PORODIČNI ZAKON

SA ODABRANOM SUDSKOM PRAKSOM

Porodični zakon

Izdavač: Pravni ekspert doo – Podgorica
ISBN: 978-9940-744-10-6
Format: 17×24 cm
Broj strana: 560 strana
Pismo: Latinica
Povez: Tvrdi, šiven
Godina izdanja: decembar 2019.

MALOPRODAJNA CIJENA: 48,15€
SPECIJALNA CIJENA SA POPUSTOM 40%: 28,89€

ODLOMAK
Porodični zakon

PREDGOVOR

Zahvaljujući dugogodišnjoj saradnji s korisnicima, kao izdavač Kataloga propisa — prve elektronske enciklopedije crnogorskih propisa, uočili smo potrebu stvaranja izdanja koja će njihovu biblioteku obogatiti kvalitetnim informacijama.

Pokušali smo da funkcionalnost i praktičnost Kataloga propisa pretočimo u štampana izdanja, koja će našim korisnicima služiti za detaljna iščitavanja i dugoročna istraživanja.

Porodični zakon je donijela Ustavotvorna skupština Republike Crne Gore, na šestoj sjednici drugog redovnog zasijedanja u 2006. godini, dana 27. decembra 2006. godine. Objavljen je u Službenom listu Crne Gore, br. 001/07 od 9. 1. 2007. godine, a stupio je na snagu 17. 1. 2007. godine. U dosadašnjoj primjeni imao je jednu izmjenu, Zakon o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona (Službeni list Crne Gore, br. 053/16 od 11.08.2016).

Izvode iz sudske prakse, koji prate pomenuti zakon, objavili su, u posljednih nekoliko godina, Apelacioni sud Crne Gore i Vrhovni sud Crne Gore, dok je jedan dio kreirao naš stručni tim na osnovu sudskih odluka sa zvaničnog sajta sudova Crne Gore.

Nadamo se da ćemo ovim izdanjem obogatiti biblioteke eminentnih stručnjaka, ponuditi dragocjenu pomoć svim pravnicima, ali biti i vodič kroz porodično pravo svim zainteresovanim licima.

Izdavač