729.
Na osnovu člana 6 Zakona o interventnim nabavkama ("Službeni list RCG", broj 69/03), Vlada Crne Gore, na sjednici od 20. maja 2021. godine, donijela je
ODLUKA
O PRESTANKU POSTOJANJA OZBILJNIH POREMEĆAJA NA TRŽIŠTU IZAZVANIH EPIDEMIJOM ZARAZNE BOLESTI COVID 19
("Službeni list Crne Gore", br. 060/21 od 08.06.2021)
Član 1
Proglašava se prestanak postojanja ozbiljnih poremećaja na tržištu izazvanih epidemijom zarazne bolesti COVID 19.
Član 2
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o proglašavanju postojanja ozbiljnih poremećaja na tržištu izazvanih epidemijom zarazne bolesti COVID 19 ("Službeni list CG", broj 29/20).
Član 3
Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".