KOMENTAR ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Prof. dr Vladimir Savković

Komentar Zakona o privrednim društvima

Izdavač: Pravni ekspert doo – Podgorica
Autor: Prof. dr Vladimir Savković
Format: 17×24 cm
Broj strana: 784 strane
Pismo: Latinica
Povez: Tvrdi, šiven
Tiraž: 560 komada
Godina izdanja: mart 2022.

CIJENA: 85,60 €

Komentar Zakona o privrednim društvima

IZ PREDGOVORA

III O Komentaru Zakona o privrednim društvima

Pisanje komentara bilo kog zakona neposredno po njegovom stupanju na snagu, posebno kada se tim zakonom uvode brojni novi instituti, značajan je izazov. Štoviše, u većim državama i pravnim sistemima komentari zakonskih tekstova redovno se objavljuju po proteku nekoliko godina, pa i decenija, kako bi predmet analize, ali i svojevrsnu alatku u potrazi za smislom i ciljem pojedinih zakonskih rješenja predstavljala tada već konsolidovana sudska praksa. U malim državama (i privredama), međutim, konsolidacija sudske prakse je znatno dugotraniji i uglavnom neizvjestan proces. Između ostalog, tome nas uči i iskustvo Crne Gore u primjeni prethodnog Zakona o privrednim društvima. Naime, ni gotovo dvije decenije primjene nijesu bile dovoljne da pojedini instituti kompanijskog prava utkani u taj zakonski tekst dožive svoju razradu i ujednačenu primjenu pred crnogorskim sudovima.

S obzirom na gore istaknuto, crnogorska naučna zajednica nema pravo da čeka da joj domaće pravosuđe utre put analizi brojnih i značajnih noviteta nacionalnog kompanijskog zakonodavstva. Naprotiv. Pored novih instituta, poput društva od javnog interesa (javnog društva), prokure, podružnice, poslovođe, nezavisnih direktora, privremenog zastupnika društva, dvodomnog sistema upravljanja, prekograničnog spajanja društava kapitala i brojnih drugih, crnogorskoj stručnoj javnosti valja objektivno i stručno predočiti ratio legis nemalog broja odranije postojećih, ali sada bitno drugačije uređenih instituta kompanijskog prava. Pritom, okolnost objektivnog izostanka odgovarajuće sudske prakse na planu primjene novih zakonskih rješenja niti smije niti može biti ograničavajuća u mjeri koja bi takvim razmatranjima oduzela značaj. Štoviše, analize koje slijede povremeno uključuju i uporedna iskustva u primjeni konkretnih instituta kompanijskog prava. Zato bi, pored standardne analize, Komentar Zakona o privrednim društvima trebalo da pruži stručnoj javnosti i sliku o tome kako se pojedina, za crnogorsko pravo nova zakonska rješenja primjenjuju u praksi zemalja s razvijenijom korporativnom kulturom. S tim u vezi, važno je potcrtati i sljedeće. Analize brojnih pravnih instituta u tekstu ovog komentara, čak i one pretežno teorijske prirode, nijesu cilj za sebe i date su isključivo u funkciji rješavanja nedoumica koje se mogu pojaviti prilikom primjene njihovog zakonskog okvira.

Dakle, Komentar Zakona o privrednim društvima pisan je s ciljem da ponudi analizu i pruži pojašnjenje brojnih novina koje donosi ovaj zakonski tekst, te da ukaže na moguće pravce u njihovoj primjeni. S jednakom pažnjom, međutim, dati su komentari i relativno ustaljenih regulatornih rješenja, budući da još uvijek postoje nedoumice na planu njihovog tumačenja i primjene. Pritom, da bi pojašnjenja data u napomenama uz glavni tekst bila korisna što većem broju čitalaca u Crnoj Gori, upućivanja na stručnu literaturu su u mjeri većoj od uobičajene fokusirana na crnogorske i regionalne izvore.

U mjeri profesionalno prihvatljivog, stil pisanja prilagođen je potrebi izlaska van okvira čitalačkog auditorijuma koji bi činili isključivo pravnici. Razlog tome je što su na primjenu Zakona o privrednim društvima direktno upućeni i pripadnici brojnih drugih profesija, prije svih, onih koji dolaze iz sfere ekonomske struke, poput revizora, računovođa, menadžera i drugih. Takođe, pored stručne javnosti, makar do pojave prikladnije udžbeničke literature koja će obraditi novi zakonski tekst, za očekivati je da će od ovog izdanja korist imati i studenti prava na crnogorskim univerzitetima.

Najzad, motiv da krenem u projekat izrade Komentara Zakona o privrednim društvima u velikoj mjeri dugujem brojnim kolegama, istaknutim pravnicima i ekonomistima, koji su mi dali podršku i izrazili otvoreno interesovanje i potrebu za njegovom pojavom. Posebnu zahvalnost dugujem i članovima svoje porodice za razumijevanje i podršku koju sam dobijao tokom rada.

U Podgorici, Januar 2022.

A u t o r