Prečišćeni tekst Odluke o načinu ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja poreza na dodatu vrijednost i carine za medicinska sredstva i zaštitnu opremu koja se uvoze kao donacija, radi suzbijanja posljedica nastalih usljed epidemije zarazne bolesti COVID 19 obuhvata sljedeće propise:
1. Odluka o načinu ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja poreza na dodatu vrijednost i carine za medicinska sredstva i zaštitnu opremu koja se uvoze kao donacija, radi suzbijanja posljedica nastalih usljed epidemije zarazne bolesti COVID 19 ("Službeni list Crne Gore", br. 032/​20 od 13.04.2020),
2. Odluka o izmjeni Odluke o načinu ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja poreza na dodatu vrijednost i carine za medicinska sredstva i zaštitnu opremu koja se uvoze kao donacija, radi suzbijanja posljedica nastalih usljed epidemije zarazne bolesti COVID 19 ("Službeni list Crne Gore", br. 011/​21 od 03.02.2021), u kojima je naznačen njihov dan stupanja na snagu.
ODLUKA
O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA POREZA NA DODATU VRIJEDNOST I CARINE ZA MEDICINSKA SREDSTVA I ZAŠTITNU OPREMU KOJA SE UVOZE KAO DONACIJA, RADI SUZBIJANJA POSLJEDICA NASTALIH USLJED EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI COVID 19
("Službeni list Crne Gore", br. 032/20 od 13.04.2020, 011/21 od 03.02.2021)
Član 1
Oslobađanje od plaćanja poreza na dodatu vrijednost i carine za medicinska sredstva i zaštitnu opremu koja se uvozi u Crnu Goru kao donacija, radi suzbijanja posljedica nastalih usljed epidemije zarazne bolesti COVID19 vrši se na način propisan ovom odlukom.
Član 2
Ministarstvo zdravlja, preko Operativnog štaba za upravljanje donacijama vodi evidenciju o medicinskim sredstvima i zaštitnoj opremi koja se uvoze u Crnu Goru, radi suzbijanja posljedica nastalih usljed epidemije zarazne bolesti COVID19.
Član 3
Medicinska sredstva i zaštitna oprema koja se kao donacija uvozi u Crnu Goru i nalazi na evidenciji iz člana 2 ove odluke oslobađa se od plaćanja poreza na dodatu vrijednost i carine.
Član 4
Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".