Prečišćeni tekst Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa obuhvata sljedeće propise:
1. Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list Crne Gore", br. 047/​21 od 07.05.2021),
2. Naredba o izmjenama Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list Crne Gore", br. 048/​21 od 11.05.2021),
3. Naredba o izmjenama Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list Crne Gore", br. 051/​21 od 20.05.2021),
4. Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list Crne Gore", br. 054/​21 od 28.05.2021),
5. Naredba o izmjenama Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list Crne Gore", br. 059/​21 od 04.06.2021),
6. Naredba o dopunama Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list Crne Gore", br. 060/​21 od 08.06.2021), u kojima je naznačen njihov dan stupanja na snagu.
NAREDBA
ZA PREDUZIMANJE PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANJE UNOŠENJA U ZEMLJU, SUZBIJANJE I SPRJEČAVANJE PRENOŠENJA NOVOG KORONAVIRUSA
("Službeni list Crne Gore", br. 047/21 od 07.05.2021, 048/21 od 11.05.2021, 051/21 od 20.05.2021, 054/21 od 28.05.2021, 059/21 od 04.06.2021, 060/21 od 08.06.2021)
Član 1
Radi sprječavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja u druge zemlje, kao i zaštite stanovništva od novog koronavirusa naređuju se privremene mjere, i to:
1) Briše se. (Naredba o izmjenama Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa, "Sl. list CG", br. 59/21)
2) obaveza privrednih društava i preduzetnika koji se bave trgovinom na malo, tržnih centara, štandova/​tezgi, privrednih društava i preduzetnika koji obavljaju zanatsku i uslužnu djelatnost, da:
- na ulazu/​izlazu iz objekta na vidnom mjestu istaknu obavještenje o privremenim mjerama prevencije i suzbijanja novog koronavirusa propisanim ovom naredbom (u daljem tekstu: propisane mjere), sa uputstvima za njihovu primjenu, kontakt podatke lica iz stava 2 ovog člana (ime, prezime, broj telefona i e-mail adresa),
- obezbijede dezinfekciju ruku na ulazu/izlazu iz objekta;
3) obaveza priređivača igara na sreću, da:
- rad organizuju, u periodu od 7 do 23 časa,
- na ulazu/​izlazu iz objekta na vidnom mjestu istaknu obavještenje o propisanim mjerama, sa uputstvima za njihovu primjenu, kontakt podatke lica iz stava 2 ovog člana (ime, prezime, broj telefona i e-mail adresa),
- obezbijede dezinfekciju ruku na ulazu/izlazu iz objekta,
- zabrane zadržavanje igrača u objektima, odnosno ispred objekata priređivača igara na sreću (kladionice i kockarnice), uz poštovanje propisanih mjera;
4) obaveza privrednih društava i preduzetnika koji se bave trgovinom na malo, uključujući i zelene pijace, da:
- na ulazu/​izlazu iz objekta na vidnom mjestu istaknu obavještenje o propisanim mjerama, sa uputstvima za njihovu primjenu,
- na ulazu/​izlazu iz objekta na vidnom mjestu istaknu obavještenje o najvišem broju lica koja istovremeno mogu da borave u tom objektu,
- obezbijede/​označe rastojanje od najmanje dva metra između potrošača/​posjetilaca koji se nalaze ispred objekta,
- ograniče broj potrošača/​posjetilaca koji se mogu istovremeno nalaziti u objektu, tako da na deset kvadratnih metara površine objekta može da se nalazi jedan potrošač/​posjetilac, uz obavezu poštovanja međusobne fizičke udaljenosti od najmanje dva metra,
- obezbijede obaveznu kontrolu broja lica u objektu (instaliranje automatskih brojača ili angažovanje posebne službe za nadzor),
- na vidnom mjestu jasno označe obavezan smjer kretanja potrošača/​posjetilaca (određivanje posebnog ulaza i izlaza) i dozvoljeni broj lica koja istovremeno mogu da budu u objektu,
- obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku potrošača/​posjetilaca na ulazu/​izlazu iz objekta,
- obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku zaposlenih, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore (u daljem tekstu: Institut),
- obezbijede redovno održavanje higijene i dezinfekciju zajedničkih prostorija, u skladu sa preporukama Instituta,
- obezbijede obilježena mjesta za higijensko odlaganje otpada;
5) obaveza privrednih društava i preduzetnika koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti), da:
- svi zaposleni i gosti nose zaštitne maske tokom boravka u ugostiteljskom objektu (unutar objekta i na terasi/​bašti), osim tokom neposrednog konzumiranja pića, nakon čega se maska odmah vraća na lice, a tokom konzumiranja hrane maska se vraća na lice odmah nakon završetka obroka,
- obezbijede sredstva za dezinfekciju (gel za dezinfekciju ili vlažne alkoholne maramice) na svim stolovima,
- unutar objekta stolovi budu odvojeni prozirnim pleksiglas pločama/​panelima ili drugim neporoznim materijalom pogodnim za dezinfekciju, visine 170 cm,
- na terasi/​bašti ugostiteljskog objekta razmak između stolova bude najmanje dva metra,
- za stolom sjede najviše četiri gosta unutar i na terasi/​bašti ugostiteljskog objekta,
- rad organizuju, u periodu od 7 časova do ponoći, osim za goste koji su smješteni u hotelu,
- pripremu i izdavanje hrane, osim napitaka (kafa i dr.), po porudžbi, bez zadržavanja i konzumacije ispred objekta koji posluje hranom, uključujući ketering, organizuju u periodu od 7 do ponoći,
- onemoguće uslugu samousluživanja, stajanje i zadržavanje ispred šanka i visokih stolova namijenjenih za stajanje,
- obezbijede redovno održavanje higijene i dezinfekciju zajedničkih prostorija, mobilijara, opreme i sl., u skladu sa preporukama Instituta,
- u ugostiteljskom objektu (unutar objekta i na terasi/​bašti) obezbijede obilježena mjesta za higijensko odlaganje otpada,
- zabrane izvođenje muzičkog programa uz učešće pjevača i muzičara, osim na terasi/​bašti u periodu od 20 do 23 časa,
- zabrane održavanje proslava, žurki, svadbi i drugih privatnih skupova, osim na terasi/​bašti, uz prisustvo do 50 gostiju,
- zabrane gostima igranje i plesanje;
5a) obaveza privrednih društava, drugih pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja obavljaju turističku i ugostiteljsku djelatnost pružanja usluga smještaja, odnosno smještaja i pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka, da:
- obezbijede prostor za samoizolaciju gostiju i to najmanje 10% kapaciteta smještajnih jedinica, odnosno najmanje jednu sobu, ako su smještajni kapaciteti manji od pet jedinica,
- odrede lice odgovorno za komunikaciju sa nadležnim domom zdravlja, odnosno epidemiologom i sanitarnom inspekcijom, u slučaju pojave simptoma bolesti kod gostiju, u skladu sa Vodičem kroz sigurnosno-zdravstvene protokole za COVID-19 (u daljem tekstu: Vodič), koji su utvrdili Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo ekonomskog razvoja i Institut, a objavljen je na internet stranici Ministarstva zdravlja www.mzdravlja. gov.me i Instituta www.ijzcg.me,
- obezbijede informacije i obuke zaposlenih o sprovođenju procedura za zaštitu zaposlenih, kao i procedure u slučaju pojave simptoma bolesti kod gostiju i sanitarne protokole, u skladu sa Vodičem;
5b) obaveza privrednih društava, drugih pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja se bave pružanjem usluga turističkih agencija, raftinga, turističkih vodiča, pratioca, animatora i zastupnika, u kulturnom, nautičkom, ruralnom/​seoskom, zdravstvenom, vjerskom, kongresnom, sportskom, omladinskom, lovnom i ribolovnom, sportsko-rekreativnom i avanturističkom, ekoturizmu i drugim oblicima turizma, na kupalištima i pružanjem drugih turističkih usluga da svoj rad organizuju i preduzmu mjere, u skladu sa Vodičem;
5c) obaveza privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji se bave pružanjem turističkih usluga na kupalištima i plažama, da svoj rad organizuju na način da:
- na ulazu/​izlazu na kupalište/​plažu na vidnom mjestu istaknu obavještenje o propisanim mjerama (raspored plažnog mobilijara, dezinfekcija, maksimalno dozvoljeni broj istovremeno prisutnih gostiju i sl.),
- obezbijede redovno održavanje higijene i dezinfikuju plažni mobilijar i opremu (ležaljku, kabine za presvlačenje, tuš kabine, toalete, rekvizite za djecu i sl.), u skladu sa preporukama Instituta,
- kod tuševa, česmi i u toaletima na kupalištu/​plaži obavezno postave sredstva za dezinfekciju, u skladu sa preporukama Instituta,
- na kupalištu/​plaži obezbijede obilježena mjesta za higijensko odlaganje otpada,
- preduzmu i druge mjere, u skladu sa Vodičem;
5d) obaveza privrednih društava, odnosno pravnih lica i preduzetnika koji pružaju usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car), da izvrše dezinfekciju unutrašnjosti vozila za iznajmljivanje sa sredstvima za dezinfekciju prije ulaska korisnika usluge u vozilo, kao i nakon vraćanja vozila od strane korisnika usluge, u skladu sa preporukama Instituta;
6) obaveza nošenja zaštitne maske na licu koja pokriva nos i usta, uključujući i djecu stariju od pet godina:
- u zatvorenom prostoru, uz obavezu poštovanja fizičke udaljenosti od najmanje dva metra između lica, osim u objektima stanovanja,
- na otvorenom javnom mjestu (park, trg, trotoar i sl.), ako se ne može obezbijediti međusobna fizička udaljenost od najmanje dva metra;
7) obaveza ustanova kulture (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije i sl.) da rad organizuju u periodu od 7 do 22 časa, uz poštovanje preporuka Instituta;
8) obaveza privrednih društava i preduzetnika koji pružaju usluge u fitnes centrima i teretanama da:
- rad organizuju, u periodu od 5 do 22 časa,
- na ulazu/​izlazu iz objekta na vidnom mjestu istaknu obavještenje o broju lica koja mogu istovremeno da borave u objektu,
- u objektu u isto vrijeme može da boravi samo jedno lice na deset kvadratnih metara slobodnog prostora namijenjenog za vježbanje (prostor na kome se ne nalaze sprave i mašine za treniranje), uz obavezu poštovanja međusobne udaljenosti od najmanje dva metra između korisnika usluga,
- obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku korisnika usluga na ulasku/izlasku iz objekta,
- zaposleni nose zaštitnu masku, osim prilikom aktivnog treninga/​vježbanja,
- korisnici usluga prilikom promjene mjesta vježbanja i promjene sprave na kojoj vježbaju odgovarajućim sredstvom za dezinfekciju dezinfikuju površinu i spravu gdje su vježbali,
- zabrane vježbanje lica u grupi - grupnih treninga;
9) obaveza prevoznika da javni prevoz (autobuski i kombi prevoz) putnika u drumskom saobraćaju (međugradskom, prigradskom i gradskom) i željezničkom saobraćaju i poslodavaca koji obavljaju prevoz zaposlenih vozilima za sopstvene potrebe u drumskom saobraćaju obavljaju:
- uz obavezno nošenje zaštitnih maski vozača i putnika,
- uz obaveznu dezinfekciju vozila,
- uz dezinfekciju ruku na ulazu/izlazu iz vozila,
- bez mogućnosti stajanja putnika u vozilu;
10) obaveza taksi prevoznika koji obavljaju auto-taksi prevoz da prevoz putnika obavljaju, uz:
- obavezno nošenje zaštitnih maski vozača i putnika,
- obavezu vozača da nakon završetka svake vožnje putnika izvrši dezinfekciju površina koje najčešće dodiruju putnici (kvake i unutrašnji djelovi vrata i sjedišta) sredstvima za dezinfekciju;
11) obaveza prevoznika da prevoz putnika u unutrašnjem pomorskom saobraćaju obavljaju:
- uz obavezno nošenje zaštitnih maski posade plovnog objekta i putnika,
- uz obaveznu dezinfekciju plovnog objekta,
- bez mogućnosti stajanja putnika u plovnom objektu;
12) obaveza medija da obezbijede nošenje zaštitne maske na licu koja pokriva nos i usta zaposlenih i lica koja učestvuju u emitovanju programa, uključujući i lica koja gostuju u medijskim emisijama;
13) zabrana posjete licima koja se nalaze na bolničkom liječenju u zdravstvenim ustanovama;
14) obaveza ustanova socijalne i dječje zaštite da posjete licima koja su smještena u tim ustanovama organizuju, u skladu sa preporukama Instituta;
15) obaveza vjerskih zajednica da vjerske obrede obavljaju na način, da:
- tokom vjerskog obreda ograniče broj lica koja se istovremeno mogu nalaziti u vjerskom objektu, tako da na deset kvadratnih metara površine vjerskog objekta može da se nalazi jedno lice, uz obavezu poštovanja međusobne fizičke udaljenosti od najmanje dva metra,
- na ulazu/izlazu iz vjerskog objekta obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku,
- na ulazu/​izlazu iz vjerskog objekta, na vidnom mjestu istaknu obavještenje o maksimalno dozvoljenom broju lica koja istovremeno mogu da borave u vjerskom objektu, uz poštovanje propisanih mjera,
- tokom vjerskog obreda ograniče broj lica koja se istovremeno mogu nalaziti na otvorenom prostoru, tako da se na četiri kvadratna metra površine može nalaziti jedno lice, uz poštovanje propisanih mjera i zadržavanje najviše do 30 minuta na tom prostoru,
- odrede najmanje jedno lice odgovorno za kontrolu primjene propisanih mjera,
- onemoguće dodirivanje ili drugi fizički kontakt sa predmetima za zajedničku upotrebu,
- svoje aktivnosti i vjerske obrede obavljaju bez prisustva vjernika u vjerskim objektima kad god je to moguće;
16) obaveza stomatoloških zdravstvenih ustanova da rad organizuju na način da:
- obezbijede sistem obaveznog zakazivanja pacijenata, da u isto vrijeme u čekaonici može da boravi samo jedan pacijent na deset kvadratnih metara, uz poštovanje fizičke distance od najmanje dva metra između pacijenata,
- obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku pacijenata na ulasku/izlasku iz ordinacije,
- svi zaposleni poštuju procedure rada i nose ličnu zaštitnu opremu, u skladu sa preporukama Instituta i Stomatološke komore Crne Gore;
17) zabrana održavanja treninga sportista (sportista amatera i sportista rekreativaca) i sportskih takmičenja i turnira sportista u manjim zatvorenim sportskim objektima (baloni i drugo), osim profesionalnih sportista, uz poštovanje propisanih mjera;
18) zabrana prisustva i zadržavanja više od 50 punoljetnih lica zajedno na otvorenom javnom mjestu (trotoari, trgovi, ulice, šetališta, plaže i sl.);
19) zabrana okupljanja stanovništva u zatvorenim javnim mjestima (javne priredbe, politički i privatni skupovi, proslave, žurke, svadbe, kao i druge manifestacije), osim stručnih, naučnih, radnih i službenih aktivnosti, uz poštovanje preporuka Instituta;
20) zabrana organizovanja javnih priredbi, političkih i privatnih skupova, proslava, žurki, svadbi, kao i drugih manifestacija na otvorenim javnim mjestima, uz prisustvo više od 50 lica;
20a) zabrana organizovanja zabavnih, sportskih i rekreativnih aktivnosti za djecu i odrasle na otvorenim javnim mjestima (luna park, ringišpil, grupni treninzi i sl.), uz prisustvo više od 50 lica;
20b) obaveza vlasnika i korisnika sportskih objekata i sportskih organizacija da tokom održavanja sportskih takmičenja i turnira sportista u sportskom objektu (zatvorenom i otvorenom - tereni i bazeni) ograniče broj gledalaca odnosno navijača na broj koji ne može biti veći od 10% od broja mjesta za sjedjenje, uz poštovanje preporuka Instituta;
21) zabrana posjete pritvorenim licima i licima koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, osim advokatima i sudskim vještacima, po odluci suda i članovima uže porodice, u skladu sa preporukama Instituta;
22) obaveza dječjih igraonica da rad organizuju u periodu od 7 do 20 časova, uz poštovanje preporuka Instituta;
23) Briše se. (Naredba o izmjenama Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa, "Sl. list CG", br. 59/21)
24) zabrana rada disko klubova/​barova i noćnih klubova/​barova;
25) zabrana organizovanja đačkih i učeničkih ekskurzija i izleta, osim u Crnoj Gori za najviše 50 učenika;
26) zabrana primanja saučešća i obavljanje sahrane umrlih lica, uz prisustvo najviše do 50 lica i obavezno nošenje zaštitnih maski.
Privredna društva i preduzetnici iz stava 1 tač. 3 i 4 ovog člana, državni organi, organi državne uprave, organi uprave, organi lokalne samouprave, javne ustanove i drugi subjekti koji vrše javna ovlašćenja, banke, pošte i druga pravna lica, koja neposredno pružaju usluge građanima u šalter salama dužni su da odrede lice odgovorno za poštovanje i kontrolu propisanih mjera, koje mora na odjeći da nosi vidljivu oznaku koja upućuje na njegove radne zadatke.
Obaveza iz stava 2 ovog člana ne odnosi se na privredna društva i preduzetnike kojima u objektu istovremeno obavlja radne zadatke do troje zaposlenih.
Obaveza nošenja zaštitne maske iz stava 1 tačka 6 ovog člana ne odnosi se na članove zajedničkog porodičnog domaćinstva.
Privredno društvo, odnosno preduzetnik iz stava 1 tačka 5 ovog člana koje organizuje proslavu, žurku, svadbu ili drugi privatni skup na terasi/​bašti, uz prisustvo do 50 gostiju, kao i organizator đačkih i učeničkih ekskurzija i izleta, obavezan je da odredi lice odgovorno za kontrolu primjene propisanih mjera.
Član 2
Crnogorski državljani, stranci koji imaju stalni ili privremeni boravak u Crnoj Gori i državljani država članica Evropske unije, Republike Srbije, Republike Kosovo, Bosne i Hercegovine, Ruske Federacije, Republike Bjelorusije, Ukrajine, Švajcarske Konfederacije, Republike Moldavije, Republike Sjeverne Makedonije, Republike Albanije i Države Izrael, koji ulaze u Crnu Goru iz tih država, kao i državljani drugih država koji su u periodu od najmanje 15 dana prije ulaska u Crnu Goru neprekidno boravili u tim državama, mogu da ulaze u Crnu Goru, bez posjedovanja testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2) ili dokaza da su najmanje 14 dana prije ulaska u Crnu Goru potpuno vakcinisani sa propisanim brojem doza vakcine protiv novog koronavirusa, uz poštovanje zdravstvenih mjera, u skladu sa zdravstvenim upozorenjem Instituta.
Zdravstveno upozorenje iz stava 1 ovog člana dostupno je na svim graničnim prelazima preko kojih se obavlja ulazak u Crnu Goru i objavljuje se na internet stranici Ministarstva zdravlja www.mzdravlja. gov.me i Instituta za javno zdravlje Crne Gore www.ijzcg.me.
Promet roba za potrebe Crne Gore, kao i tranzit putnika i robe obavlja se nesmetano.
Član 3
Crnogorski državljani i stranci, osim lica iz člana 2 stav 1 ove naredbe, mogu da uđu u Crnu Goru preko svih graničnih prelaza, uz:
1) negativan rezultat PCR testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2), koji je izdat od registrovane laboratorije i nije stariji od 72 časa;
2) pozitivan rezultat serološkog testa - antitijela klase IgG, koji je izdat od registrovane laboratorije i nije stariji od 30 dana;
2a) negativan rezultat brzog antigenskog testa na novi koronavirus (SARS- CoV-2) - BAT, koji međusobno priznaju države članice Evropske unije i nalazi se na Zajedničkoj listi brzih antigenskih testova objavljenoj od strane Evropske komisije, koji je izdat od ovlašćene laboratorije i nije stariji od 48 časova do časa ulaska u Crnu Goru;
3) dokaz da su najmanje 14 dana prije ulaska u Crnu Goru potpuno vakcinisani sa propisanim brojem doza vakcine protiv novog koronavirusa, koji je izdat od ovlašćene zdravstvene ustanove; ili
4) pozitivan rezultat PCR testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2), koji je izdat od registrovane laboratorije i koji je stariji od 14 dana, a nije stariji od 90 dana, do dana ulaska u Crnu Goru.
Crnogorski državljani i stranci sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori, koji ne posjeduju dokaze iz stava 1 ovog člana, mogu da uđu u Crnu Goru, uz određivanje mjere karantina ili samoizolacije u trajanju od 14 dana, a samoizolacija podrazumijeva boravak u porodičnom smještaju ili drugom objektu, uz praćenje zdravstvenog stanja tog lica, kao i svih članova njegovog zajedničkog porodičnog domaćinstva od strane nadležne epidemiološke službe, u skladu sa rješenjem sanitarne inspekcije.
Licu iz stava 2 ovog člana samoizolacija može da se prekine nakon isteka šest dana trajanja karantina, odnosno samoizolacije, uz negativan rezultat PCR testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2), koji je izdat od registrovane laboratorije.
Obaveza posjedovanja dokaza iz stava 1 ovog člana ne odnosi se na djecu do navršene pete godine života.
Član 4
Crnogorski državljani i stranci, osim lica iz člana 2 stav 1 ove naredbe, mogu da uđu u luke Crne Gore plovnim objektima, uz dokaze iz člana 3 stav 1 ove naredbe, kao i uz negativan rezultat PCR testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2), koji je izdat od registrovane laboratorije i nije bio stariji od 72 časa prilikom ukrcavanja na plovni objekat.
Član 5
Izuzetno od člana 3 stav 1 ove naredbe, crnogorski državljani i stranci koji obavljaju poslove od javnog interesa, a koji su nezamjenljiv uslov života i rada građana, odnosno od posebnog ekonomskog interesa za državu, mogu ulaziti i boraviti u Crnoj Gori bez testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2) i dokaza da su najmanje 14 dana prije ulaska u Crnu Goru potpuno vakcinisani sa propisanim brojem doza vakcine protiv novog koronavirusa, u skladu sa preporukama Instituta i to:
1) zdravstveni radnici i lica sa istraživačkim zvanjem, odnosno sa naučnim zvanjem;
2) lica koja vrše ili obezbjeđuju transport putnika i robe;
3) diplomate, osoblje međunarodnih organizacija, vojna lica i lica koja pružaju humanitarnu pomoć;
4) određene kategorije putnika u tranzitu;
5) lica kojima je potrebna međunarodna zaštita ili dolaze u Crnu Goru iz drugih humanitarnih razloga,
6) strani pomorci u tranzitu koji se ukrcavaju ili iskrcavaju u lukama Bar, Budva, Kotor, Luka Kumbor - Portonovi i Tivat (Gat I i Gat II), kao i stranci koji upravljaju motornim vozilima kojima se obavlja promet robe, uz posebne mjere zdravstvenog nadzora.
Član 6
Mjere iz čl. 1 do 5 ove naredbe primjenjivaće se do 18. juna 2021. godine.
Član 7
Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 33/21, 38/21, 40/21, 43/21 i 45/21).
Član 8
Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".