936.
Na osnovu člana 15 stav 4 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službeni list CG", br. 12/18 i 64/20), na predlog Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Ministarstvo zdravlja, donijelo je
NAREDBA
O PROGLAŠAVANJU EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI COVID 19 OD VEĆEG EPIDEMIOLOŠKOG ZNAČAJA
("Službeni list Crne Gore", br. 073/20 od 21.07.2020)
Član 1
Proglašava se epidemija zarazne bolesti COVID 19 od većeg epidemiološkog značaja, zbog koje je zaraženo, odnosno ugroženo područje Crne Gore.
Za vrijeme trajanja epidemije zarazne bolesti COVID 19 od većeg epidemiološkog značaja, preduzimaju se mjere koje propisuju nadležni organi.
Član 2
Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o proglašavanju epidemije zarazne bolesti COVID 19 od većeg epidemiološkog značaja ("Službeni list CG", broj 67/20).
Član 3
Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".