Prečišćeni tekst Naredbe o sprovođenju mjera za sprječavanje infekcije izazvane novim koronavirusom obuhvata sljedeće propise:
1. Naredba o sprovođenju mjera za sprječavanje infekcije izazvane novim koronavirusom ("Službeni list Crne Gore", br. 014/20 od 13.03.2020),
2. Naredba o dopuni Naredbe o sprovođenju mjera za sprječavanje infekcije izazvane novim koronavirusom ("Službeni list Crne Gore", br. 014/20 od 13.03.2020),
3. Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list Crne Gore", br. 050/20 od 29.05.2020),
4. Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list Crne Gore", br. 050/20 od 29.05.2020),
5. Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list Crne Gore", br. 013/21 od 10.02.2021), u kojima je naznačen njihov dan stupanja na snagu.
NAREDBA
O SPROVOĐENJU MJERA ZA SPRJEČAVANJE INFEKCIJE IZAZVANE NOVIM KORONAVIRUSOM
("Službeni list Crne Gore", br. 014/20 od 13.03.2020, 014/20 od 13.03.2020, 050/20 od 29.05.2020, 050/20 od 29.05.2020, 013/21 od 10.02.2021)
Ovom Naredbom, u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službeni list Crne Gore", broj 12/18), radi sprječavanja unošenja zarazne bolesti u Crnu Goru, suzbijanja i prenošenja u druge zemlje, privremeno se zabranjuje:
I
Briše se. (Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa, "Sl. list CG", br. 50/20)
Ia
Zabranjuje se državnim službenicima i namještenicima zaposlenim u državnim organima, organima državne uprave, organima uprave, i službenicima i namještenicima zaposlenim u organima lokalne samouprave službeno putovanje u inostranstvo.
Izuzetno od stava 1 ove tačke putovanje u inostranstvo državni službenici i namještenici mogu ostvariti u slučajevima kada je putovanje od državnog interesa, uz prethodno dobijenu saglasnost starješine organa.
Zabrana iz stava 1 je privremenog karaktera, dok traje opasnost od infekcije novim koronavirusom.
II
Briše se. (Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa, "Sl. list CG", br. 50/20)
III
Briše se. (Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa, "Sl. list CG", br. 50/20)
IV
Briše se. (Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa, "Sl. list CG", br. 13/21)
V
Eventualni dolazak sportskih timova iz najpogođenijih područja novim koronavirusom odlaže se do daljnjeg.
VI
Briše se. (Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa, "Sl. list CG", br. 50/20)
VIa
Zadužuje se Uprava za Imovinu, kao i nadležne službe jedinica lokalih samouprava, da po hitnom postupku izvrše nabavku dodatnih količina sredstava za higijenu, kao i sredstava za dezinfekciju ruku, radnog prostora i opreme za potrebe državnih organa, organa državne uprave, organa uprave i organa lokalne samouprave.
Nabavku izvršiti u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore.
VII
Naredba će se primjenjivati najduže dok postoji opasnost od unošenja zarazne bolesti izazvane novim koronavirusom u zemlju, odnosno od širenja zarazne bolesti zbog koje su mjere uvedene, o čemu će biti donijeta odgovarajuća odluka, na predlog Instituta za javno zdravlje Crne Gore.
VIII
Naredba se dostavlja: Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, Aerodromima Crne Gore, Agenciji za civilno vazduhoplovstvo, Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Upravi policije, Ministarstvu odbrane, Upravi za inspekcijske poslove, Ministarstvu prosvjete, Ministarstvu vanjskih poslova, Ambasadi: Republike Italije, Španije, Južne Koreje, Irana, Kine.
IX
O sprovođenju ove Naredbe staraće se: Ministarstvo zdravlja, Institut za javno zdravlje Crne Gore, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava policije, Ministarstvo odbrane, Uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo javne uprave, i Ministarstvo finansija.
X
Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore, a primjenjivaće se od 1.juna 2020. godine.