ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA

SA REGISTROM POJMOVA

Izdavač: Pravni ekspert doo – Podgorica
ISBN: 978-9940-744-02-1
Format: 17×24 cm
Broj strana: 438 strana
Pismo: Latinica
Povez: Tvrdi, šiven
Godina izdanja: januar 2019.

MALOPRODAJNA CIJENA: 37,45€
SPECIJALNA CIJENA SA POPUSTOM 40%: 22,47€

PREDGOVOR

Zahvaljujući dugogodišnjoj saradnji s korisnicima, kao izdavač Kataloga propisa — prve elektronske enciklopedije crnogorskih propisa, uočili smo potrebu stvaranja izdanja koja će njihovu biblioteku obogatiti kvalitetnim informacijama.

Pokušali smo da funkcionalnost i praktičnost Kataloga propisa pretočimo u štampana izdanja, koja će našim korisnicima služiti za detaljna iščitavanja i dugoročna istraživanja.

Zakon o obligacionim odnosima donijela je Skupština Crne Gore na sedmoj sjednici prvog redovnog zasijedanja u 2008. godini, 29. jula 2008. godine. Objavljen je u Službenom listu Crne Gore, br. 047/08 od 07. 8. 2008. godine, a stupio je na snagu 15. 8. 2008. godine. U dosadašnjoj primjeni imao je dvije izmjene. Posljednja izmjena je izvršena je na osnovu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obligacionim odnosima (Službeni list Crne Gore, br. 022/17 od 03.04.2017).

Izvode iz sudske prakse, koji prate pomenuti zakon, objavili su, u posljednih nekoliko godina, Apelacioni sud Crne Gore i Vrhovni sud Crne Gore, dok je jedan dio kreirao naš stručni tim na osnovu sudskih odluka sa zvaničnog sajta sudova Crne Gore.

Uporedno pravo, koje je implementirano u Katalogu propisa, uspješno smo prenijeli i u štampano izdanje, tako da se pored postojeće sudske prakse, ispod većine članova, nalaze i važeći izvodi sudske prakse doneseni na osnovu Zakona o obligacionim odnosima (“Službeni list SFRJ “, br. 029/78 od 26.05.1978, 039/85 od 26.07.1985, 045/89 od 18.07.1989, 057/89 od 29.09.1989, Službeni list SRJ”, br. 031/93 od 18.06.1993, Službeni list Crne Gore”, br. 019/09 od 13.03.2009).

Svi izvodi iz sudske prakse sistematizovani su i povezani s odgovarajućim članovima zakona. Takođe, dat je i odgovarajući indeks zakona i njihovih članova koji se spominju u izvodima sudske prakse, povezan sa odgovarajućim stranama knjige.
Radi lakšeg snalaženja u primjeni Zakona, dat je i odgovarajući Registar pojmova, takođe povezan sa članovima zakona.

Zbog obimnosti građe knjiga je objavljena u tri toma.

Nadamo se da ćemo ovim izdanjem obogatiti biblioteke eminentnih stručnjaka, ponuditi dragocjenu pomoć svim pravnicima, ali biti i vodič kroz obligaciono pravo svim zainteresovanim licima.