317.
Na osnovu člana 3 stav 2 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službeni list CG", broj 12/18), na predlog Ministarstva zdravlja, Vlada Crne Gore, na sjednici od 18. marta 2020. godine, donijela je
ODLUKA
O PREDUZIMANJU MJERA ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE NOVOG KORONAVIRUSA
("Službeni list Crne Gore", br. 018/20 od 18.03.2020)
Član 1
Za zaštitu stanovništva od zarazne bolesti COVID-19 izazvane novim koronavirusom (SARS-CoV-2) preduzimaju se mjere za sprječavanje i suzbijanje ove bolesti propisane Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.
Član 2
Mjere iz člana 1 ove odluke preduzimaju državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave i lokalne uprave, zdravstvene ustanove, vaspitno-obrazovne ustanove, ustanove socijalne i dječje zaštite, privredna društva i druga pravna lica, preduzetnici i fizička lica, kao i drugi subjekti, u skladu sa zakonom.
Član 3
Sredstva za nabavku sredstava i opreme lične zaštite na radu, sredstava za higijenu i dezinfekciju, medicinske opreme, ljekova i medicinskih sredstava, vozila za sanitetski prevoz, adaptaciju i opremanje karantina, kao i za troškove smještaja i ishrane lica u karantinu, fizičku zaštitu unutar i oko karantina, održavanje higijene karantina, organizovani povratak crnogorskih državljana iz inostranstva i ostale troškove koji nastanu u vezi sprovođenja mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa obezbjeđuju se iz Budžeta Crne Gore, u skladu sa zakonom.
Član 4
Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".