Brzim pretraživanjem do prave informacije.

Pretraživanje koje će za nekoliko milisekundi pronaći i prikazati rezultate sortirane po relevantnosti.

Brzo i relevantno pretraživanje.

Vođeni idejom koju promovišu svjetski pretraživači interneta o pronalaženju prave informacije unošenjem samo par riječi, postavili smo osnovu “Kataloga propisa” na brzo i relevantno pretraživanje.

Princip rada pretraživanja je sličan pretraživanju na koje ste se navikli svakodnevnom upotrebom Interneta. Rezultati pretraživanja će biti prikazani u roku od nekoliko milisekundi, sortirani po relevantnosti.

Baš kao i kod vodećih svjetskih pretraživača, pretraživanje u Katalogu propisa je moguće “fino” podesiti. Za svaku oblast pravne regulative je kreirano posebno napredno pretraživanje,  tako da se pomoću njega mogu precizno filtrirati rezultati pretrage.

Rezultati pretrage sortiraju se po relevantnosti, tako da će se na vrhu spiska nalaziti podaci koji najviše zadovoljavaju postavljeni uslov pretraživanja, bez obzira na vrstu pretraživanja kojom se služite. Ukoliko tražite zakone, prvi će se prikazati zakoni, ukoliko tražite sudsku praksu vezanu za “naknadu štete”, prvo ćete njih vidjeti i slično. Program sadrži nekoliko softverskih tehnika koje mu omogućavaju da rangira i prikaže baš ono što ste tražili.

Katalog propisa 2016 - Pretraživanje Kataloga propisa

Osnovno pretraživanje – brzo i lako do prave informacije.

Osnovno pretraživanje je predviđeno za svakodnevne traženje važećih propisa i omogućava brz pristup informacijama. Podešeno je da traži podatke samo u važećim propisima i aktuelnoj pravnoj regulativi. Prilikom pretrage će ignorisati nevažeće propise, postavljenja i razrješenja, oglasne djelove službenog glasila.

Samo pretraživanje se vrši unošenjem nekoliko riječi ili izraza koje se mogu pojavljivati bilo gdje u naslovu ili tekstu pravne regulative.

Pretraživač “pamti” prethodno tražene pojmove i uvijek će Vam ponuditi da izaberete nešto što ste ranije tražili.

Rezultati pretrage će biti prikazani po oblastima pravne regulative zastupljene u softveru, a potom sortirani po relevantnosti, tako da će se na vrhu spiska uvijek nalaziti podaci koji najviše zadovoljavaju uslov pretraživanja.

Detaljno pretraživanje – ako Vam je potrebno nešto više.

Detaljno pretraživanje funkcioniše identično kao i osnovno pretraživanje.

Razlika je u tome što se detaljno pretraživanje vrši u već izabranoj oblasti pravne regulative zastupljene u softveru, npr. “državni propisi Crne Gore” i što Vam omogućava da izaberete da li će se pretraživanje vršiti kroz, npr.:

  • sve propise Crne Gore,
  • važeće propise Crne Gore,
  • nevažeće propise Crne Gore,
  • postavljenja i razrješenja,
  • oglasne djelove službenog glasila.

Ovo pretraživanje Vam omogućava da precizno izdvojite npr. sva postavljenja i razrješenja za određenu osobu ili da pronađete promjene podataka o osnivanju, stečaju ili likvidaciji određenog društva objavljena u oglasnim djelovima službenih glasila.

Katalog propisa 2016 - Detaljno pretraživanje
Katalog propisa 2016 - Napredno pretraživanje

Napredno pretraživanje – istraživač pravne regulative.

Napredno pretraživanje koncipirano je tako da se pomoću njega možete precizno filtrirati rezultate pretrage.

Kreirano je po ugledu na napredna pretraživanja svjetskih pretraživača Interneta, sa posebnim dodacima za sužavanje rezultata pretrage za svaku oblast pravne regulative.

U njemu možete podesiti:

  • koje riječi se moraju pojaviti,
  • koje riječi se mogu, ali ne moraju pojaviti,
  • koje riječi se ne smiju pojaviti,
  • koji izrazi moraju biti pronađeni.

Takođe, u njemu možete suziti rezultate pretrage na osnovu toga da li je propis važeći, nevažeći, zakon, odluka, uredba, da li se tražena riječ ili izraz pojavljuje u naslovu ili testu i sl.