vašeg interneta trebalo bi da se program ažurirao. Ako ovo ne riješi probem molimo Vas da nas kontaktirate putem mail-a ili na neki od naših brojeva telefona kako bi naša tehnička služba otklonila problem.

Pristup “skeniranim službenim glasilima” zahtjeva internet konekciju, tako da u slučaju da nemate pristup internetu nećete moći da pristupite.
U slučaju da ipak imate internet konekciju, a ne možete da pristupite, molimo Vas da nas kontaktirate putem mail-a ili na neki od naših brojeva telefona kako bi naša tehnička služba otklonila problem.

“Katalog propisa” radi automatsko ažuriranje, međutim ukoliko ne želite da čekate da program sam odradi ažuriranje možete ga ručno pokrenuti.

U desnom donjem ćošku ekrana, u blizini sata trebalo bi da bude vidjivo plavo slovo „K“. Desnim klikom na njega dobićete opciju „Pokreni ažuriranje“, koju treba da izaberete.

Nakon par minuta, u zavisnosti od brzine Vašeg interneta Vaš Katalog propisa bi trebalo da bude ažuran.

U slučaju bilo kakvih problema sa „Katalogom“ molimo Vas da nas kontaktirate putem mail-a ili na neki od naših brojeva telefona.

Ovaj problem zahtjeva reinstalaciju programa ili dolazak naše tehničke službe kod Vas.

Ukoliko ne želite da reinstalirate program, molimo Vas da kontaktirate našu službu za podršku.

Instalacija zahtjeva da imate instalacioni disk koji je potrebno da stavite u računar i pokrenete instalaciju (ukoliko nemate instalacioni disk molimo da nas kontaktirate kako bismo Vam poslali).

Instalacija je vrlo jednostavna, dok uputstvo za instalaciju možete naći ovdje.

Nakon završene instalacije potrebno je da nas kontaktirate kako bismo Vam dali ključ za aktivaciju programa.

U slučaju nekog problema prilikom instalacije molimo da nas kontaktirate putem mail-a ili na neki od naših brojeva telefona kako bi naša tehnička služba otklonila problem.

Mišljenja korisnika

Naši korisnici govore o nama. Opširnije …

Elektronsku zbirku Katalog propisa koristim više od 14 godina, što mi je puno pomoglo u obavljanju veoma zahtjevnih radnih obaveza. Takođe, moram istaći da saradnja sa zaposlenima u firmi Pravni ekspert doo Podgorica je, za čitavi period korišćenja Kataloga propisa, na veoma visokom profesionalnom nivou, odnosno na obostranu korist i zadovoljstvo.
Nakon ugradnje unaprijeđene elektronske zbirke Katalog propisa 2017, moje zadovoljstvo je još izraženije, u smislu da su mogućnosti koje sada pruža veće od očekivanog i zaista u cjelosti opravdava svrhu korišćenja iste.
Iskreno preporučujem svim profesionalcima u svom poslu korišćenje elektronske zbirke propisa, Katalog propisa 2017.

BLAGA ĐAČIĆ, NLB Banka

“Koristim priliku da u ime svojih kolega i svoje lično ime pohvalim sadržaj Kataloga propisa koji u Agenciji za zaštitu životne sredine koristimo.

Ističem da smo kao Vaši stalni klijenti izuzetno zadovoljni novom verzijom Kataloga propisa, zahvaljujući kojoj je naš rad postao znatno jednostavniji i efikasniji. Nadam se da ćemo i ubuduće uspješno sarađivati na obostrano zadovoljstvo.”

NIKOLA GOLUBOVIĆ, Načelnik Službe za opšte, pravne i finansijske poslove, Agencija za zaštitu životne sredine

Iako sam zbog prirode posla, bio u prilici da često koristim slične programe, Katalog propisa 2017, je prijatno iznenađenje za mene. Moderan dizajn programa, jednostavna pravila korišćenja, mogućnost da se u kratkom vremenskom periodu pretraže različiti pravni izvori daju mi za pravo da ovaj program toplo preporučim. Pored propisa, dodatnu vrijednost ovog programa predstavlja ogromna građa prakse iz različitih oblasti koja se na vrlo jednostavan način pretražuje.

Doc. dr MIJAT JOCOVIĆ, Ekonomski fakultet

“Obzirom da u svom radu imam potrebu da stalno koristim i budem u toku sa propisima, Katalog propisa mi pomaže da dobijem na vremenu, a da pritom mogu biti siguran u ažurnost i preciznost informacija. Katalog propisa 2017 je softver za sve ljude kojima su u radu potrebni propisi i koji žele da profesionalno rade svoj posao.”

“Organi uprave, stručne i posebne službe i opštine u okviru Glavnog grada su ove godine otpočeli sa korišćenjem softvera/elektronske zbirke “Katalog propisa 2017 Pravni ekspert verzija”, čime je nastavljena višegodišnja uspješna saradnja sa kompanijom »Nespa computers« d.o.o. Kvalitetno i ažurno praćenje i korišćenje normativno-pravnog okvira je na ovaj način znatno olakšano i unaprijeđeno, aktiviranjem mrežne licence elektronske publikacije “Katalog propisa 2017 Legal Expert”, koja obuhvata čitav set opštinskih, državnih i međunardonih pravnih akata, primjere sudske prakse Crne Gore i regiona, pravne stavove, stručna mišljenja, poresku praksu, modele ugovora i sl.
Korišćenjem ove licence, organizacione jednice Glavnog grada su dodatno tehnički unaprijeđene u cilju zakonitog i efikasnog ispunjenja nadležnosti, utvrđenih zakonskim i podzakonskim propisima.”

GORAN PETROVIĆ, glavni administrator Glavnog grada, Glavni grad - Podgorica

“U proteklom periodu Prijestonica Cetinje je imala priliku da prepozna kvalitet ponude kompanije Nespa d.o.o, kroz korišćenje njihove sveobuhvatne baze pravnih podataka, koji su neophodan preduslov za valjano i ekonomično korišćenje širokog spektra zakonskih, podzakonskih i drugih akata. Na ovaj način Prijestonica je bila u mogućnosti da kroz redovno ažuriranje podataka bude u prilici da prati i primjenjuje aktuelnu pravnu regulativu.
Korektna, profesionalna i ljubazna komunikacija sa zaposlenim osobljem u ovoj kompaniji, bila je od višestruke koristi za sve organizacione jedinice Prijestonice.

U nadi da će i u budućem periodu saradnja na obostrano zadovoljstvo biti nastavljena, korisnici softvera Katalog propisa – Zaposleni u Prijestonici Cetinje iskazuju punu podršku svim budućim korisnicima ovog softvera, uz zahvalnost za dugogodišnju uspješnu saradnju.”

ANKICA PAJOVIĆ, v.d. Glavni administrator, Prijestonica Cetinje

“Veoma smo zadovoljni novim programom Kataloga Propisa 2017. Ovaj softver nam je u znatnoj mjeri olakšao posao. Sve je pregledno, redovno ažurirano i praktično za korišćenje.”

MARIJA SIJERKOVIĆ, pravna služba , Adriatic Marinas d.o.o. Tivat

“Izuzetno dobro koncipirana, lako primjenljiva i nadasve raznovrsnom sudskom praksom bogata pravna baza, prilagođena svim pravničkim profilima.”

SLAVICA ILIĆ, advokat

“S obzirom da koristim dosta propisa u svom radu, korišćenjem Kataloga propisa dobijam i u vremenu i u ažurnosti , odnosno preciznosti u primjeni regulative. Na taj način izbjegavam rizik da sam primijenio već zastarjele norme koje su možda ili izmijenjene ili ukinute.”

IBRO ŠABOVIĆ, Agencija za reviziju i računovodstvo OMEGA d.o.o.

Referentna lista

Referentna lista pretplatnika Kataloga propisa. Opširnije …

Uputstva za instalaciju i korišćenje

Detaljna uputstva za intalaciju, korišćenje i ažuriranje Kataloga propisa.