Tekstovi propisa, dovedeni do savršenstva.

49,599+ obrađenih osnovnih i prečišćenih tekstova propisa, 38,967+ izvoda iz sudske prakse i pravnih stavova, 2,833+ izvoda iz poreske prakse, 8,477+ stručnih mišljenja i 147,814+ sudskih odluka Vam je dostupno na jedan klik.

Tekst propisa i ostale pravne regulative

Uvažavajući sugestije naših korisnika, od sada, iz samog teksta možete jednim klikom:

 • kopirati bilo koji dio teksta,
 • štampati bilo koji tekst, s jasnim uvidom u broj strana,
 • snimiti tekst propisa u PDF formatu,
 • snimiti tekst propisa u Word formatu,
 • odmah pogledati tekst člana istog ili drugog propisa koji se spominje u tekstu,
 • odmah pogledati tekst drugog propisa koji se spominje u tekstu,
 • odmah pogledati originalnu, skeniranu verziju teksta,
 • odmah pogledati tekst sudske prakse, poreske prakse, stručnog mišljenja, sudske odluke vezane za određeni član,
 • odmah pogledati sve ranije verzije izmjene teksta člana, uključujući uporednu verziju izmjene teksta člana (prekrižen tekst onoga što je obrisano i podvučen tekst onoga što je dodato u članu),
 • odmah pogledati sve ranije verzije prečišćenog teksta propisa koji je trpio izmjene, kako integralni tekst, tako i tekst s vidljivim izmjenama (prekrižen tekst onoga što je obrisano i podvučen tekst onoga što je dodato u članu), i
 • otvoriti neograničen broj paralelnih programa s bilo kojom navedenom verzijom teksta propisa, kako biste ih mogli uporedo proučavati.
Katalog propisa 2016 - Prečišćeni tekst propisa Crne Gore

Kažu da slika vrijedi više od hiljadu riječi.

Uvjerite se i sami.

Pravna regulativa povezana sa članom

Katalog propisa 2016 - Tekst propisa - pravna regulativa povezana sa članom propisa

Ispod svakog člana se nalazi poseban meni iz koga možete pristupiti kompletnoj pravnoj regulativi povezanoj sa tim članom.

Hronološki pregled prethodnih izmjena člana

Katalog propisa 2016 - Tekst propisa - hronološki pregled izmjena člana propisa

U prethodnim izmjena člana možete detaljno pogledati sve promjene koje je taj član trpio tokom godina.

Pomoćni tekst člana istog ili drugog propisa

Katalog propisa 2016 - Tekst propisa - pregled člana iz istog propisa

Više ne morate da napuštate tekst propisa koji čitate kako bi pogledali tekst člana nekog drugog propisa na koji se zakonodavac poziva.

Sadržaj teksta propisa

Katalog propisa 2016 - Sadržaj u tekstu propisa

Sve tekstove propisa prati detaljan sadržaj propisa.

Vidljive izmjene u samom tekstu

Katalog propisa 2016 - Tekst propisa - prikaz posljednje izmjene propisa u samom tekstu

Više ne morate tumačiti šta je promijenjeno u propisu. U bilo kom trenutku možete pogledati kako su integrisane posljednje izmjene u samom tekstu propisa.

Vidljive izmjene – uporedni pregled

Katalog propisa 2016 - Tekst propisa - uporedni prikaz posljednje izmjene propisa

Više ne morate tumačiti šta je promijenjeno u propisu. Uporednim pregledom izmjene i teksta propisa možete detaljno pogledati kako su integrisane posljednje izmjene.

Pretraživanje u tekstu propisa

Katalog propisa 2016 - Pretraživanje u tekstu propisa

Pretraživanje kroz tekst propisa će označiti sve pronađene riječi i prikazati tačan broj pronađenih riječi.

Tekst propisa u Word obliku

Katalog propisa 2016 - Tekst propisa Crne Gore u Word formatu

Sve tekstove propisa je moguće snimiti Word obliku.

Tekst propisa u PDF obliku

Katalog propisa 2016 - Tekst propisa Crne Gore u PDF formatu

Sve tekstove propisa je moguće odštampati u PDF formatu, bez potrebe za dodatnim programima.

Dodavanje teksta propisa u odabrane propise

Katalog propisa 2016 - Tekst propisa - dodjeljivanje propisa u odabrane propise

Radi lakšeg korišćenja moguće je kreirati listu odabranih propisa, kojima možete pristupiti kroz poseban meni.

Doneseno na osnovu propisa

Katalog propisa 2016 - Tekst propisa - pregled propisa donesenih na osnovu ovog propisa

Za svaki propis, direktno iz teksta propisa, možete pogledati sve propise koji su doneseni na osnovu njega.

Povezani propisi

Katalog propisa 2016 - Tekst propisa - povezani propisi

Za svaki propis, direktno iz teksta propisa, možete pogledati sve propise koji su na neki način povezani sa njim.

Povezana regulativa

Katalog propisa 2016 - Tekst propisa - povezana poreska praksa

Za svaki propis, direktno iz teksta propisa, možete pogledati svu pravnu regulativu koja je povezana sa njegovim članovima.

Ranija verzija teksta

Katalog propisa 2016 - Tekst propisa - ranija verzija propisa

Za svaki propis, direktno iz teksta propisa, možete pogledati sve ranije verzije njegovog prečišćenog teksta.

Skenirana verzija propisa

Za svaki propis, direktno iz teksta propisa, možete pogledati, originalnu, skeniranu verziju njegovog osnovnog teksta i svih njegovih izmjena i dopuna.

Opštinski propisi

Katalog propisa 2016 - Tekst opštinskog propisa Crne Gore

Za svaki tekst opštinskih propisa važi sve što je rečeno i za državne propise Crne Gore.

Međunarodni ugovori i sporazumi

Katalog propisa 2016 - Tekst međunarodnog ugovora Crne Gore

Za svaki tekst međunarodnih ugovora i sporazuma važi sve što je rečeno i za državne propise Crne Gore.

Ex-YU tekst propisa

Katalog propisa 2016 - Tekst propisa ex-Jugoslavije

Za svaki tekst propisa bivše Jugoslavije važi sve što je rečeno i za državne propise Crne Gore.

Sudska praksa

Katalog propisa 2016 - Tekst sudske prakse sa prikazom člana drugog propisa

Za svaki tekst sudske prakse važi sve što je rečeno i za državne propise Crne Gore.

Pravni stavovi

Katalog propisa 2016 - Tekst pravnog stava sa prikazom člana drugog propisa

Za svaki tekst pravnih stavova važi sve što je rečeno i za državne propise Crne Gore.

Poreska praksa

Katalog propisa 2016 - Tekst poreske prakse sa prikazom člana drugog propisa

Za svaki tekst poreske prakse važi sve što je rečeno i za državne propise Crne Gore.

Stručna mišljenja

Katalog propisa 2016 - Tekst stručnog mišljenja

Za svaki tekst stručnih mišljenja važi sve što je rečeno i za državne propise Crne Gore.

Sudske odluke

Katalog propisa 2016 - Tekst sudske odluke sa prikazom člana drugog propisa

Za svaki tekst sudskih odluka važi sve što je rečeno i za državne propise Crne Gore.

Modeli ugovora i akata

Katalog propisa 2016 - Tekst modela Ugovora o zakupu

U modelima ugovora i akta su jasno označena polja koja se popunjavaju Vašim podacima.