Prečišćeni tekst Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja obuhvata sljedeće propise:
1. Odluka o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja ("Službeni list Crne Gore", br. 026/22 od 11.03.2022),
2. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja ("Službeni list Crne Gore", br. 032/22 od 25.03.2022),
3. Odluka o izmjenama Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja ("Službeni list Crne Gore", br. 038/22 od 08.04.2022),
4. Odluka o izmjeni Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja ("Službeni list Crne Gore", br. 045/22 od 21.04.2022),
5. Odluka o izmjeni Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja ("Službeni list Crne Gore", br. 049/22 od 06.05.2022),
6. Odluka o izmjenama Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja ("Službeni list Crne Gore", br. 053/22 od 19.05.2022),
7. Odluka o izmjeni Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja ("Službeni list Crne Gore", br. 058/22 od 02.06.2022), u kojima je naznačen njihov dan stupanja na snagu.
ODLUKA
O PREDUZIMANJU PRIVREMENIH MJERA USLJED POJAVE EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 OD VEĆEG EPIDEMIOLOŠKOG ZNAČAJA
("Službeni list Crne Gore", br. 026/22 od 11.03.2022, 032/22 od 25.03.2022, 038/22 od 08.04.2022, 045/22 od 21.04.2022, 049/22 od 06.05.2022, 053/22 od 19.05.2022, 058/22 od 02.06.2022)
Član 1
Ovom odlukom propisuje se privremeno ograničavanje rada privrednih društava i preduzetnika i obavljanje drugih djelatnosti, usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja.
Član 2
Radi sprječavanja prenošenja i širenja zarazne bolesti COVID-19, kao i radi sprječavanja negativnih posljedica za privredu, ekonomiju i ostvarivanje javnog interesa preduzimaju se privremene mjere:
1) Briše se. (Odluka o izmjenama Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja, "Sl. list CG", br. 53/22)
2) Briše se. (Odluka o izmjenama Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja, "Sl. list CG", br. 53/22)
3) obaveza privrednih društava i preduzetnika koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti), da:
- organizuju rad u periodu od 7 časova do 1 čas narednog dana, osim za goste koji su smješteni u hotelu,
- onemoguće uslugu samousluživanja, stajanje i zadržavanje ispred šanka i visokih stolova namijenjenih za stajanje,
- dozvole izvođenje muzičkog programa do 1 čas narednog dana uz učešće pjevača i muzičara, kao i emitovanje muzike korišćenjem elektroakustične opreme (instrumenata, pojačala, DJ žurke i sl.) i akustičnih i elektroakustičnih uređaja unutar i na terasi/bašti ugostiteljskog objekta, uz poštovanje propisanih mjera,
- organizuju svadbe, rođendane i druge privatne proslave u skladu sa mjerama iz tačke 15 ovog člana,
- odrede lice koje će vršiti kontrolu i biti odgovorno za poštovanje mjera iz al. 2 do 4 ove tačke;
4) obaveza privrednih društava, drugih pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja obavljaju turističku i ugostiteljsku djelatnost pružanja usluga smještaja, odnosno smještaja i pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka da obezbijede prostor za samoizolaciju gostiju i to najmanje 10% kapaciteta smještajnih jedinica, odnosno najmanje jednu sobu, ako su smještajni kapaciteti manji od pet jedinica;
5) Briše se. (Odluka o izmjenama Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja, "Sl. list CG", br. 53/22)
6) obaveza ustanova kulture (pozorišta, bioskopi, muzičke dvorane, muzeji, galerije i sl.) da organizuju rad uz poštovanje propisanih mjera i odrede lice koje će vršiti kontrolu i biti odgovorno za poštovanje ovih mjera;
7) obaveza priređivača igara na sreću, da:
- na ulazu/izlazu iz objekta na vidnom mjestu istaknu obavještenje o propisanim mjerama, sa uputstvima za njihovu primjenu,
- obezbijede dezinfekciju ruku na ulazu/izlazu iz objekta,
- zabrane zadržavanje igrača u objektima, priređivača igara na sreću (kladionice i kockarnice), uz poštovanje propisanih mjera;
8) obaveza prevoznika da javni prevoz (autobuski i kombi prevoz) putnika u drumskom saobraćaju (međugradskom, prigradskom i gradskom) i željezničkom saobraćaju i poslodavaca koji obavljaju prevoz zaposlenih vozilima za sopstvene potrebe u drumskom saobraćaju obavljaju bez mogućnosti stajanja putnika u vozilu;
9) obaveza prevoznika da prevoz putnika u unutrašnjem pomorskom saobraćaju obavljaju bez mogućnosti stajanja putnika u plovnom objektu;
10) obaveza sportskih organizacija, vlasnika i korisnika sportskih objekata da treninge, sportska takmičenja i turnire sportista u manjim zatvorenim sportskim objektima (baloni i sl.) organizuju u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore;
11) Briše se. (Odluka o izmjenama Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja, "Sl. list CG", br. 53/22)
11a) Briše se. (Odluka o izmjenama Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja, "Sl. list CG", br. 53/22)
12) obaveza privrednih društava i preduzetnika koji pružaju usluge u fitnes centrima i teretanama, da:
- obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku na ulazu/izlazu iz objekta,
- obezbijede da korisnici usluga prilikom promjene mjesta vježbanja i promjene sprave na kojoj vježbaju odgovarajućim sredstvom za dezinfekciju dezinfikuju površinu i spravu gdje su vježbali;
13) obaveza vlasnika diskoteka, disko klubova/barova i noćnih klubova/barova da organizuju rad uz poštovanje propisanih mjera i odrede lice koje će vršiti kontrolu i biti odgovorno za poštovanje ovih mjera;
14) Briše se. (Odluka o izmjenama Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja, "Sl. list CG", br. 53/22)
15) obaveza privrednih društava, preduzetnika, fizičkih lica i drugih subjekata koji organizuju okupljanja u zatvorenim javnim mjestima (javne priredbe, politički i privatni skupovi, proslave, žurke, svadbe, kao i druge manifestacije), da okupljanja organizuju u periodu od 7 časova do 1 čas narednog dana.
Samoizolacija iz stava 1 tačka 4 ovog člana podrazumijeva boravak lica u odvojenom prostoru, uz praćenje zdravstvenog stanja tog lica od strane nadležne epidemiološke službe, u skladu sa rješenjem sanitarne inspekcije.
Član 3
Mjere iz člana 2 ove odluke primjenjivaće se do 16. juna 2022. godine.
Član 4
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja ("Službeni list CG", br. 141/21, 3/22, 6/22, 10/22, 12/22, 18/22 i 24/22).
Član 5
Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".