UVOD U POLITIČKE NAUKE

Robert A. Hajneman

Izdavač: CID – Podgorica
Format: 17×24 cm
Broj strana: 342
Pismo: Latinica
Povez: Tvrdi, šiven
Godina izdanja: 2004.
ISBN: 86-495-0286-5

CIJENA: 21,40€

ODLOMAK
Uvod u političke nauke

PREDGOVOR

Za razliku od mnogih drugih kurseva iz političkih nauka, ovaj uvodni kurs nema uobičajenu organizaciju niti uobičajeni sadržaj. Stoga pisanje udžbenika za uvod u političke nauke u mnogome predstavlja primjenu akademske kreativnosti. Ja sam ovdje pokušao da svijet politike povežem sa osnovnim granama one discipline koja se zove nauka o politici. Ovaj pristup odražava moje duboko uvjerenje da političke nauke ili nauka o politici ima puno toga da ponudi aktivnim političarima kao i vršiocima javnih dužnosti. Takođe smatram da je nauka o politici važna utoliko što doprinosi odgovornoj primjeni političke moći. Bez promišljenog vođstva i brižljivo akumuliranog znanja, svijet politike bi bio u konstantnoj opasnosti da podlegne vjetrovima neodlučnosti ili, što je još gore, iracionalnim i emocionalno obojenim postupcima.

Ova knjiga započinje pregledom izučavanja politike, a zatim se nastavlja prikazom pokušaja mislilaca da konceptualizuju političku aktivnost. U okviru ovog opšteg pregleda, sadržaj se kreće od domena politike počev od nivoa individualnog ponašanja do polja globalne politike i organizacija. Završava se aktuelnim dešavanjima u političkoj nauci kao disciplini i predstavljanjem njenog odnosa sa ostalim društvenim naukama.

Posmatrana kao okvir za razumijevanje političkih događaja u svijetu koji se neprekidno mijenja, ova knjiga može biti korisna na različitim kursevima. Ona nadasve pretpostavlja vrijednost integrisanja teorije i prakse, jer teorija odvojena od realnog svijeta politike postaje suvoparna i beznačajna. Nadam da će ovaj udžbenik pružiti čitaocima uvid u ulogu i primjenu politike i da će ih voditi ka daljem istraživanju ovog predmeta, kao i ka tome da postanu politički aktivni.

Kao i kod svih ostalih projekata ovakvog obima, i ovom projektu je pruženo puno pomoći i podrške. Posebno želim da zahvalim Džonu Hermanu, Reksu Olsonu i Gregu Džuziju na njihovim savjetima i velikoj posvećenosti ovoj temi. Želim da zahvalim Suzan Mekem i Karen Miks koje su pružale podršku svojim uobičajeno dobrim sekretarskim vještinama, Vilijamu M. Halu koji je uvijek bio od pomoći i podrške, kao i bibliotekarima “Herrick Memorial Library” koji su bili neprekidan izvor podrške i informacija. Zahvaljujući strpljivosti mog izdavača Džejn Fleg, i podršci koju mi je pružila, ovaj poduhvat je ugledao svjetlost dana. I, na kraju, tu je bila i Alis Hajneman koja je čitala i iščitavala mnoge stranice ovog rukopisa i održavala toplinu našeg doma dok je ova knjiga dobijala svoj oblik.

Robert Hajneman

Alfred, New York