Prečišćeni tekst Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa obuhvata sljedeće propise:
1. Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list Crne Gore", br. 080/21 od 23.07.2021),
2. Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list Crne Gore", br. 084/21 od 02.08.2021),
3. Naredba o izmjenama Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list Crne Gore", br. 090/21 od 20.08.2021),
4. Naredba o dopuni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list Crne Gore", br. 091/21 od 27.08.2021),
5. Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list Crne Gore", br. 096/21 od 10.09.2021),
6. Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list Crne Gore", br. 102/21 od 24.09.2021),
7. Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list Crne Gore", br. 107/21 od 08.10.2021),
8. Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list Crne Gore", br. 112/21 od 22.10.2021),
9. Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list Crne Gore", br. 118/21 od 05.11.2021),
10. Naredba o izmjenama Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list Crne Gore", br. 120/21 od 12.11.2021),
11. Naredba o izmjenama Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list Crne Gore", br. 124/21 od 30.11.2021),
12. Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list Crne Gore", br. 133/21 od 22.12.2021),
13. Naredba o izmjenama Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list Crne Gore", br. 141/21 od 30.12.2021),
14. Naredba o izmjenama Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list Crne Gore", br. 003/22 od 12.01.2022),
15. Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list Crne Gore", br. 006/22 od 19.01.2022),
16. Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list Crne Gore", br. 012/22 od 03.02.2022),
17. Naredba o izmjenama Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list Crne Gore", br. 018/22 od 18.02.2022),
18. Naredba o izmjenama Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list Crne Gore", br. 024/22 od 04.03.2022),
19. Naredba o izmjenama Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list Crne Gore", br. 026/22 od 11.03.2022),
20. Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list Crne Gore", br. 032/22 od 25.03.2022),
21. Naredba o izmjenama Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list Crne Gore", br. 038/22 od 08.04.2022),
22. Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list Crne Gore", br. 045/22 od 21.04.2022),
23. Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list Crne Gore", br. 049/22 od 06.05.2022),
24. Naredba o izmjenama Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list Crne Gore", br. 053/22 od 19.05.2022),
25. Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list Crne Gore", br. 058/22 od 02.06.2022), u kojima je naznačen njihov dan stupanja na snagu.
NAREDBA
ZA PREDUZIMANJE PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANJE UNOŠENJA U ZEMLJU, SUZBIJANJE I SPRJEČAVANJE PRENOŠENJA NOVOG KORONAVIRUSA
("Službeni list Crne Gore", br. 080/21 od 23.07.2021, 084/21 od 02.08.2021, 090/21 od 20.08.2021, 091/21 od 27.08.2021, 096/21 od 10.09.2021, 102/21 od 24.09.2021, 107/21 od 08.10.2021, 112/21 od 22.10.2021, 118/21 od 05.11.2021, 120/21 od 12.11.2021, 124/21 od 30.11.2021, 133/21 od 22.12.2021, 141/21 od 30.12.2021, 003/22 od 12.01.2022, 006/22 od 19.01.2022, 012/22 od 03.02.2022, 018/22 od 18.02.2022, 024/22 od 04.03.2022, 026/22 od 11.03.2022, 032/22 od 25.03.2022, 038/22 od 08.04.2022, 045/22 od 21.04.2022, 049/22 od 06.05.2022, 053/22 od 19.05.2022, 058/22 od 02.06.2022)
Član 1
Radi sprječavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja u druge zemlje, kao i zaštite stanovništva od novog koronavirusa naređuju se privremene mjere, i to:
1) obaveza privrednih društava i preduzetnika koji se bave trgovinom na malo, tržnih centara, štandova/tezgi, privrednih društava i preduzetnika koji obavljaju zanatsku i uslužnu djelatnost, da:
- na ulazu/izlazu iz objekta na vidnom mjestu istaknu obavještenje o privremenim mjerama prevencije i suzbijanja novog koronavirusa propisanim ovom naredbom (u daljem tekstu: propisane mjere), sa uputstvima za njihovu primjenu i kontakt podatke lica iz stava 2 ovog člana (ime, prezime, broj telefona i e-mail adresa),
- obezbijede dezinfekciju ruku na ulazu/izlazu iz objekta;
2) obaveza priređivača igara na sreću, da:
- na ulazu/izlazu iz objekta na vidnom mjestu istaknu obavještenje o propisanim mjerama, sa uputstvima za njihovu primjenu i kontakt podatke lica iz stava 2 ovog člana (ime, prezime, broj telefona i e-mail adresa),
- obezbijede dezinfekciju ruku na ulazu/izlazu iz objekta,
- zabrane zadržavanje igrača u objektima priređivača igara na sreću (kladionice i kockarnice), uz poštovanje propisanih mjera;
3) obaveza privrednih društava i preduzetnika koji se bave trgovinom na malo, uključujući i zelene pijace, da:
- na ulazu/izlazu iz objekta na vidnom mjestu istaknu obavještenje o propisanim mjerama, sa uputstvima za njihovu primjenu i kontakt podatke lica iz stava 2 ovog člana (ime, prezime, broj telefona i e-mail adresa),
- obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku potrošača/posjetilaca na ulazu/izlazu iz objekta,
- obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku zaposlenih, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore (u daljem tekstu: Institut),
- obezbijede redovno održavanje higijene i dezinfekciju zajedničkih prostorija, u skladu sa preporukama Instituta,
- obezbijede obilježena mjesta za higijensko odlaganje otpada;
4) obaveza privrednih društava i preduzetnika koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti), da:
- odredi lice odgovorno za kontrolu primjene propisanih mjera;
- obezbijede sredstva za dezinfekciju (gel za dezinfekciju ili vlažne alkoholne maramice) na svim stolovima,
- obezbijede redovno održavanje higijene i dezinfekciju zajedničkih prostorija, mobilijara, opreme i sl., u skladu sa preporukama Instituta,
- u ugostiteljskom objektu (unutar objekta i na terasi/bašti) obezbijede obilježena mjesta za higijensko odlaganje otpada;
5) obaveza privrednih društava, drugih pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja obavljaju turističku i ugostiteljsku djelatnost pružanja usluga smještaja, odnosno smještaja i pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka, da:
- odrede lice odgovorno za komunikaciju sa nadležnim domom zdravlja, odnosno epidemiologom i sanitarnom inspekcijom, u slučaju pojave simptoma bolesti kod gostiju, u skladu sa Vodičem kroz sigurnosno-zdravstvene protokole za COVID-19 (u daljem tekstu: Vodič), koji su utvrdili Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo ekonomskog razvoja i Institut, a objavljen je na internet stranici Ministarstva zdravlja www.mzdravlja.gov.me i Instituta www.ijzcg.me,
- obezbijede informacije i obuke zaposlenih o sprovođenju procedura za zaštitu zaposlenih, kao i procedure u slučaju pojave simptoma bolesti kod gostiju i sanitarne protokole, u skladu sa Vodičem;
6) obaveza privrednih društava, drugih pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja se bave pružanjem usluga turističkih agencija, raftinga, turističkih vodiča, pratioca, animatora i zastupnika u kulturnom, nautičkom, ruralnom/seoskom, zdravstvenom, vjerskom, kongresnom, sportskom, omladinskom, lovnom i ribolovnom, sportsko-rekreativnom i avanturističkom, ekoturizmu i drugim oblicima turizma, na kupalištima i pružanjem drugih turističkih usluga da svoj rad organizuju i preduzmu mjere, u skladu sa Vodičem;
7) obaveza privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji se bave pružanjem turističkih usluga na kupalištima i plažama, da svoj rad organizuju na način da:
- na ulazu/izlazu na kupalište/plažu na vidnom mjestu istaknu obavještenje o propisanim mjerama (raspored plažnog mobilijara, dezinfekcija i sl.),
- obezbijede redovno održavanje higijene i dezinfikuju plažni mobilijar i opremu (ležaljku, kabine za presvlačenje, tuš kabine, toalete, rekvizite za djecu i sl.), u skladu sa preporukama Instituta,
- kod tuševa, česmi i u toaletima na kupalištu/plaži obavezno postave sredstva za dezinfekciju, u skladu sa preporukama Instituta,
- na kupalištu/plaži obezbijede obilježena mjesta za higijensko odlaganje otpada,
- preduzmu i druge mjere, u skladu sa Vodičem;
8) obaveza privrednih društava, odnosno pravnih lica i preduzetnika koji pružaju usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car), da izvrše dezinfekciju unutrašnjosti vozila za iznajmljivanje sa sredstvima za dezinfekciju prije ulaska korisnika usluge u vozilo, kao i nakon vraćanja vozila od strane korisnika usluge, u skladu sa preporukama Instituta;
8a) obaveza javnih i privatnih ustanova koje obavljaju obrazovni i vaspitni rad u oblastima osnovnog obrazovanja i vaspitanja, srednjeg opšteg obrazovanja, stručnog obrazovanja, vaspitanja i obrazovanja lica sa posebnim potrebama i obrazovanja odraslih da, u skladu sa preporukama Instituta za zaštitu zdravlja učenika i zaposlenih u osnovnim i srednjim školama tokom trajanja pandemije COVID-19:
- obezbijede mjerenje tjelesne temperature na ulazu u ustanovu, dezinfekciju ruku na ulazu/izlazu, kao i druge mjere za održavanje lične higijene učenika i zaposlenih (pranje ruku i drugo),
- obezbijede čišćenje i dezinfekciju svih prostorija i otvorenog prostora ispred ovih ustanova, predmeta i opreme koji se koriste tokom obavljanja obrazovno-vaspitnog rada, kao i provjetravanje zatvorenog prostora,
- odrede lica odgovorna za poštovanje i kontrolu propisanih mjera, koja moraju na odjeći da nose vidljivu oznaku koja upućuje na njihove radne zadatke;
9) obaveza nošenja zaštitne maske u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne i dječje zaštite;
10) Briše se. (Naredba o izmjenama Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa, "Sl. list CG", br. 124/21)
11) obaveza prevoznika da javni prevoz (autobuski i kombi prevoz) putnika u drumskom saobraćaju (međugradskom, prigradskom i gradskom) i željezničkom saobraćaju i poslodavaca koji obavljaju prevoz zaposlenih vozilima za sopstvene potrebe u drumskom saobraćaju obavljaju:
- uz obavezno nošenje zaštitnih maski vozača i putnika,
- uz obaveznu dezinfekciju vozila,
- uz dezinfekciju ruku na ulazu/izlazu iz vozila;
12) obaveza taksi prevoznika koji obavljaju auto-taksi prevoz da prevoz putnika obavljaju, uz:
- obavezno nošenje zaštitnih maski vozača i putnika,
- obavezu vozača da nakon završetka svake vožnje putnika izvrši dezinfekciju površina koje najčešće dodiruju putnici (kvake i unutrašnji djelovi vrata i sjedišta) sredstvima za dezinfekciju;
13) obaveza prevoznika da prevoz putnika u unutrašnjem pomorskom saobraćaju obavljaju:
- uz obavezno nošenje zaštitnih maski posade plovnog objekta i putnika,
- uz obaveznu dezinfekciju plovnog objekta;
14) Briše se. (Naredba o izmjenama Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa, "Sl. list CG", br. 38/22)
15) zabrana posjete licima koja se nalaze na bolničkom liječenju u zdravstvenim ustanovama;
16) obaveza Uprave za izvršenje krivičnih sankcija da dozvoli posjete pritvorenim licima i licima koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora, uz posjedovanje negativnog rezultata PCR testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2), koji je izdat od ovlašćene laboratorije i nije stariji od 72 časa ili bez posjedovanja ovog testa uz obezbjeđivanje fizičke pregrade i zabrane bliskog kontakta sa ovim licima;
17) obaveza ustanova socijalne i dječje zaštite da dozvole posjete licima koja su smještena u tim ustanovama, uz posjedovanje negativnog rezultata PCR testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2), koji je izdat od ovlašćene laboratorije i nije stariji od 72 časa;
18) obaveza vjerskih zajednica da vjerske obrede obavljaju na način, da:
- na ulazu/izlazu iz vjerskog objekta obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku,
- onemoguće dodirivanje ili drugi fizički kontakt sa predmetima za zajedničku upotrebu,
- odrede najmanje jedno lice odgovorno za kontrolu primjene propisanih mjera;
19) obaveza stomatoloških zdravstvenih ustanova da rad organizuju na način da:
- obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku pacijenata na ulasku/izlasku iz ordinacije,
- svi zaposleni poštuju procedure rada i nose ličnu zaštitnu opremu, u skladu sa preporukama Instituta i Stomatološke komore Crne Gore;
20) Briše se. (Naredba o izmjenama Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa, "Sl. list CG", br. 38/22)
21) Briše se. (Naredba o izmjenama Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa, "Sl. list CG", br. 53/22)
Privredna društva i preduzetnici iz stava 1 tač. 1, 2 i 3 ovog člana, državni organi, organi državne uprave, organi uprave, organi lokalne samouprave, javne ustanove i drugi subjekti koji vrše javna ovlašćenja, banke, pošte i druga pravna lica, koja neposredno pružaju usluge građanima u šalter salama dužni su da odrede lice odgovorno za poštovanje i kontrolu propisanih mjera, koje mora na odjeći da nosi vidljivu oznaku koja upućuje na njegove radne zadatke.
Obaveza iz stava 2 ovog člana ne odnosi se na privredna društva i preduzetnike kojima u objektu istovremeno obavlja radne zadatke do troje zaposlenih.
Preporuke za zaštitu zdravlja učenika i zaposlenih u osnovnim i srednjim školama tokom trajanja pandemije COVID-19 iz stava 1 tačka 8a ovog člana objavljuju se na internet stranici Ministarstva zdravlja, Ministarstva prosvjete i Instituta.
Član 2
Mjere iz člana 1 ove naredbe primjenjivaće se do 16. juna 2022. godine.
Član 3
Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 47/21, 48/21, 51/21, 54/21, 59/21, 60/21, 65/21, 73/21 i 77/21).
Član 4
Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".