Mišljenja korisnika

Naši klijenti govore o nama.

Elektronsku zbirku Katalog propisa koristim više od 14 godina, što mi je puno pomoglo u obavljanju veoma zahtjevnih radnih obaveza. Takođe, moram istaći da saradnja sa zaposlenima u firmi Pravni ekspert doo Podgorica je, za čitavi period korišćenja Kataloga propisa, na veoma visokom profesionalnom nivou, odnosno na obostranu korist i zadovoljstvo.
Nakon ugradnje unaprijeđene elektronske zbirke Katalog propisa, moje zadovoljstvo je još izraženije, u smislu da su mogućnosti koje sada pruža veće od očekivanog i zaista u cjelosti opravdava svrhu korišćenja iste.
Iskreno preporučujem svim profesionalcima u svom poslu korišćenje elektronske zbirke propisa, Katalog propisa.

BLAGA ĐAČIĆ, NLB Banka

Iako sam zbog prirode posla, bio u prilici da često koristim slične programe, Katalog propisa, je prijatno iznenađenje za mene. Moderan dizajn programa, jednostavna pravila korišćenja, mogućnost da se u kratkom vremenskom periodu pretraže različiti pravni izvori daju mi za pravo da ovaj program toplo preporučim. Pored propisa, dodatnu vrijednost ovog programa predstavlja ogromna građa prakse iz različitih oblasti koja se na vrlo jednostavan način pretražuje.

Doc. dr MIJAT JOCOVIĆ, Ekonomski fakultet

“Obzirom da u svom radu imam potrebu da stalno koristim i budem u toku sa propisima, Katalog propisa mi pomaže da dobijem na vremenu, a da pritom mogu biti siguran u ažurnost i preciznost informacija. Katalog propisa je softver za sve ljude kojima su u radu potrebni propisi i koji žele da profesionalno rade svoj posao.”

“Organi uprave, stručne i posebne službe i opštine u okviru Glavnog grada su ove godine otpočeli sa korišćenjem softvera/elektronske zbirke “Katalog propisa Pravni ekspert verzija”, čime je nastavljena višegodišnja uspješna saradnja sa kompanijom »Nespa computers« d.o.o. Kvalitetno i ažurno praćenje i korišćenje normativno-pravnog okvira je na ovaj način znatno olakšano i unaprijeđeno, aktiviranjem mrežne licence elektronske publikacije “Katalog propisa Legal Expert”, koja obuhvata čitav set opštinskih, državnih i međunardonih pravnih akata, primjere sudske prakse Crne Gore i regiona, pravne stavove, stručna mišljenja, poresku praksu, modele ugovora i sl.
Korišćenjem ove licence, organizacione jednice Glavnog grada su dodatno tehnički unaprijeđene u cilju zakonitog i efikasnog ispunjenja nadležnosti, utvrđenih zakonskim i podzakonskim propisima.”

GORAN PETROVIĆ, glavni administrator Glavnog grada, Glavni grad - Podgorica

“U proteklom periodu Prijestonica Cetinje je imala priliku da prepozna kvalitet ponude kompanije Nespa computers d.o.o, kroz korišćenje njihove sveobuhvatne baze pravnih podataka, koji su neophodan preduslov za valjano i ekonomično korišćenje širokog spektra zakonskih, podzakonskih i drugih akata. Na ovaj način Prijestonica je bila u mogućnosti da kroz redovno ažuriranje podataka bude u prilici da prati i primjenjuje aktuelnu pravnu regulativu.

Korektna, profesionalna i ljubazna komunikacija sa zaposlenim osobljem u ovoj kompaniji, bila je od višestruke koristi za sve organizacione jedinice Prijestonice.

U nadi da će i u budućem periodu saradnja na obostrano zadovoljstvo biti nastavljena, korisnici softvera Katalog propisa – Zaposleni u Prijestonici Cetinje iskazuju punu podršku svim budućim korisnicima ovog softvera, uz zahvalnost za dugogodišnju uspješnu saradnju.”

ANKICA PAJOVIĆ, v.d. Glavni administrator, Prijestonica Cetinje

“Koristim priliku da u ime svojih kolega i svoje lično ime pohvalim sadržaj Kataloga propisa koji u Agenciji za zaštitu životne sredine koristimo.

Ističem da smo kao Vaši stalni klijenti izuzetno zadovoljni novom verzijom Kataloga propisa, zahvaljujući kojoj je naš rad postao znatno jednostavniji i efikasniji. Nadam se da ćemo i ubuduće uspješno sarađivati na obostrano zadovoljstvo.”

NIKOLA GOLUBOVIĆ, Načelnik Službe za opšte, pravne i finansijske poslove, Agencija za zaštitu životne sredine

“Veoma smo zadovoljni novim programom Kataloga Propisa. Ovaj softver nam je u znatnoj mjeri olakšao posao. Sve je pregledno, redovno ažurirano i praktično za korišćenje.”

MARIJA SIJERKOVIĆ, pravna služba , Adriatic Marinas d.o.o. Tivat

“Izuzetno dobro koncipirana, lako primjenljiva i nadasve raznovrsnom sudskom praksom bogata pravna baza, prilagođena svim pravničkim profilima.”

SLAVICA ILIĆ, advokat

“S obzirom da koristim dosta propisa u svom radu, korišćenjem Kataloga propisa dobijam i u vremenu i u ažurnosti , odnosno preciznosti u primjeni regulative. Na taj način izbjegavam rizik da sam primijenio već zastarjele norme koje su možda ili izmijenjene ili ukinute.”

IBRO ŠABOVIĆ, Agencija za reviziju i računovodstvo OMEGA d.o.o.