OSNOVI NASLEDNOG PRAVA CRNE GORE

Dr Dejan Đurđević

Izdavač: CID – Podgorica
Format: 17×24 cm
Broj strana: 432
Pismo: Latinica
Povez: Tvrdi, šiven
Godina izdanja: 2010.
ISBN: 978-86-495-0402-8

CIJENA: 21,40€

ODLOMAK
Osnovi naslednog prava Crne Gore

PREDGOVOR

Ova knjiga je namenjena studentima pravnih fakulteta u Crnoj Gori koji pohađaju nastavu i polažu ispit iz naslednog prava. Sadržina i način pisanja knjige prilagođeni su potrebama univerzitetske nastave na osnov­nim studijama. Ona treba da studentima pruži neophodna znanja o institu­tima naslednog prava, da ih upozna sa rešenjima pozitivnog crnogorskog zakonodavstva i da im razjasni pravno-političke ciljeve važećih nasledno- pravnih propisa. Osim toga, ovaj udžbenik ima za cilj da ukaže studenti­ma na praktičan značaj koji ima nasledno pravo, kao i da kod njih razvije pravnički način rezonovanja i smisao za rešavanje slučajeva u praksi. Iz tog razloga, izlaganja u udžbeniku su ilustrovana brojnim primerima iz domaće i inostrane sudske prakse.

U određenoj meri, ovaj udžbenik može koristiti i diplomiranim prav­nicima, kako onima koji svoja znanja žele da prodube na postdiplom­skim i specijalističkim studijama, tako i praktičarima koji se sreću sa pro­blemima naslednog prava. Voleo bih da ova knjiga kod studenata i osta­lih čitalaca pojača interesovanje za nasledno pravo i da ih podstakne da ovu građanskopravnu disciplinu produbljeno proučavaju. Unapred se za­hvaljujem na svakoj primedbi, sugestiji ili kritici.

Beograd, novembar 2009. godine.

Autor