Pregled ažuriranih propisa.

Pogledajte koji su propisi ažurirani u Katalogu propisa, po datumima ažuriranja.

April 2020

Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 031/20 od 08.04.2020. godine
Novi propisi:
1. Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
2. Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Zlatica B” u Glavnom gradu Podgorica i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana
3. Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Topolica III”, opština Bar i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana
4. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Topolica III”, opština Bar
5. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Zlatica B” u Glavnom gradu Podgorica
Izmjene i dopune propisa:
1. Naredba o dopuni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
2. Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
3. Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
4. Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 030/20 od 07.04.2020. godine
Novi propisi:
1. Uputstvo o načinu i postupku prijavljivanja i rješavanja prigovora podnijetih u toku izborne kampanje
2. Pravilnik o vrstama aktivnosti, graničnim vrijednostima emisija i načinu vršenja monitoringa u postrojenjima koja koriste organske rastvarače
3. Pravilnik o načinu vođenja i sadržini Registra novih duvanskih proizvoda
4. Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sadržini izvještaja, obavještenja i drugih podataka koji se dostavljaju Agenciji za nadzor osiguranja i o načinu i rokovima njihovog dostavljanja
Sudske odluke (418)
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 029/20 od 06.04.2020. godine
Novi propisi:
1. Etički kodeks medijatora
2. Uputstvo o sadržini Izvještaja o prilozima pravnih i fizičkih lica političkim subjektima u toku izborne kampanje
3. Uputstvo o obrascu Izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora za izbornu kampanju
4. Uputstvo o obrascu Izvještaja o medijskom oglašavanju političkog subjekta u izbornoj kampanji
5. Uputstvo o obrascu privremenog izvještaja o troškovima političkog subjekta
6. Pravila o načinu obračunavanja i izvještavanja o nenovčanim prilozima političkim subjektima
7. Pravilnik o načinu vršenja kontrole primjene odredaba članova 33 do 45 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i načinu vršenja kontrole i nadzora tokom izborne kampanje
8. Odluka o usvajanju analiza relevantnih tržišta
9. Odluka o proglašavanju postojanja ozbiljnih poremećaja na tržištu izazvanih epidemijom zarazne bolesti COVID 19
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o bližem sadržaju Izvještaja o spoljnoj reviziji u društvu za osiguranje
2. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o bližem sadržaju Knjige šteta
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o prestanku sudijske funkcije
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 028/20 od 02.04.2020. godine
Novi propisi:
1. Pravilnik o načinu izrade i sadržaju izvještaja o bezbjednosti hemikalije
2. Odluka o prenosu prava raspolaganja Opštini Mojkovac radi ostvarivanja javnog interesa – izgradnje puta “Vragodo – Vrioca – Žarski katun”
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem
2. Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
3. Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
4. Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o postavljenju pomoćnika direktora Agencije za zaštitu prirode i životne sredine
2. Rješenje o postavljenju pomoćnika direktora Agencije za zaštitu prirode i životne sredine
3. Rješenje o postavljenju pomoćnice direktora Agencije za zaštitu prirode i životne sredine
4. Rješenje o prestanku mandata pomoćnika direktora Uprave za inspekcijske poslove

Mart 2020

Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 027/20 od 31.03.2020. godine
Novi propisi:
1. Odluka o načinu i uslovima raspodjele novčanih sredstava prikupljenih donacijama radi ublažavanja i suzbijanja posljedica nastalih usljed epidemije zarazne bolesti COVID 19
2. Uredba o povjeravanju dijela poslova iz nadležnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma Glavnom gradu Podgorica
3. Uredba o uslovima za odlaganje naplate dospjelih poreskih i neporeskih potraživanja
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za konkurentnost
2. Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 026/20 od 30.03.2020. godine
Novi propisi:
1. Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore
2. Rješenje o razrješenju direktorice Javne ustanove Crnogorsko narodno pozorište
3. Rješenje o imenovanju predsjednika Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Radio-difuzni centar” Podgorica
4. Rješenje o postavljenju pomoćnika direktora Uprave javnih radova
5. Rješenje o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave za nekretnine
6. Rješenje o imenovanju članice Upravnog odbora Fonda za obeštećenje
7. Rješenje o imenovanju direktorice Javne ustanove Crnogorsko narodno pozorište
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 025/20 od 27.03.2020. godine
Novi propisi:
1. Rješenje o upisu u Registar političkih partija
2. Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
Ispravke propisa:
1. Ispravka Naredbe o dopuni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 024/20 od 26.03.2020. godine
Novi propisi:
1. Rješenje o upisu u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda
2. Naredba o proglašavanju epidemije zarazne bolesti COVID 19
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o dopunama Odluke o visini naknade za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede u prometu preko granice Crne Gore
2. Naredba o dopuni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o imenovanju direktora Instituta za javno zdravlje
2. Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Službeni list Crne Gore
3. Rješenje o razrješenju Upravnog odbora Javne ustanove Službeni list Crne Gore
4. Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Javne ustanove Službeni list Crne Gore
5. Rješenje o razrješenju Nadzornog odbora Javne ustanove Službeni list Crne Gore
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 023/20 od 25.03.2020. godine
Novi propisi:
1. Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i uslovima raspodjele sredstava iz budžeta Crne Gore za finansiranje određenih programskih sadržaja koje realizuju mediji
2. Pravilnik o dopuni Pravilnika o Listi zaraznih bolesti nad kojima se sprovodi epidemiološki nadzor i protiv kojih se primjenjuju mjere sprječavanja i suzbijanja zaraznih bolesti i definicijama slučajeva zaraznih bolesti
3. Pravilnik o dopunama Pravilnika o načinu prijavljivanja zaraznih bolesti, bolničkih infekcija, stanja i smrti oboljelih od ovih bolesti
4. Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju izbora za odbornike u Skupštini opštine Tivat
Postavljenja i razrješenja:
1. Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Velikom Vojvodstvu Luksemburgu
Međunarodni ugovori i sporazumi
“Službeni list Crne Gore – Međunarodni ugovori”, br. 003/20 od 26.03.2020. godine
1. Obavještenje o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Grčke o naučnoj i tehnološkoj saradnji
2. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o statusu između Crne Gore i Evropske unije o aktivnostima koje sprovodi evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Crnoj Gori
3. Zakon o potvrđivanju Protokola iz Nagoje o pristupu genetičkim resursima i pravednoj i jednakoj raspodjeli koristi koje proističu iz njihovog korišćenja uz konvenciju o biološkoj raznovrsnosti
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 022/20 od 24.03.2020. godine
Novi propisi:
1. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi Auto-škola “AS TEAM” u Podgorici
2. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj predškolskoj ustanovi “Maštolend”, Budva
3. Rješenje o izdavanju licence Fakultetu za informacione tehnologije, Univerziteta Mediteran, Podgorica, za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti
4. Rješenje o izdavanju licence Fakultetu za turizam “Montenegro Tourism School”, Univerziteta Mediteran, Podgorica, za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti
5. Rješenje o izdavanju licence Fakultetu političkih nauka, Univerziteta Crne Gore, Podgorica, za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti
6. Rješenje o izdavanju licence Fakultetu vizuelnih umjetnosti, Univerziteta Mediteran, Podgorica, za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti
7. Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavještavanju, analiziranju i praćenju (follow-up) događaja u civilnom vazduhoplovstvu
2. Pravilnik o dopunama Pravilnika o visini naknade za fitosanitarni pregled bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom
3. Uredba o dopuni Uredbe o boji i oznakama vozila i plovila, naoružanju i posebnoj opremi koji se upotrebljavaju za vršenje policijskih poslova
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o izboru izvršne direktorice Regulatorne agencije za energetiku
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 012/20 od 25.03.2020. godine
BAR
1. Odluka o privremenom određivanju naziva ulica na teritoriji opštine Bar
2. Odluka o kategorizaciji puteva
HERCEG NOVI
1. Odluka o kratkoročnom zaduženju Opštine Herceg Novi
MOJKOVAC
1. Odluka o porezu na nepokretnosti
PODGORICA
1. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Urbanističkog projekta “Beglake”
2. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Zagorič 1 – dio zone A”
3. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Tološi 2”
4. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Momišići A”
5. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Konik – Vrela Ribnička”
6. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Kakaricka gora”
7. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Donja Gorica”
PETNJICA
1. Odluka o privremenom određivanju naziva ulica u opštini Petnjica
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 021/20 od 22.03.2020. godine
Novi propisi:
1. Pravilnik o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć i naknadu putnih i selidbenih troškova za nezaposleno lice
2. Pravilnik o bližem sadržaju ugovora o izdavanju i korišćenju kvalifikovanih certifikata sadržanih u ličnoj karti
3. Statut Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore
4. Naredba za preduzimanje privremene mjere za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o mjerama zaštite i zdravlja na radu od rizika izloženosti kancerogenim ili mutagenim materijama
2. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu izdavanja i obrascu dozvole za stalni boravak
3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima, bližim uslovima i načinu izdavanja dozvole za privremeni boravak i dozvole za privremeni boravak i rad
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 021/20 od 22.03.2020. godine
Novi propisi:
1. Naredba za preduzimanje privremene mjere za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 020/20 od 20.03.2020. godine
Novi propisi:
1. Pravilnik o tehničkim i operativnim zahtjevima koji se odnose na čvor – mjesto priključenja sistema elektronske identifikacije i procesu uspostavljanja okvira za interoperabilnost sistema elektronske identifikacije
2. Pravilnik o bližim uslovima koje mora da ispunjava kvalifikovani davalac elektronskih usluga povjerenja
3. Pravilnik o načinu vršenja elektronskih usluga povjerenja i kvalifikovanih elektronskih usluga povjerenja za organe državne uprave
4. Pravilnik o bližoj sadržini i načinu vođenja evidencije davalaca elektronskih usluga povjerenja i registra kvalifikovanih davalaca elektronskih usluga povjerenja
5. Pravilnik o najnižem iznosu osiguranja rizika od odgovornosti za štete koje nastanu vršenjem elektronskih usluga povjerenja
6. Uredba o prestanku važenja Uredbe o načinu vršenja kvalifikovanih usluga certifikovanja za organe državne uprave
Izmjene i dopune propisa:
1. Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
2. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o bližim zahtjevima koje mora da ispunjava kvalifikovana usluga elektronske preporučene dostave
3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim tehničkim standardima i pratećim procedurama u odnosu na koje se određuje stepen sigurnosti sistema elektronske identifikacije
4. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu ocjenjivanja usaglašenosti kvalifikovanih sredstava za izradu elektronskih potpisa i elektronskih pečata i sadržaju liste certifikovanih kvalifikovanih sredstava za izradu elektronskih potpisa i elektronskih pečata
5. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mjerama i aktivnostima za zaštitu certifikata za elektronski potpis i elektronski pečat
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 011/20 od 19.03.2020. godine
BAR
1. Ispravka Odluke o donošenju izmjena i dopuna građenja postavljanja i uklanjanja privremenih objekata na području Opštine Bar
BERANE
1. Pravilnik o obliku i sadržini poreske prijave za razrez poreza na nepokretnosti za fizička lica
2. Odluka o izmjeni Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Berane
3. Odluka o privremenom davanju naziva ulica na teritoriji opštine Berane
CETINJE
1. Zaljučke o preduzimanju neophodnih operativnih mjera iz svoje nadležnosti načelnika OB Cetinje, u koordinaciji sa nadležnim organima, kako bi se obezbijedila sigurnost svih građana
DANILOVGRAD
1. Odluka o privremenom određivanju naziva ulica na području naselja Glavica, Grlić, Pažići i Spuž
KOLAŠIN
1. Odluka o privremenom određivanju naziva ulica na teritoriji opštine Kolašin
KOTOR
1. Ispravka Odluke o izmjeni Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama
PODGORICA
1. Odluka o privremenom određivanju naziva ulica na teritoriji Glavnog grada
2. Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter “Radio televizija Podgorica”
ROŽAJE
1. Odluka o privremenom određivanju naziva ulica i trgova na teritoriji opštine Rožaje
TIVAT
1. Odluka o privremenom davanju naziva ulica na teritoriji opštine Tivat
ŽABLJAK
1. Odluka o privremenom davanju naziva ulica na području opštine Žabljak
Poreska praksa (27)
1. ISPRAVKA ULAZNOG PDV-A, PRIMJENA ČLANA 39 ZAKONA
2. KADA SE ODBIJA REGISTRACIJA KOD CRPS I ZAHTJEV ZA OPŠTU REGISTRACIJU KOD PJ PORESKE UPRAVE – USLOVI
3. OBRAČUNATI POREZ NA OPOREZIVI DIO NA IME SOLIDARNE POMOĆI U SLUČAJU TEŽE BOLESTI I LIJEČENJE ZAPOSLENOG ILI ČLANA NJEGOVE UŽE PORODICE
4. ODREĐIVANJE MJESTA PROMETA USLUGA, U SLUČAJU KADA ADVOKAT VRŠI ISPORUKU USLUGA INO LICU U VEZI PROMETA NEPOKRETNOSTI U CRNOJ GORI
5. PDV KNJIGOVODSTVO
6. PDV REGISTRACIJA, USLOVI, OPOREZIVI PROMET
7. PODNOŠENJE GODIŠNJE PRIJAVE POREZA NA DOBIT, NAČIN I ROK, PRIJAVA NA OSIGURANJE ZAPOSLENIH, ISPLATA ZARADE
8. PORESKI POSTICAJI – NOVOOSNOVANOM PRAVNOM LICU KOJE OBAVLJA DJELATNOST U PRIVREDNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM OPŠTINAMA
9. PORESKI REZIDENT, PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE OBRAZAC GPP FL, PLAĆANJE POREZA, PORESKI KREDIT
10. PORESKI TRETMAN ISPLATE NAKNADE ZA RAD U KOMISIJAMA I SLIČNIM TIMOVIMA FIZIČKIM LICIMA KOJA NIJESU ZAPOSLENA KOD ISPLATIOCA PRIHODA
11. PORESKI TRETMAN ISPLATE NAKNADE ZAPOSLENIMA, KAO RAZLIKU MANJE OBRAČUNATOG STARTNOG DIJELA ZARADE, SPORAZUMNO PORAVNANJE
12. PORESKI TRETMAN ISPLATE NOVČANIH IZNOSA ZAPOSLENIMA NA IME TROŠKOVA SMJEŠTAJA I ISHRANE, TROŠKOVA POKRIVANJA RASHODA PORESKOG OBVEZNIKA – KAMATE
13. PORESKI TRETMAN NOVČANIH PRIMANJA PO OSNOVU DONACIJA I SPONZORSTVA KOD PRIMAOCA – SAMOSTALNI STRUČNJAK U KULTURI
14. PORESKI TRETMAN NOVČANIH UPLATA NA IME POMOĆI ILI DONACIJE BEZ PROTUUSLUGE, KOD PRIMAOCA – OBRAZOVNE INSTITUCIJE
15. PORESKI TRETMAN PRIMANJA STRANACA OD STRANE REZIDENTA (UPUĆENO LICE OD STRANE NEREZIDENTA NA IZVRŠENJE UGOVORNIH OBAVEZA)
16. PORESKI TRETMAN TROŠKOVA ISHRANE I SMJEŠTAJA ZAPOSLENIH, KOJE POSLODAVAC UPLAĆUJE NA RAČUN PREDUZEĆA KOJE PRUŽA TE USLUGE
17. PORESKI TRETMAN TROŠKOVA PREVOZA ZAPOSLENIH
18. POREZ NA PROMET NEPOKRETNOSTI (RAZMJENA)
19. POREZ NA PROMET NEPOKRETNOSTI, UGOVOR O POKLONU ILI UGOVOR O RAZMJENI, KOD UTVRĐIVANJA PORESKE OBAVEZE BITNA JE EKONOMSKA SUŠTINA
20. POREZ PO ODBITKU KOD ISPLATE PRIHODA PO OSNOVU NAKNADE ZA KORIŠĆENJE AUTORSKOG PRAVA – KOMPJUTERSKI SOFTER, NEREZIDENTNOM PRAVNOM LICU, PDV TRETMAN
21. PRAVO NA ODBITAK PRETPOREZA
22. PRAVO ODBITKA ULAZNOG PDV, U SKLADU SA ČLANOM 37 ZAKONA
23. PRIJAVA STRANCA (PRAVNA I FIZIČKA LICA) U CRNOJ GORI, REGISTRACIJA PORESKOG PUNOMOĆNIKA, PORESKA PRIJAVA I PLAĆANJE PORESKE OBAVEZE
24. PRIMJENA 0% PDV, IZVOZ PROIZVODA IZ CRNE GORE
25. PRIMJENA SNIŽENE STOPE PDV OD 7% KOD SMJEŠTAJA GOSTIJU U HOTELIMA
26. UPLATA DNEVNOG PAZARA, PROPISI I ROKOVI ZA UPLATU
27. UTVRĐIVANJE BILANSA USPJEHA PREDUZETNIKA
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 019/20 od 19.03.2020. godine
Novi propisi:
1. Odluka o dodjeli prava na komercijalno korišćenje nedrvnih šumskih proizvoda u šumama i na šumskom zemljištu u državnoj svojini, za 2020. godinu
2. Odluka o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem
3. Pravilnik o disciplinskom postupku u Vojsci Crne Gore
4. Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
Izmjene i dopune propisa:
1. Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
2. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Savjeta za reviziju planskih dokumenata
3. Uredba o izmjenama Uredbe o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPARD II Program)
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 018/20 od 18.03.2020. godine
Novi propisi:
1. Statut Fonda za zaštitu depozita
2. Odluka o preduzimanju mjera za sprječavanje i suzbijanje novog koronavirusa
3. Odluka o visini naknade za rad članu Komisije za vrednovanje
4. Program monitoringa nitrata u hrani biljnog porijekla za 2020. godinu
5. Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
6. Program monitoringa karakteristika sredstava za ishranu bilja za 2020. godinu
Izmjene i dopune propisa:
1. Naredba o dopuni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
2. Naredba o dopuni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
3. Uredba o Izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave
Postavljenja i razrješenja:
1. Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Ruskoj Federaciji
2. Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Kazahstanu
3. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave za imovinu
4. Rješenje o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave za imovinu
5. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnice generalnog sekretara Vlade Crne Gore
6. Rješenje o određivanju v.d. pomoćnice generalnog sekretara Vlade Crne Gore
7. Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Bjelorusiju
8. Rješenje o postavljenju pomoćnice direktora Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama
9. Rješenje o postavljenju pomoćnika direktora Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama
10. Rješenje o postavljenju pomoćnika direktora Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama
11. Rješenje o postavljenju pomoćnika direktora Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama
12. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktorice Agencije za zaštitu konkurencije
13. Rješenje o određivanju v.d. direktorice Agencije za zaštitu konkurencije
14. Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za politiku odbrane u Ministarstvu odbrane
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 017/20 od 17.03.2020. godine
Novi propisi:
1. Program monitoringa održive upotrebe pesticida za 2020. godinu
2. Program monitoringa uređaja za upotrebu pesticida
3. Naredba o mjerama koje se sprovode na proizvodima akvakulture namijenjenim za ishranu ljudi prilikom uvoza iz Indije
4. Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
5. Odluka o obrazovanju Komisije za procjenu rizika bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva
6. Uredba o uniformi, oznakama zvanja, naoružanju, vozilima i posebnoj opremi službenika obezbjeđenja u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Glavnog grada Podgorica
2. Naredba o dopuni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
3. Odluka o izmjenama Odluke o obrazovanju dijela Mješovite komisije za sprovođenje Ugovora o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i Jevrejske zajednice u Crnoj Gori
4. Odluka o izmjenama Odluke o obrazovanju dijela Mješovite komisije za sprovođenje Ugovora o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i Islamske zajednice u Crnoj Gori
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 010/20 od 12.03.2020. godine
ANDRIJEVICA
1. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje, odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – 35kV kablovskog voda od rasklopnog postrojenja do postojećeg SN voda Kutska 1, Kutska 2
BUDVA
1. Odluka o raspodjeli novčanih sredstava za redovnu djelatnost mjesnih zajednica
2. Odluka o izmjeni Odluke o prodaji osnovnih sredstava
DANILOVGRAD
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave
2. Ispravka Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa turističkim organizacijama
KOTOR
1. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter “Radio Kotor”
2. Odluka o realizaciji usluge podrške za život u zajednici – pomoć i njega starijih lica u kući
3. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju dijela nepokretnosti označene kao katastarska parcela 302/3 KO Prčanj I radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa na saobraćajnici izgrađenoj shodno Detaljnom urbanističkom planu Prčanj
4. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju dijela nepokretnosti označene kao katastarska parcela 514 KO Sutvara u cilju proširenja lokalnog nekategorisanog puta shodno Detaljnom urbanističkom planu Radanovići
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o podsticajima u razvoj poljoprivrede
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnim davanjima
7. Odluka o kupovini zemljišta – katastarske parcele 2370/2 KO Dobrota I radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane Detaljnim urbanističkim planom Dobrota
8. Odluka o ustupanju na privremeno korišćenje nepokretnosti Javnoj ustanovi Dom starih “Grabovac” Risan
9. Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju saobraćajnice u Dobroti kod školskog centra
10. Odluka o prodaji zemljišta – katastarske parcele 2050/2 KO Dobrota I radi dokompletiranja urbanističke parcele
11. Odluka o stavljanju van snage Odluke o uslovima i načinu rješavanja stambenih potreba Lokalnih funkcionera i rukovodećih lica lokalne uprave
12. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim poslovanjem za 2018. godinu DOO za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat
13. Odluka o izdavanju u dugoročni zakup poslovnih prostorija
14. Odluka o bližim kriterijumima za ostavarivanje prava na socijalno stanovanje lica u stanju socijalne potrebe
15. Odluka o izdavanju u dugoročni zakup poslovnih prostorija
16. Odluka o produženju roka zakupa
17. Odluka o produženju roka zakupa Nevladinoj organizaciji “Bokeljska mornarica” Kotor
18. Odluka o produženju roka zakupa Turističkoj organizaciji Kotor
19. Odluka o produženju roka zakupa Turističkoj organizaciji Kotor
20. Odluka o produženju roka zakupa Turističkoj organizaciji Kotor
21. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju naziva naselja, ulica i trgova na teritoriji opštine Kotor
22. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda radi prodaje motornih vozila u vlasništvu Opštine Kotor i Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora
23. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu
24. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju TS 10/0,4 kV; 1×630 kVA “Vranovići” sa uklapanjem u SN i NN mrežu
25. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Programa zaštite i očuvanja Područja Kotor za 2020. godinu
26. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju DTS_M 10/0,4 kV 1×360 kVA “Butko”
27. Zaključak o raspoređivanju glasova koji pripadaju Opštini Kotor kao većinsko vlasniku na Vanrednoj Skupštini akcionara “Luka Kotor” AD Kotor
28. Rješenje o razrješenju člana Savjeta Opštinske javne ustanove “Muzeji” Kotor
29. Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju članova Savjeta Opštinske javne ustanove “Muzeji” Kotor
30. Odluka o lokalnim administrativnim taksama Opštine Kotor
31. Ispravka Odluke o visini, načinu obračuna i plaćanja članskog doprinosa turističkoj organizacji Opštine Kotor
PLAV
1. Odluka o privremenom određivanju naziva naselja, ulica i trgova na području Opštine Plav
PLUŽINE
1. Odluka o privremenom određivanju naziva naselja, ulica i trgova na teritoriji opštine Plužine
PODGORICA
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada
ROŽAJE
1. Program rada Skupštine opštine Rožaje za 2020. godinu
2. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom Turističke organizacije Rožaje za 2020. godinu
3. Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada sa Finansijskim planom DOO “Agencija za projektovanje i razvoj” Rožaje za 2020. godinu
4. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom DOO “Sportski centar” Rožaje za 2020. godinu
5. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom poslovanja DOO “Vodovod i kanalizacija” Rožaje za 2020. godinu
6. Odluka o imenovanju člana Odbora za Statut i propise
7. Odluka o komunalnom redu
8. Odluka o imenovanju člana Savjeta za predstavke i pritužbe
9. Odluka o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti sa Finansijskim planom DOO “Komunalno” Rožaje za 2020. godinu
10. Odluka o imenovanju člana Odbora za finansije, privredu i razvoj
11. Odluka o imenovanju člana Savjeta Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalnog javnog emitera “Radio televizija Rožaje”
12. Odluka o osnivanju Biznis zone “Zeleni”
13. Odluka o porezu na nepokretnosti
14. Odluka o razrješenju člana Odbora za finansije, privredu i razvoj
15. Odluka o potvrđivanju Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju objekta za smještaj starih lica u opštini Rožaje
16. Odluka o razrješenju člana Savjeta za predstavke i pritužbe
17. Odluka o usvajanju Strategije razvoja zanatstva u opštini Rožaje za period 2020-2022. godine
18. Odluka o razrješenju člana Odbora za Statut i propise
TIVAT
1. Odluka o prodaji katastarske parcele 4640/2 KO Tivat
GOLUBOVCI
1. Ispravka Odluke o privremenom određivanju naziva ulica u naseljima na teritoriju Opštine u Opštini u okviru Glavnog grada Golubovci
Spisak ažuriranih propisa na dan 17.03.2020. godine
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 016/20 od 16.03.2020. godine
Novi propisi:
1. Rješenje o konačnoj raspodjeli sredstava Egalizacionog fonda opštinama za 2019. godinu
2. Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
3. Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Drač – putnički terminal” u Glavnom gradu Podgorica
4. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Topolica IV”, opština Bar
Izmjene i dopune propisa:
1. Uputstvo o izmjenama Uputstva o načinu čuvanja i korišćenja izbornog materijala
2. Uputstvo o izmjenama Uputstva o načinu rukovanja i dostavljanja izbornog materijala
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana “Drač – putnički terminal” u Glavnom gradu Podgorica i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Detaljnog urbanističkog plana
2. Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Topolica IV”, opština Bar i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 015/20 od 15.03.2020. godine
Novi propisi:
1. Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
Izmjene i dopune propisa:
1. Naredba o dopuni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
“Službeni list Crne Gore”, br. 014/20 od 13.03.2020. godine
Novi propisi:
1. Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
2. Naredba o sprovođenju mjera za sprječavanje infekcije izazvane novim koronavirusom
3. Naredba o zabrani putovanja putnika iz Crne Gore avio saobraćajem na sjever Republike Italije u Milano i Bolonju kao i ulazak putnika iz tih destinacija u Crnu Goru
Izmjene i dopune propisa:
1. Naredba o dopuni Naredbe o sprovođenju mjera za sprječavanje infekcije izazvane novim koronavirusom
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktorice Uprave za igre na sreću
2. Rješenje o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave za igre na sreću
3. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnice direktora Poreske uprave
4. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Poreske uprave
5. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnice direktora Poreske uprave
6. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave za igre na sreću
7. Rješenje o određivanju v.d. direktorice Uprave za igre na sreću
8. Rješenje o postavljenju generalne direktorice Direktorata za inovacije i tehnološki razvoj u Ministarstvu nauke
9. Rješenje o određivanju v.d. pomoćnice direktora Poreske uprave
10. Rješenje o određivanju v.d. pomoćnika direktora Poreske uprave
11. Rješenje o postavljenju pomoćnice direktora Poreske uprave
12. Rješenja o postavljenju sudskih vještaka
“Službeni list Crne Gore”, br. 013/20 od 12.03.2020. godine
Novi propisi:
1. Rješenje o izdavanju odobrenja za pružanje platne usluge Društvu sa ograničenom odgovornošću “Moneta MNE”
2. Program kontrolnog ispitivanja matičnih stabala sadnog materijala za 2020. godinu
3. Program kontrolnog ispitivanja sadnog materijala za 2020. godinu
4. Program kontrolnog ispitivanja sjemenskog materijala za 2020. godinu
5. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi rekonstrukcije 10 kv dalekovoda trafostanica 35/10 kv Žabljak – Borje – Aluge na dionici Borje – Vrela, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Žabljak
6. Program kontrolnog ispitivanja sjemenskog i sadnog materijala na GMO za 2020. godinu
7. Pravilnik o bližim uslovima i načinu organizovanja i sprovođenja zdravstvenog nadzora i karantina i uslovima koje moraju da ispunjavaju objekti za smještaj u karantin
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sastavu i načinu rada Komisija za profesionalnu rehabilitaciju
Ispravke propisa:
1. Ispravka Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Privredne komore Crne Gore
“Službeni list Crne Gore”, br. 012/20 od 11.03.2020. godine
Novi propisi:
1. Rješenje o povučenim crnogorskim standardima i srodnim dokumentima
2. Uredba o povjeravanju dijela poslova iz nadležnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma Opštini Bijelo Polje
3. Rješenje o donesenim crnogorskim standardima i srodnim dokumentima
4. Rješenje o upisu u registar političkih partija
5. Zahtjev za registraciju oznake “Viši kvalitet” za pšenično pivo “Čista desetka”
6. Rješenje o potvrđivanju baze podataka katastra nepokretnosti za KO Seoce
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obrascu lične karte
2. Odluka o izmjenama Odluke o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore
3. Odluka o izmjeni Statuta Fonda za zaštitu životne sredine
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 014/20 od 13.03.2020. godine
Novi propisi:
1. Naredba o sprovođenju mjera za sprječavanje infekcije izazvane novim koronavirusom
2. Naredba o zabrani putovanja putnika iz Crne Gore avio saobraćajem na sjever Republike Italije u Milano i Bolonju kao i ulazak putnika iz tih destinacija u Crnu Goru
3. Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
Izmjene i dopune propisa:
1. Naredba o dopuni Naredbe o sprovođenju mjera za sprječavanje infekcije izazvane novim koronavirusom
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktorice Uprave za igre na sreću
2. Rješenje o postavljenju pomoćnice direktora Poreske uprave
3. Rješenja o postavljenju sudskih vještaka
4. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnice direktora Poreske uprave
5. Rješenje o postavljenju generalne direktorice Direktorata za inovacije i tehnološki razvoj u Ministarstvu nauke
6. Rješenje o određivanju v.d. pomoćnika direktora Poreske uprave
7. Rješenje o određivanju v.d. direktorice Uprave za igre na sreću
8. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave za igre na sreću
9. Rješenje o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave za igre na sreću
10. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnice direktora Poreske uprave
11. Rješenje o određivanju v.d. pomoćnice direktora Poreske uprave
12. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Poreske uprave
“Službeni list Crne Gore”, br. 013/20 od 12.03.2020. godine
Novi propisi:
1. Rješenje o izdavanju odobrenja za pružanje platne usluge Društvu sa ograničenom odgovornošću “Moneta MNE”
2. Program kontrolnog ispitivanja sadnog materijala za 2020. godinu
3. Program kontrolnog ispitivanja matičnih stabala sadnog materijala za 2020. godinu
4. Program kontrolnog ispitivanja sjemenskog i sadnog materijala na GMO za 2020. godinu
5. Program kontrolnog ispitivanja sjemenskog materijala za 2020. godinu
6. Pravilnik o bližim uslovima i načinu organizovanja i sprovođenja zdravstvenog nadzora i karantina i uslovima koje moraju da ispunjavaju objekti za smještaj u karantin
7. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi rekonstrukcije 10 kv dalekovoda trafostanica 35/10 kv Žabljak – Borje – Aluge na dionici Borje – Vrela, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Žabljak
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sastavu i načinu rada Komisija za profesionalnu rehabilitaciju
Ispravke propisa:
1. Ispravka Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Privredne komore Crne Gore
“Službeni list Crne Gore”, br. 012/20 od 11.03.2020. godine
Novi propisi:
1. Rješenje o povučenim crnogorskim standardima i srodnim dokumentima
2. Rješenje o donesenim crnogorskim standardima i srodnim dokumentima
3. Rješenje o upisu u registar političkih partija
4. Zahtjev za registraciju oznake “Viši kvalitet” za pšenično pivo “Čista desetka”
5. Uredba o povjeravanju dijela poslova iz nadležnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma Opštini Bijelo Polje
6. Rješenje o potvrđivanju baze podataka katastra nepokretnosti za KO Seoce
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obrascu lične karte
2. Odluka o izmjenama Odluke o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore
3. Odluka o izmjeni Statuta Fonda za zaštitu životne sredine
Međunarodni ugovori i sporazumi
“Službeni list Crne Gore – Međunarodni ugovori”, br. 002/20 od 09.03.2020. godine
1. Odluka o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o međunarodnom drumskom saobraćaju
2. Odluka o objavljivanju Memoranduma o razumijevanju između Vlade Crne Gore – Ministarstva saobraćaja i pomorstva i Danske pomorske uprave u ime Kraljevine Danske o uzajamnom priznavanju sertifikata u skladu sa Konvencijom STCW
3. Obavještenje o objavljivanju Sporazuma o vojnoj finansijskoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Turske i Protokol o implementaciji finansijske pomoći između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Turske
4. Obavještenje o objavljivanju Sporazuma između Ministarstva odbrane Crne Gore i Ministarstva odbrane Republike Slovenije o vojnotehničkoj saradnji
5. Obavještenje o objavljivanju Sporazuma između Ministarstva prosvjete Crne Gore i Ministarstva prosvjete Republike Azerbjedžan o saradnji u oblasti obrazovanja
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 011/20 od 06.03.2020. godine
Novi propisi:
1. Uredba o grupama proizvoda nad kojima se vrši nadzor na tržištu
2. Uredba o uslovima za sticanje zvanja i nivoima zvanja službenika Uprave za izvršenje krivičnih sankcija
3. Uredba o načinu određivanja identifikacionog broja
4. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Pljevlja za otuđenje nepokretnosti
5. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje puta Cetinje – Čevo – Nikšić, dionica Cetinje – Čevo
6. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje energetskog objekta STS 10/0,4kV 1x250kVA “Sukuruć 16” sa priključnim 10KV kablovskim vodom, u zahvatu KO Vuksanlekić, Opština Tuzi
7. Pravilnik o načinu testiranja i Programu i načinu sprovođenja stručnog osposobljavanja pripravnika u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija
8. Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan “Lijeva obala Lima”, Opština Berane
9. Pravilnik o uslovima u pogledu stručnog kadra, opreme i uređaja koja treba da ispunjavaju pravna lica za vršenje stručnih poslova za provjeru tehničke ispravnosti uređaja za upotrebu sredstava za zaštitu bilja
10. Program obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja u 2020. godini
11. Rješenje o upisu u Registar političkih partija
12. Pravilnik o tehničkoj specifikaciji interoperabilnosti podsistema energija
13. Lista aktivnih supstanci dozvoljenih za upotrebu u sredstvima za zaštitu bilja za 2020. godinu
14. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-III br. 280/17, od 18. jula 2019. godine sa Izdvojenim mišljenjem
15. Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za pravna lica registrovana za obavljanje privredne djelatnosti i druga pravna lica
16. Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih iskaza za privredna društva i druga pravna lica
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Prostorno-urbanističkog plana Opštine Gusinje
2. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju Državne komisije za tehnički pregled radova na izgradnji autoputa Bar – Boljare, prioritetne dionice Smokovac – Uvač – Mateševo
3. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju rukovodioca izrade Prostorno-urbanističkog plana Opštine Gusinje i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Prostorno-urbanističkog plana
4. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Nacionalne investicione komisije
5. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Privredne komore Crne Gore
6. Odluka o izmjeni i dopuni Plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za FM radio
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o imenovanju predsjednika Državne izborne komisije
2. Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Federativnoj Republici Brazilu
3. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju dijela Mješovite komisije za sprovođenje Temeljnog ugovora između Crne Gore i Svete Stolice
4. Rješenje o imenovanju članice Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj
5. Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu depozita
6. Rješenje o postavljenju pomoćnika direktora Uprave za željeznice
7. Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava
8. Rješenje o razrješenju članice Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj
9. Rješenje o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava
10. Rješenje o razrješenju članova Odbora direktora “Radio-difuzni centar” DOO Podgorica
11. Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora “Radio-difuzni centar” DOO Podgorica
12. Rješenje o postavljenju generalnog direktora Direktorata za ruralni razvoj u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja
13. Rješenje o prestanku mandata pomoćnika sekretara Sekretarijata za razvojne projekte
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 07/20 od 06.03.2020. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 009/20 od 04.03.2020. godine
BUDVA
1. Odluka o poništenju Amandmana broj 10-891/1 od 23.12.2019. godine podnesenog na Program investicionih aktivnosti opštine Budva za 2020. godinu
2. Odluka o poništenju Amandmana broj 10-892/1 od 23.12.2019. godine podnešenog na Program uređenja prostora opštine Budva za 2020. godinu
3. Program investicionih aktivnosti Opštine Budva za 2020. godinu
4. Program uređenja prostora Opštine Budva za 2020. godinu
HERCEG NOVI
1. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – kanalizacione infrastrukture u naselju Kumbor – Olimpija
PODGORICA
1. Program rada Skupštine Glavnog grada – Podgorice za 2020. godinu
2. Odluka o donošenju Strateškog plana razvoja Glavnog grada – Podgorica 2020-2025. godine
3. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Zabjelo 9” u Podgorici
4. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Čepurci” u Podgorici
5. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Ibričevina” u Podgorici
6. Odluka o donošenju Urbanističkog projekta “Nova Varoš – blok R” u Podgorici
7. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Naselje 1. maj” u Podgorici
8. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Stara Varoš – blok 7” u Podgorici
9. Odluka o davanju saglasnosti za prenos hartija od vrijednosti iz vlasništva Glavnog grada Podgorica u vlasništvo AD “Novi Duvanski kombinat”
10. Odluka o dopuni Odluke o davanju u zakup zemljišta – parkovskih površina putem prikupljanja ponuda
11. Odluka o davanju saglasnosti privrednim društvima “Crnogorski elektrodistributivni sistem” d.o.o. i “Hard Discount Laković” d.o.o. za izgradnju trafostanice, na zemljištu u imovini Glavnog grada – Podgorica
12. Odluka o davanju saglasnosti Upravi za saobraćaj za rekonstrukciju puta Dinoša – Cijevna Zatrijebačka, na zemljištu u imovini Glavnog grada – Podgorice
13. Odluka o dopuni Odluke o učešću Glavnog grada – Podgorice u izgradnji objekata kolektivnog stanovanja sa pratećim sadržajima, za potrebe realizacije projekta rješavanja stambenih pitanja interno raseljenih lica i stanovnika kampa Konik
14. Odluka o održavanju čistoće na teritoriji Glavnog grada Podgorice
15. Odluka o davanju saglasnosti za ustupanje nepokretnosti na korišćenje Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore, bez naknade
16. Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter “Radio televizija Podgorica”
17. Odluka o podizanju spomen-obilježja davanjem naziva ulicama i bulevaru u Podgorici
18. Odluka o određivanju naziva ulice u Podgorici
19. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću “Agencija za upravljanje zaštićenim područjima Glavnog grada” Podgorica
20. Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga za opšta i posebna parkirališta Društva sa ograničenom odgovornošću “Parking servis Podgorica” Podgorica
21. Odluka o davanju saglasnosti za produženje zakupa postojećih, kao i davanje u zakup slobodnih lokacija za postavljanje privremenih objekata do donošenja Programa privremenih objekata za teritoriju Glavnog grada – Podgorice
22. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Podgorica o imenovanju direktorice centra
ŠAVNIK
1. Odluka o privremenom određivanju naziva ulica u Opštini Šavnik
TIVAT
1. Odluka o usvajanju Godišnjeg Izvještaja o radu Predsjednika opštine i radu organa lokalne uprave i službi opštine Tivat za 2019. godinu
2. Odluka o utvrđivanju broja odbornika u Skupštini opštine Tivat
3. Odluka o finansiranju usluge pomoć i njega u kući za 2020. godinu
4. Odluka o osnivanju kancelarije za integraciju Romske i Egipćanske populacije sa teritorije Opštine Tivat i sufinansiranju Plana i programa rada
5. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta opštine Tivat
6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o podsticajima u razvoj poljoprivrede
7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju naknada za rad odbornika i drugih lica koje bira i imenuje Skupština opštine Tivat
8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za izdavačku djelatnost
9. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Službe zaštite i spašavanja za 2019. godinu
10. Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade 2020-2021. godina
11. Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO “Brand New Tivat” za 2019. godinu
12. Odluka o razrješenju i imenovanju članice Odbora za društvene djelatnosti
13. Odluka o davanju saglasnosti za odustajanje od žalbe u predmetu Posl. br. Rs. 68/19
14. Odluka o davanju saglasnosti za odustajanje od žalbe u predmetu Posl. br. Rs. 40/18
15. Odluka o razrješenju i imenovanju članice Odbora za finansije, privredu i razvoj
16. Odluka o davanju saglasnosti za odustajanje od žalbe u predmetu Posl. br. Rs. 71/19
17. Odluka o davanju saglasnosti za odustajanje od žalbe u predmetu Posl. br. Rs. 122/18
GUSINJE
1. Odluka o privremenom određivanju naziva ulica u opštini Gusinje
GOLUBOVCI
1. Odluka o privremenom određivanju naziva ulica u naseljima na teritoriji Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 010/20 od 28.02.2020. godine
Novi propisi:
1. Odluka o otvaranju Konzulata Crne Gore u Požegi – Republika Hrvatska
2. Odluka o visini naknade za rad ispitnih komisija u Ministarstvu vanjskih poslova
3. Odluka o izradi izmjena i dopuna Državne studije lokacije “Dio sektora 22 i Sektor 23” Opština Tivat
4. Odluka o dodjeli koncesije za korišćenje dijela voda sa izvorišta “Komunica”, Opština Danilovgrad, za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe
5. Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za izmjene i dopune državne studije lokacije “Dio Sektora 27 i Sektor 28”
6. Odluka o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za izmjene i dopune Prostorno urbanističkog plana Opštine Nikšić
7. Pravilnik o ocjenjivanju lica u službi u Vojsci Crne Gore
8. Naredba o mjerama za utvrđivanje prisutnosti genetički modifikovanog pirinča i proizvoda od pirinča porijeklom iz Kine prilikom uvoza
9. Pravilnik o načinu rukovanja uzorkom, vođenja evidencije uzoraka, čuvanja i dostavljanja podataka o izvršenim analizama
10. Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja i širenja virusa smeđe naboranosti ploda paradajza Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)
11. Pravilnik o minimalnom kvalitetu soli za ljudsku ishranu i proizvodnju hrane
12. Rješenje o potvrđivanju baze podataka katastra nepokretnosti za KO Kostenica
13. Rješenje o brisanju iz Imenika miritelja i arbitara
14. Odluka o usvajanju Tarife usluga i naknada u međunarodnom prometu roba AD “Port of Adria” Bar
15. Oglasni dio broj 06/20 od 28.02.2020. godine
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjeni Odluke o izradi izmjena i Dopuna detaljnog urbanističkog plana “Donja Gorica za zahvat koridora Cetinjskog puta i južne obilaznice” u Podgorici
2. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju rukovodioca izrade izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Donja Gorica za zahvat koridora Cetinjskog puta i južne obilaznice” u Podgorici i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana
3. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sportsko-rekreativnom ribolovu na moru
4. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje podataka u matičnu evidenciju iz penzijskog i invalidskog osiguranja
5. Rješenje o izmjenama Rješenja o izdavanju Licence privatnoj ustanovi organizatoru obrazovanja odraslih “Urban protection Traning Centar Montenegro” za rad područne ustanove u Bijelom Polju
6. Rješenje o izmjenama Rješenja o izdavanju Licence organizatoru obrazovanja odraslih privatna ustanova “Urban Protection Traning Centar Montenegro” – Budva
7. Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Savjeta agencije za sprječavanje korupcije
8. Rješenje o izmjeni Rješenja o izdavanju licence Privatnoj ustanovi “Monte Medigal”, Berane
9. Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o licencama za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti
10. Izmjene Poslovnika Sudskog savjeta
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za praćenje sprovođenja strategije reforme pravosuđa 2019-2022. godine
2. Odluka o određivanju rukovodioca izrade izmjena i dopuna Državne studije lokacije “Dio Sektora 22 i Sektor 23”, Opština Tivat i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna državne studije lokacije
3. Spisak članova Odbora za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova pri Privrednoj komori Crne Gore
4. Odluka o izboru sudija Osnovnog suda
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 008/20 od 24.02.2020. godine
BAR
1. Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada DOO “Lovstvo” Bar za 2020. godinu
2. Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javnog preduzeća “Kulturni centar” Bar za 2020. godinu
3. Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada DOO “Sportsko-rekreativni centar” Bar za 2020. godinu
4. Zaključak o donošenju Programa rada DOO “Komunalne djelatnosti” Bar za 2020. godinu
5. Zaključak o donošenju Programa rada DOO “Vodovod i kanalizacija” Bar za 2020. godinu
6. Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom d.o.o. “Možura” Bar za 2020. godinu
7. Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada sa programom turističke informativno propagandne djelatnosti i Finansijskim planom Turističke organizacije opštine Bar za 2020. godinu
8. Odluka o donošenju Strategije razvoja sporta opštine Bar za period 2019-2021. godine
9. Odluka o donošenju Lokalnog akcionog plana za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u opštini Bar za period 2020-2022. godine
10. Odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana u Odboru za Statut i propise
11. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Programa građenja, postavljanja i uklanjanja privremenih objekata na području opštine Bar
BUDVA
1. Odluka o imenovanju v.d. izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Otpadne vode” – Budva
2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pravima iz socijalne i dječije zaštite
3. Zaključak o setu operativnih mjera radi obezbjeđivanja postupanja izvršne vlasti u postupku saniranja aktuelne problematike vezane za tretman otpadnih voda i odnose sa preduzećem WTE/EVN
4. Zaključak o setu pravnih mjera radi obezbjeđivanja postupanja izvršne vlasti u postupcima krivičnog gonjenja svih odgovornih za nezakonite radnje vezano za tretman odvođenja i tretmana otpadnih voda i odnose sa preduzećem WTE/EVN
CETINJE
1. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje izvršnog direktora DOO “Komunalno” Cetinje
2. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o razrješenju zamjenika gradonačelnika Prijestonice Cetinje
3. Odluka o podsticajima za proizvodnu i uslužnu djelatnost
4. Odluka o imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici
5. Rješenje o razrješenju člana Odbora za izbor i imenovanja
6. Rješenje o razrješenju člana Odbora za društvene djelatnosti
7. Rješenje o razrješenju člana Odbora za Statut i propise
8. Rješenje o imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti
9. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o zakupu nepokretnosti, na period od 30 godina
10. Rješenje o imenovanju člana Odbora za Statut i propise
11. Rješenje o imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja
12. Odluka o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o ustanovljavanju lične službenosti – prava upotrebe stanova u objektu na UP 78, blok 2, zona B2, Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana “Aerodrom”
13. Odluka o utvrđivanju pretežne namjene biznis zone “Cetinje I” – prostor kompleksa “MACCOC”
14. Zaključak o prihvatanju Informacije o sprovedenim aktivnostima u cilju realizacije Odluke o pokretanju postupka za davanje u zakup nepokretnosti prikupljanjem ponuda
DANILOVGRAD
1. Odluka o porezu na nepokretnosti u opštini Danilovgrad
2. Odluka o prirezu poreza na dohodak fizičkih lica
3. Odluka o dodatnoj kupovini zemljišta KO Glavica za izgradnju pomoćnog stadiona Fudbalskog kluba “Iskra” Danilovgrad
4. Odluka o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa turističkim organizacijama
5. Odluka o visini naknada za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji opštine Danilovgrad
6. Program uređenja prostora Opštine Danilovgrad za 2020. godinu
HERCEG NOVI
1. Odluku o izmjeni Odluke o pečatima
2. Odluka o kratkoročnom zaduženju Opštine Herceg Novi
KOLAŠIN
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Kolašin
2. Javni poziv ovlašćenim predlagačima za dostavljanje predloga za članove Savjeta Lokalnog javnog emitera “Radio i Televizija Kolašin”
NIKŠIĆ
1. Pravilnik o obliku i sadržini poreske prijave za razrez poreza na nepokretnosti za pravna lica
2. Pravilnik o obliku i sadržini poreske prijave za razrez poreza na nepokretnosti za fizička lica
PODGORICA
1. Operativni plan zaštite od štetnog dejstva voda za vode od značaja za Glavni grad – Podgoricu za 2020. godinu
ŠAVNIK
1. Odluka o prestanku mandata predsjednika opštine Šavnik
2. Odluka o izboru predsjednika opštine Šavnik
3. Odluka o prestanku mandata potpredsjednika opštine Šavnik
TIVAT
1. Odluka o prodaji katastarske parcele 4230/1 KO Tivat
2. Odluka o regulisanju imovinsko pravnih odnosa na katastarskoj parceli 3423 KO Tivat
3. Odluka o prodaji katastarske parcele 4216/2 KO Tivat
4. Odluka o izmjeni Odluke rješavanju imovinsko pravnih odnosa između Opštine Tivat i “Manor construction” doo Tivat i “Alm business” doo Tivat
5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Tivat
ULCINJ
1. Odluka o prestanku važenja Odluke o naknadi za putne troškove za zaposlene u organima i službama lokalne uprave
TUZI
1. Odluka o izmjenama Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Tuzi
2. Odluka o imenovanju Koordinatora i Radne grupe za izradu Strateškog plana razvoja opštine Tuzi
3. Ispravka Odluke o budžetu Opštine Tuzi za 2020. godinu