Vrijeme je da zaboravite prašnjave papirne arhive.

Elektronska arhiva skeniranih primjeraka službenih glasila sa preko 11,230 skeniranih brojeva i preko 314,438 skeniranih stranica je jedina takve vrste na prostorima regiona.

347 godina elektronskih arhiva

na Vašem računaru.

 • Elektronska arhiva Službenog lista NRCG, SRCG, RCG i CG od 1945. godine do DANAS (75. godina, 3,373 objavljena broja)
 • Elektronska arhiva Službenog lista NRCG, SRCG, RCG i CG – opštinski propisi, od 1958. godine do DANAS (62. godine, 2,679 objavljenih brojeva)
 • Elektronska arhiva Službenog lista CG – međunarodni ugovori, od 2006. godine do DANAS (14. godina, 133 objavljena broja)
 • Elektronska arhiva Službenog lista Opštine Budva, od 1986. godine do 2010. godine (25. godina, 220 objavljenih brojeva)
 • Elektronska arhiva Službenog lista Opštine Kotor, od 1993. godine do 2008. godine (16. godina, 106 objavljenih brojeva)
 • Elektronska arhiva Službenog lista Opštine Pljevlja, od 1974. godine do 2004. godine (31. godina, 251 objavljeni broj)
 • Elektronska arhiva Službenog lista NRJ, NFRJ, SFRJ, SRJ i SCG od 1945. godine do 2006. godine (62. godine, 4,284 objavljena broja)
 • Elektronska arhiva Službenog lista NRJ, NFRJ, SFRJ, SRJ i SCG – međunarodni ugovori, od 1945. godine do 2006. godine (62. godine, 995 objavljenih brojeva)

Elektronske arhive su uvijek ažurne.

 • Ažuriranje službenih glasila se vrši istovremeno sa ažuriranjem Kataloga propisa.
 • Svaki propis u Elektronskim arhivama je direktno povezan sa odgovarajućim propisom u registru.
 • Bilo koji broj službenog glasila iz Elektronske arhive je moguće odštampati ili snimiti u PDF formatu.
 • Bilo koju pojedinačnu stranicu službenog glasila iz Elektronske arhive je moguće odštampati ili snimiti u PDF formatu.
 • Elektronske arhive sadrže preko 100GB podataka.
 • Tačnost podataka je garantovana elektronskim arhivama. Kao što rekosmo, uvijek možete uporediti tekst propisa i njegovu skeniranu verziiju.