ZAKON O RADU

SA AKTUELNOM SUDSKOM I PORESKOM PRAKSOM
+ džepno izdanje aktuelnog Zakona o radu

Izdavač: Pravni ekspert doo – Podgorica
ISBN: 978-9940-744-01-4
Format: 17×24 cm
Broj strana: 728 strana
Pismo: Latinica
Povez: Tvrdi, šiven
Godina izdanja: januar 2019.

MALOPRODAJNA CIJENA: 48,15€
SPECIJALNA CIJENA SA POPUSTOM 40%: 28,89€

ODLOMAK

PREDGOVOR

Zahvaljujući dugogodišnjoj saradnji s korisnicima, kao izdavač Kataloga propisa — prve elektronske enciklopedije crnogorskih propisa, uočili smo potrebu stvaranja izdanja koja će njihovu biblioteku obogatiti kvalitetnim informacijama.

Pokušali smo da funkcionalnost i praktičnost Kataloga propisa pretočimo u štampana izdanja, koja će našim korisnicima služiti za detaljna iščitavanja i dugoročna istraživanja.

Zakon o radu donijela je Skupština Crne Gore na šestoj sjednici prvog redovnog zasijedanja u 2008. godini, dana 29. jula 2008. godine. Objavljen je u Službenom listu Crne Gore, br. 049/08 od 15. 8. 2008. godine, a stupio je na snagu 23. 8. 2008. godine. U dosadašnjoj primjeni imao je osam izmjena. Posljednja izmjena je izvršena je na osnovu Odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 18/15, od 31. oktobra 2017. godine (“Službeni list Crne Gore”, br. 004/18 od 26.01.2018).

Izvode iz sudske prakse, koji prate pomenuti zakon, objavili su, u posljednih nekoliko godina, Apelacioni sud Crne Gore i Vrhovni sud Crne Gore, dok je jedan dio kreirao naš stručni tim na osnovu sudskih odluka sa zvaničnog sajta sudova Crne Gore.

Svi izvodi iz sudske prakse sistematizovani su i povezani s odgovarajućim članovima zakona. Takođe, dat je i odgovarajući indeks zakona i njihovih članova koji se spominju u izvodima sudske prakse, povezan sa odgovarajućim stranama knjige.

Uporedno pravo, koje je implementirano u Katalogu propisa, uspješno smo prenijeli i u štampano izdanje, tako da se pored postojeće sudske prakse, ispod nekih članova, nalaze i važeći izvodi sudske prakse doneseni na osnovu Zakona o radu (“Službeni list Republike Crne Gore“, br. 043/03 od 21.07.2003, 079/04 od 23.12.2004, 024/06 od 18.04.2006, 025/06 od 18.04.2006, Službeni list Crne Gore”, br. 016/07 od 27.12.2007).

Poreska praksa, koja prati pomenuti zakon, objavila je, u posljednih nekoliko godina, Poreska uprava Crne Gore. Takođe, dat je i odgovarajući indeks zakona i njihovih članova koji se spominju u poreskoj praksi, povezan sa odgovarajućim stranama knjige.

Nadamo se da ćemo ovim izdanjem obogatiti biblioteke eminentnih stručnjaka, ponuditi dragocjenu pomoć svim pravnicima, ali biti i vodič kroz obligaciono pravo svim zainteresovanim licima.