Najdetaljniji registri koje možete da zamislite.

Sa obrađenih 164,816+ propisa Katalog propisa sadrži najdetaljnije registre ikada kreirane.

Registar propisa Crne Gore i ex-Jugoslavije

Kreirani su i uneseni sadržaji svih propisa objavljenih na području Crne Gore i ex-Jugoslavije, počevši od 1945. godine pa do danas.

Skenirani su svi “Službeni listovi” koji su objavljeni od 1945. godine i formirana je njihova kompletna i tačna baza.

Obrađeni su svi propisi i tačno je utvrđeno koji su prestali da važe, koji su važeći, a koji su, u najmanju ruku, nedefinisani.

Unesene su i obrađene tekstualne verzije propisa i kreirane njihove prečišćene verzije.

U svim registrima i tekstovima propisa označene su veze ka drugim propisima i članovima, s jasno definisanim načinima povezivanja.

Katalog propisa 2016 - Pretraživanje u Katalogu propisa

Sudska praksa i pravni stavovi

Pronađena je i unesena kompletna sudska praksa ikada objavljena na području Crne Gore, kao i sudska praksa objavljena u ex-Jugoslaviji i Srbiji, a koja je još uvijek relevantna.

Svaka sentenca je povezana s propisima na koje se odnosi, uključujući pozive na članove tih propisa. Na taj način je postignuto da se pored svakog člana u propisu pojavi precizan broj sentenci sudske prakse koja se na njega odnosi.

Svaka sentenca sadrži i precizan podatak o tome gdje je objavljena i kada.

Takođe, većina sentenci sudske prakse povezana je s izvornom sudskom odlukom iz koje je izlučena.

Urađeno je i poređenje propisa Crne Gore, Srbije i Jugoslavije, tzv. uporedno pravo, kako bi se sudska praksa iz ranijih godina i iz drugih država mogla jednostavnije proučavati.

Katalog propisa 2016 - Detaljne informacije o propisu - sudska praksa povezana sa članom propisa

Poreska praksa

Unesena je kompletna poreska praksa objavljena na području Crne Gore.

Svaki izvod je povezan s propisima na koje se odnosi, uključujući pozive na članove tih propisa.

Kao i u slučaju sudske prakse, pored svakog člana u propisu pojaviće se precizan broj izvoda poreske prakse koja se na njega odnosi.

Svaki izvod sadrži i precizan podatak o porijeklu, odnosno gdje je objavljena i kada.

Katalog propisa 2016 - Poreska praksa

Stručna mišljenja

Unesena su stručna mišljenja i tumačenja izdata od strane ministarstava Crne Gore i Srbije, do kojih smo uspjeli doći.

Svako stručno mišljenje je, takođe, povezano s propisima na koje se odnosi, uključujući pozive na članove tih propisa.

Kao i slučaju sudske i poreske prakse, pored svakog člana u propisu pojaviće se precizan broj stručnih mišljenja koja se na njega odnose.

Svako stručno mišljenje sadrži i precizan podatak o tome gdje je izdato i kada.

Katalog propisa 2016 - Stručna mišljenja

Sudske odluke

Unesene su i sve javno objavljene anonimizirane sudske odluke sudova Crne Gore.

Svaka odluka je, takođe, povezana s propisima na koje se odnosi, uključujući pozive na članove tih propisa.

Za svaku odluku je precizno određeno šta je predmet parnice, da li je odluka pozitivna ili negativna (osuđujuća, oslobađajuća, osnovana, neosnovana, nedozvoljena itd.), kao i s kojom drugom sudskom odlukom je povezana.

Kao i u slučaju sudske i poreske prakse i stručnih mišljenja, pored svakog člana u propisu će se pojaviti precizan broj sudskih odluka koje se na njega odnose.

Svaka sudska odluka sadrži i precizan podatak o porijeklu odnosno gdje je izdata i kada.

Katalog propisa 2016 - Tekst sudske odluke

Modeli ugovora i akata

Kreirali smo registar modela ugovora i akata koji su neophodni i koji se primjenjuju u svakodnevnom radu.

Sve ugovore i modele akata je moguće preuzeti u word formatu radi dalje obrade.

Katalog propisa 2016 - Modeli ugovora i akata

Zajedničke osobine svih registara

Svi registri su podijeljeni po oblastima primjenjivanja, dok je registar sudske i poreske prakse, stručnih mišljenja i sudskih odluka podijeljen i po propisima na koje se odnose.

Registar sudskih odluka je podijeljen i po materiji koju obrađuju i vrsti ishoda presude, a registar opštinskih propisa podijeljen je i po opštinama.

U svim registrima propisa oni su sortirani po snazi, tako da se ispod zakona nalaze sva podzakonska akta koja su donesena za njegovo izvršenje.

U svim registrima možete pogledati sadržaj bilo kog broja “Službenog lista” od 1945. godine do danas i pogledati ili odštampati tekstualnu ili skeniranu veziju cijelog broja, propisa, oglasnog dijela i sl.

Katalog propisa 2016 - Oblasti u državnim propisima

Detaljne registre prate i detaljne informacije o propisu.

Detaljne informacije o propisu – sam naziv sve govori.

Detaljne informacije o propisu

U detaljnim informacijama o propisu možete pogledati, na jednom mjestu:

 • osnovni tekst propisa,
 • sve tekstove izmjena i dopuna propisa,
 • originalnu, skeniranu verziju propisa, sa svim izmjenama i dopunama
 • originalne, skenirane verzije svih izmjena i dopuna propisa
 • sve verzije prečišćenog teksta propisa,
 • na osnovu kojih propisa je donesen,
 • na osnovu kojih propisa je prestao da važi,
 • koje propise on mijenja,
 • koji propisi su prestali da važe na osnovu njega,
 • koji propisi njega mijenjaju,
 • koji propisi su doneseni na osnovu njega,
 • kojim propisima produžava važenje,
 • koje propise preuzima od drugih propisa,
 • datum stupanja na snagu,
 • datum primjene,
 • sudska praksa, poreska praksa, …., sudske odluke  su povezane sa njegovim članovima
Katalog propisa 2016 - detaljne informacije o propisu

Preuzimanje propisa

Katalog propisa 2016 - propisi koji su doneseni na osnovu prethodnog propisa

Ovdje možete pogledati sve propise koji su na neki način povezani sa ovim propisom.

Povezani opštinski propisi

Katalog propisa 2016 - povezani opštinski propisi

Ovdje možete pogledati sve opštinske propise koji su na neki način povezani sa ovim propisom.

Povezana pravna regulativa

Katalog propisa 2016 - sudska praksa uporedno pravo

Ovdje možete pogledati svu pravnu regulativu, u ovom slučaju sudsku praksu, koja je povezana sa članovima ovog propisa.

Povezana pravna regulativa

Katalog propisa 2016 - povezana poreska praksa sa članovima propisa

Ovdje možete pogledati svu pravnu regulativu, u ovom slučaju poresku praksu, koja je povezana sa članovima ovog propisa

Prečišćeni tekstovi propisa

Katalog propisa 2016 - prečišćeni tekstovi propisa

Svi prečišćeni tekstovi ovog propisa na jednom mjestu.

Povezani članovi propisa

Katalog propisa 2016 - pregled povezane pravne regulative po članovima

Ovdje možete pogledati svu pravnu regulativu, koja je povezana sa članovima ovog propisa u tabelarnom prikazu.