Katalog propisa – Najpopularniji crnogorski softver svih vremena.

Sa preko 3,500 aktivnih pojedinačnih licenci i preko 20 mrežnih licenci, Katalog propisa je najkompletniji i najkompetentniji crnogorski softver svih vremena.
Aktuelna verzija Kataloga propisa donosi potpuno nov korisnički interfejs, brze pretraživače i jednostavnost upotrebe.

Logo Katalog propisa 2019

Katalog propisa donosi na Vaš računar jedinstven pravno informacioni sistem koji sadrži, između ostalog, sve propise objavljene od 1945. godine do danas u Crnoj Gori i  bivšoj Jugoslaviji.

A kada to spojite sa pristupom jedinstvenoj Elektronskoj arhivi službenih glasila koja sadrži 347 godina skeniranih službenih glasila Crne Gore i ex-Jugoslavije, jasno Vam je da više nikada nećete “kopati” po prašnjavim arhivama, dosađivati prijateljima, beznadežno pretraživati internet…

I to nije sve. Uz licencu za korišćenje Kataloga propisa dobijate i pristup našem korisničkom servisu koji će Vam u roku od nekoliko minuta proslijedi traženu informaciju, putem telefona ili mail-a.

Ni to nije sve. Naša tehnička podrška će Vam u roku od 24 časa, riješiti bilo koji problem oko instalacije ili reinstalacije Kataloga propisa.

Katalog propisa 2016

Stručne knjige iz pravno-zakonodavne oblasti

Funkcionalnost i praktičnost Kataloga propisa smo pretočili u štampana izdanja.

Stampana izdanja

Zahvaljujući dugogodišnjoj saradnji s korisnicima, kao izdavač Kataloga propisa — prve elektronske enciklopedije crnogorskih propisa, uočili smo potrebu stvaranja izdanja koja će njihovu biblioteku obogatiti kvalitetnim informacijama.
Uspjeli smo da funkcionalnost i praktičnost Kataloga propisa pretočimo u štampana izdanja, koja će našim korisnicima služiti za detaljna iščitavanja i dugoročna istraživanja.

U januaru 2019. godine objavili smo sljedeće knjige:
Zakon o radu sa aktuelnom sudskom i poreskom praksom;
Zakon o obligacionim odnosima sa registrom pojmova i aktuelnom sudskom praksom I i II (tri knjige);
Zakon o svojinsko-pravnim odnosima sa aktuelnom sudskom praksom;
Sudska praksa iz upravnog prava Crne Gore sa Zakonom o upravnom postupku i Zakonom o upravnom sporu.

U septembru 2019. godine izaći će iz štampe :
Krivični zakonik Crne Gore sa odabranom sudskom praksom;
Zakon o parničnom postupku sa odabranom sudskom praksom;
Porodični zakon sa odabranom sudskom praksom;
Zakon o porezu na dodatu vrijednost sa podzakonskim aktima i odabranom poreskom praksom.

Takođe, u ponudi imamo i stručne knjige drugih izdavača, od kojih posebno izdvajamo:
• Prof. dr Zoran R. Tomić, Prof. dr Đorđije Blažić: Komentar Zakona o upravnom postupku Crne Gore.