Prečišćeni tekst Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa obuhvata sljedeće propise:
1. Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list Crne Gore", br. 031/20 od 08.04.2020),
2. Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list Crne Gore", br. 035/20 od 21.04.2020),
3. Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list Crne Gore", br. 053/​20 od 05.06.2020), u kojima je naznačen njihov dan stupanja na snagu.
NAREDBA
ZA PREDUZIMANJE PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANJE UNOŠENJA U ZEMLJU, SUZBIJANJE I SPRJEČAVANJE PRENOŠENJA NOVOG KORONAVIRUSA
("Službeni list Crne Gore", br. 031/20 od 08.04.2020, 035/20 od 21.04.2020, 053/20 od 05.06.2020)
Član 1
Radi sprječavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja u druge zemlje, kao i zaštitu stanovništva od novog koronavirusa, za privredna društva, druga pravna lica, odnosno preduzetnika koji obavlja djelatnost građenja, odnosno izvođenja pojedinih radova i odgovorno je za izvođenje građevinskih radova na objektu, odnosno za izvođenje pojedinih radova naređuju se privremene mjere i to da:
1) na vidnom mjestu na gradilištu obavezno istaknu obavještenje o privremenim mjerama prevencije i suzbijanja novog koronavirusa propisanim ovom naredbom;
2) Briše se. (Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa, "Sl. list CG", br. 53/20)
3) svim zaposlenim koji obavljaju građevinske radove na gradilištu, tokom radnog vremena, zabrane napuštanje gradilišta radi nabavke namirnica i sl.;
4) obezbijede dopremanje hrane zaposlenim koji obavljaju građevinske radove na gradilištu;
5) tokom organizovanog prevoza zaposlenih od i do gradilišta (autobus ili kombi) izvrše raspored zaposlenih na način da se obezbijedi njihova fizička distanca;
6) na većim gradilištima (sa 40 ili više zaposlenih) obavezno organizuju rad u više grupa od po 20 ili manje zaposlenih, čiji se sastav ne može mijenjati, uz obezbjeđivanje njihove fizičke distance na gradilištu i u najvećoj mogućoj mjeri izbjegavanje fizičkog kontakta među tim grupama nakon napuštanja gradilišta. Ova obaveza odnosi se i na organizaciju kolektivnog smještaja zaposlenih, njihov prevoz, prostor za ishranu na gradilištu, vremensku distancu prilikom dolaska na gradilište, koja mora biti takva da se onemogući spajanje zaposlenih koji su podijeljeni po grupama;
7) Briše se. (Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa, "Sl. list CG", br. 53/20)
Mjere iz stava 1 ovog člana su privremenog karaktera i primjenjivaće se dok postoji opasnost od unošenja, odnosno širenja zarazne bolesti novog koronavirusa.
Član 2
Nepostupanje po mjerama iz člana 1 ove naredbe podliježe krivičnoj odgovornosti, u skladu sa čl. 287 i 302 Krivičnog zakonika Crne Gore.
Član 3
Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".