Početna pretraga – Jeste li znali da …

Osnovne stvari koje će Vam olakšati snalaženje u Katalogu propisa.

Pretraga u Katalogu propisa 2018 je jednostavna i funkcioniše po ugledu na Google pretraživač.

Katalog propisa - Pocetna pretraga

Ukucajte riječi ili korijene riječi koje sadrži propis koji Vam je potreban i dobićete rezultate u skladu sa pojmovima koje ste ukucali na isti način kao da pretražujete internet.

Katalog propisa - Rezultati pretrage

U okviru Kataloga propisa 2018 dostupni su Vam svi crnogorski propisi objavljeni od 1945. godine do danas.

Katalog propisa - Propisi po godinama

Prilikom inicijalne pretrage uvijek ćete dobiti rezultate za važeće propise. U slučaju da Vam je potrebno nešto od nevažećih propisa u okviru svakog registra propisa pronaći ćete “opcije” gdje ćete čekirati “pretragu nevažećih propisa” i pronaći propise koji su Vam potrebni.

Katalog propisa - Opcije pretraživanje nevažećih propisa

Da biste pogledali imenovanja i razrješenja sve što je potrebno jeste da uđete u “propise Crne Gore” i da ispod pretraživača u opcijama čekirate “Pretraživanje IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA” nakon toga ukucajte osobu ili instituciju za koju je vezana ta odluka i dobićete potrebnu informaciju.

Katalog propisa - Pretraga imenovanja i razrjesenja

U okviru Kataloga propisa dostupni su Vam i svi Oglasni djelovi koji se objavljuju uz Službene listove, a u okviru kojih možete naći važne oglase poput onih o otvaranju stečajnih postupaka te zaključivanju istih i likvidacijama.

Katalog propisa - Pretraga oglasnih djelova

Uz Katalog propisa 2018 sve važne informacije su Vam na dohvat ruke, a za sve naše korisnike koji imaju potrebu za detaljnijim praćenjem stečajeva i likvidacija redovno šaljemo mail sa ovim informacijama u word i excel formatu.

Katalog propisa 2018 Vam pruža mogućnost pregleda propisa po oblastima, na ovaj način možete steći najbolji uvid u to koji sve propisi regulišu određenu oblast ili djelatnost.

Katalog propisa - Pretraga po oblastima

U okviru svake od oblasti prvo ćete vidjeti sve zakone koji regulišu tu oblast, a nakon toga sva podzakonska akta donesena za njegovo izvršenje.

Katalog propisa - Pretraga po oblastima hijerarhija

U slučaju da želite da vršite pretragu propisa po godini donošenja ili broju službenog glasila u kome su objavljeni uđite u neki od registara propisa i odaberite “Pregled svih propisa po godinama…”.

Katalog propisa - Propisi po godinama

Nakon toga možete odabrati godinu i broj službenog glasila i otvoriće Vam se svi propisi koji su objavljeni u broju koji tražite.

Katalog propisa - Pretraga po godinama

Prečišćeni tekstovi – Jeste li znali da …

Otkrijte izgled i brojne mogućnosti prečišćenih tekstova u Katalogu propisa.

U zaglavlju bilo kog prečišćenog teksta pronaći ćete sve propise integrisane u okviru njega. Da pristupite bilo kome od njih pojedinačno samo kliknite na neki od tih propisa.

Katalog propisa - Zaglavlje propisa

Klik na taster “IZMJENE” u okviru bilo kog prečišćenog teksta vodi Vas direktno na mjesto gdje je posljednja izmjena primijenjena kroz prečišćeni tekst.

Katalog propisa - Katalog propisa - Taster izmjene

U okviru ovog pregleda izmjene su jasno naznačene pa tako prekrižen tekst plave boje predstavlja djelove propisa koji su obrisani, dok podvučen tekst crvene boje predstavlja djelove propisa koji su dodati.

Katalog propisa - Prikaz izmjene kroz propis

Klik na taster “IZMJENE” u okviru bilo kog prečišćenog teksta otvara Vam uporedni prikaz izmjene i tog prečišćenog teksta. Klik na bilo koji član u okviru te izmjene vodi Vas direktno do mjesta gdje je ona primijenjena.

Katalog propisa - Taster izmjene uporedno

U okviru ovog pregleda izmjene su jasno naznačene pa tako prekrižen tekst plave boje predstavlja djelove propisa koji su obrisani, dok podvučen tekst crvene boje predstavlja djelove propisa koji su dodati.

Katalog propisa - Prikaz izmjene upredno sa tekstom

Klikom na taster “ŠTAMPA” možete odštampati bilo koji propis iz Kataloga propisa 2018.

Katalog propisa - Štampa

Da odštampate samo dio nekog propisa u ovom meniju prvo kliknite na taster “PREGLED”, odaberite strane na kojima se nalazi tekst koji Vam je potreban i potvrdite štampu.

Katalog propisa - Pregled štampe

Bilo koji propis iz Kataloga propisa 2018 možete da sačuvate u word formatu ako kliknete na taster “DOCX” i odaberete lokaciju na koju želite da sačuvate propis.

Katalog propisa - Word

Da sačuvate propis u PDF formatu kliknite na taster “PDF”, a zatim odaberite lokaciju na koju želite da sačuvate propis.

Katalog propisa - PDF

U Katalogu propisa 2018 napravite listu propisa ili izvoda koje najčešće koristite. Propis koji posmatrate obilježite “žutom zvjezdicom” koja se nalazi u gornjem desnom uglu propisa i on će biti dodat na Vašu listu odabranih propisa.

Katalog propisa - Dodaj na listu odabranih propisa

Listi odabranih propisa pristupite direktno sa naslovne strane Kataloga propisa kroz meni ” …odabranih propisa”.

Katalog propisa - Lista odabranih propisa

Pređite kursorom miša preko člana nekog propisa koji se pominje u okviru propisa ili izvoda iz prakse koji posmatrate da pogledate tekst tog člana. Klikom na njega otvorićete taj propis.

Katalog propisa - Pregled clana

Klikom na bilo koji član u Katalogu propisa 2018 dobićete do šest kategorija informacija direktno vezanih za taj član, a koje se tiču izvoda iz prakse ili prethodnih izmjena tog člana.

Katalog propisa - Pretraga po oblastima hijerarhija

Kliknite na član nekog propisa u okviru Kataloga propisa 2018 i pogledajte “Prethodne izmjene člana” ukoliko ih je bilo.

Katalog propisa - Prethodne izmjene člana

U okviru ovog pregleda izmjene su jasno naznačene pa tako prekrižen tekst plave boje predstavlja djelove člana koji su obrisani, dok podvučen tekst crvene boje predstavlja djelove člana koji su dodati.

Katalog propisa - Prikaz prethodne izmjene člana

Kada kliknete na član nekog propisa u okviru Kataloga propisa 2018 vidjećete kategoriju “Sudska praksa” gdje možete pogledati svu sudsku praksu koja je povezana sa tim članom.

Katalog propisa - Sudska praksa za član

Osim sudske prakse direktno povezane sa ovim članom u ovom pregledu Vam je uz pomoć “instituta uporednog prava” na raspolaganju i sudska praksa za ranije verzije zakona i za srodne zakone Srbije.

Katalog propisa - Odredbe slične odredbama

Klikom na član nekog propisa u okviru Kataloga propisa 2018 pogledajte “Poresku praksu” direktno povezanu sa tim članom.

Katalog propisa - Prethodne izmjene člana

Kliknite na član bilo kojeg propisa u Katalogu propisa 2018 i ukoliko postoje pogledajte “Stručna mišljenja” nadležnih institucija koja se tiču tog člana.

Katalog propisa - Stručna mišljenja za član

U meniju ispod člana pronaći ćete sve “Sudske odluke” crnogorskih sudova u kojima se spominje član koji posmatrate.

Sudske odluke za član

Sve objavljene “Pravne stavove” crnogorskih sudova u kojima se spominju članovi nekog propisa možete pronaći u meniju ispod člana koji posmatrate.

Katalog propisa - Pravni stavovi praksa za član

Detaljne informacije o propisu – Jeste li znali da …

Otkrijte nevjerovatne detalje o propisima koji su Vam dostupni u okviru Kataloga propisa.

Za sve propise u okviru Kataloga propisa 2018 dostupne su “Detaljne informacije o propisu …” gdje ćete pronaći sve informacije o propisu koji posmatrate.

Katalog propisa - Detaljne informacije o propisu

Detaljne informacije o propisu naći ćete u gornjem desnom uglu bilo kog propisa koji posmatrate.

U okviru “Detaljnih informacija o propisu” pogledajte “Osnovne informacije” gdje se nalaze sve važne informacije i napomene o propisu koji posmatrate.

Katalog propisa - Osnovne informacije

Pristupite “Detaljnim informacijama o propisu” i pogledajte “Skenirani tekst propisa” koji Vam je potreban.

Katalog propisa - Skenirana verzija propisa

Uz Katalog propisa 2018 zaboravite na pretplate za štampana službena glasila.

Katalog propisa - Skenirani propis

Ukoliko se nekad nađete u situaciji da Vam je potreban neki propis iz ranijeg perioda samo kliknite na “Prečišćene tekstove propisa” i pristupite mu.

Katalog propisa - Ranija verzija propisa

Interesuje Vas samo tekst neke izmjene i/ili dopune propisa kliknite na “Izmjene i dopune propisa …” u okviru detaljnih informacija ili ih potražite u zaglavlju propisa.

Katalog propisa - Ranija verzija propisa

Svi propisi u kojima se spominje propis koji ste otvorili ili koji spominje u sebi neke druge propise dostupni su Vam u okviru kategorije “Povezani propisi …”.

Katalog propisa - Povezani propisi

U okviru “Detaljnih informacija …” dostupna Vam je kategorija “Propisi koji prestaju da važe …” u okviru koje možete vidjeti sve propise koje gasi propis u kome se nalazite.

Katalog propisa - Propisi koji prestaju da vaze

Interesuje Vas koji su propisi doneseni na osnovu propisa koji posmatrate? Uđite u kategoriju “Propisi doneseni na osnovu …” i pogledajte.

Katalog propisa - Propisi doneseni na osnovu

Kategorija “Preuzima propise …” daje Vam detalje o svim podzakonskim aktima donesenim na osnovu propisa koji su prestali da važe, ali su još uvijek u upotrebi jer ih ništa nije eksplicitno ugasilo.

Katalog propisa - Preuzima propise

Otvorite “Opštinske propise donesene na osnovu …” i pogledajte sve opštinske propise donesene na osnovu propisa u kome se nalazite.

Katalog propisa - Opstinski propisi doneseni na osnovu

Registri propisa – Jeste li znali da …

Prođite detaljno kroz sve dostupne registre propisa koji postoje u Katalogu propisa.

Na naslovnoj strani kliknite na “Opštinski propisi …” i pristupite ovom registru.

Katalog propisa - Opstinski propisi

Odaberite “Opštine” čiji su Vam propisi potrebni i pretražite ih.

Katalog propisa - Opstine

Kliknite na “Međunarodne ugovore …” i pretražite sve međunarodne ugovore koje je Crna Gora potpisala ili naslijedila kroz članstvo u bivšim državnim zajednicama.

Katalog propisa - Medjunarodni ugovori

U okviru registra “Propisi ex-Jugoslavije …” pogledajte bilo koji jugoslovenski propis objavljen u periodu od 1945. do 2006. godine.

Katalog propisa - Propisi ex-Jugoslavije

Kliknite na “Sudsku praksu …” kako biste pretražili ovaj registar.

Katalog propisa - Sudska praksa

U pretraživaču unesite pojam koji želite da pretražite i dobićete rezultate za sudsku praksu Crne Gore, Srbije i ex-Jugoslavije za pojam koji ste pretraživali.

Katalog propisa - Pretraga sudske prakse

Uđite u registar “Poreske prakse …” unesite željeni termin i pretražite mišljenja Poreske uprave o upitu koji ste unijeli.

Katalog propisa - Poreska praksa

Svi izvodi iz poreske prakse su povezani sa članovima propisa na koje se odnose i možete ih pogledati bez napuštanja izvoda koji posmatrate.

Katalog propisa - Izvod iz poreske prakse

Ulaskom u registar “Pravnih stavova” pogledajte mišljenja sudova o pitanjima koja su Vam od značaja.

Katalog propisa - Pravni stavovi

U zavisnosti od onoga što tražite pogledajte pravne stavove Crne Gore, Srbije ili Jugoslavije.

Katalog propisa - Pretraga pravnih stavova

U okviru “Stručnih mišljenja” pročitajte tumačenja institucija o propisima za čiju su primjenu nadležni.

Katalog propisa - Strucna misljenja

Uđite u registar “Sudskih odluka” i pretražite odluke crnogorskih sudova vezane za određenu materiju.

Katalog propisa - Sudske odluke

U registru “Modeli ugovora …” pronaći ćete obrasce ugovora i akata koje možete koristiti u svakodnevnom poslovanju.

Katalog propisa - Modeli ugovora

Nakon što pronađete model koji Vam je potreban preuzmite ga u “DOCX” formatu i prilagodite svojim potrebama.

Katalog propisa - Modeli ugovora DOCX

Sadržaji – Jeste li znali da …

Uz pomoć kojih ćete na najbrži način doći do željenih informacija.

Propise koje često koristite obilježite “žutom zvjezdicom” i dodajte ih u listu odabranih propisa.

Katalog propisa - Dodaj odabrani propis

Pristup ovoj listi imate odmah sa naslovne strane Kataloga propisa.

Katalog propisa - Lista odabranih propisa

Propise koje ste ranije otvarali pronaći ćete u okviru “… ranije pregledanih …” propisa.

Katalog propisa - Lista ranije pregledanih

Ukoliko želite istoriju pregleda uvijek možete i izbrisati.

Katalog propisa - Brisi istoriju pregleda

U okviru liste “… ažuriranih propisa” pogledajte datume ažuriranja Kataloga propisa 2018.

Katalog propisa - Lista azuriranih propisa

Odaberite datum i pogledajte sa čime je Katalog propisa ažuriran taj dan.

Katalog propisa - Azurirani propisi na dan