OSNOVE UPRAVNOG POSTUPKA CRNE GORE

Prof. dr Đorđije Blažić

Izdavač: Fakultet za državne i evropske studije – Podgorica
Format: 17×24 cm
Broj strana: 236
Pismo: Latinica
Povez: Meki, broširani
Godina izdanja: oktobar 2015. godine
ISBN: 978-9940-537-10-4

CIJENA: 20,00€ + PDV 7%

ODLOMAK

AUTORSKE NAPOMENE

Knjiga, koja zbog trenutnih potreba crnogorskog upravnog kadra ima sa razlogom elemenata i priručnika, koju dajemo široj, a naročito stručnoj javnosti, nastala je kao rezultat višedecenijskog teorijskog izučavanja upravno-procesnog prava, operativnog rada na primjeni Zakona o opštem upravnom postupku u funkciji pomoćnika ministra pravde Crne Gore od 1993. do 2002. godine, ali i kao plod višegodišnje saradnje i timskog rada sa kolegama kao ekspert na projektima Evropske unije u reformi ZUP-a Crne Gore u periodima 2002-2009. i 2014-2015. godine.

Obrađena materija predstavlja pregled osnovnih instituta novog Zakona o upravnom postupku Crne Gore koji je Skupština Crne Gore usvojila u decembru 2014. godine i tumačenja instituta novog ZUP-a, uz pokušaj da se novi Zakon, koji je inače modernizovan i prilagođen novim standardima savremene dobre uprave i upravnih procedura, koji su obuhvaćeni ne malim brojem relevantnih međunarodnih dokumenata, prije svega dokumenata Savjeta Evrope i Evropske unije, ali i drugih međunarodnih organizacija, predstavi na što kvalitetniji način.

Zbog potrebe da se crnogorski budući i postojeći upravni kadar blagovremeno pripremi za njegovu primjenu, ali i da se studenti pravnih nauka upoznaju sa osnovama novih upravnih postupka, ova sažeta publikacija nema pretenziju da odgovori na sva, inače veoma kompleksna i često diskutabilna pitanja upravne procedure. Njome se želi, prije svega, dati presjek nužnih teorijskih, međunarodno-pravnih i pozitivno pravnih aspekata, uvesti čitaoca u osnovne novine i institute upravnih procedura u novom Zakonu o upravnom postupku i makar u nužnoj mjeri približiti zainteresovanoj javnosti njegovu primjenu i razumijevanje ciljeva i svrhe ZUP-a.

Radi rasterećenja čitaoca, knjiga sadrži samo nužne fusnote koje ciljno upućuju na korišćenu teorijsku literaturu radi jasnijeg razumijevanja pojedinih instituta.

Ovom prilikom želimo posebno da zahvalimo prof. dr Zoranu Tomiću, redovnom profesoru Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji je svojim ekspertskim znanjem značajno doprinio koncipiranju i sadržini materijala koji objavljujemo.

Posebna zahvalnost i uvaženom kolegi mr Borivoju Kosu, koji je svojim ekspertskim znanjem kroz projekat Evropske Unije u Crnoj Gori „Strengthening the management of EU funds and general administrative procedures“ značajno obogatio jasnoću pojedinih instituta i procedura primjene novog ZUP-a.

Značajnu tehničku i stručnu pomoć u izdavanju publikacije dugujemo kolegi specijalisti državno-pravnih studija Saši Samardžiću i asistentima Fakulteta za državne i evropske studije, mr Slobodanu Martinoviću i mr Igoru Strikoviću, koji su svestrano stručno i tehnički pomogli izdavanje publikacije.

Takođe, zahvalnost i našim mladim kolegama-pripravnicima i studentima specijalističkih studija Fakulteta za državne i evropske studije Teodori Andrijašević, Marini Cimbaljević, Bojani Furtuli i Aleksandru Bulatoviću koji su uložili poseban napor u pripremi teksta koji stavljamo na korišćenje javnosti.

Autor