• • Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o parničnom postupku ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 022/04 od 02.04.2004, 028/05 od 05.05.2005, 076/06 od 12.12.2006, "Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 047/15 od 18.08.2015, 048/15 od 21.08.2015, 051/17 od 03.08.2017, 075/17 od 09.11.2017, 062/18 od 21.09.2018, 034/19 od 21.06.2019, 042/19 od 26.07.2019, 076/20 od 28.07.2020).
  • Format: 12×16 cm, 286 strana, Latinica, Broširani povez, ISBN 978-9940-744-15-1.
  • Odlomak izdanja možete pogledati ovdje
 • • Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o radu ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 008/21 od 26.01.2021, 059/21 od 04.06.2021, 068/21 od 23.06.2021, 145/21 od 31.12.2021).
  • Format: 12×16 cm, 195 strana, Latinica, Broširani povez, ISBN 978-9940-744-76-2.
  • Izdanje izlazi iz štampe u februaru 2022. godine, nakon čega će biti distribuirano kupcima.
  • Odlomak izdanja možete pogledati ovdje
 • • Knjiga obuhvata prečišćen tekst Krivičnog zakonika Crne Gore ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 070/03 od 25.12.2003, 013/04 od 26.02.2004, 047/06 od 25.07.2006, "Službeni list Crne Gore", br. 040/08 od 27.06.2008, 025/10 od 05.05.2010, 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 064/11 od 29.12.2011, 040/13 od 13.08.2013, 056/13 od 06.12.2013, 014/15 od 26.03.2015, 042/15 od 29.07.2015, 058/15 od 09.10.2015, 044/17 od 06.07.2017, 049/18 od 17.07.2018, 003/20 od 23.01.2020, 026/21 od 08.03.2021, 144/21 od 31.12.2021, 145/21 od 31.12.2021).
  • Format: 12×16 cm, 394 strane, Latinica, Broširani povez, ISBN 978-9940-744-20-5.
  • Izdanje izlazi iz štampe u februaru 2022. godine, nakon čega će biti distribuirano kupcima.
  • Odlomak izdanja možete pogledati ovdje
   
 • • Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021).
  • Format: 12×16 cm, 324 strane, Latinica, Broširani povez, ISBN 978-9940-744-14-4.
  • Izdanje izlazi iz štampe u februaru 2022. godine, nakon čega će biti distribuirano kupcima.
  • Odlomak izdanja možete pogledati ovdje
 • • Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakonika o krivičnom postupku ("Službeni list Crne Gore", br. 057/09 od 18.08.2009, 049/10 od 13.08.2010, 047/14 od 07.11.2014, 002/15 od 16.01.2015, 035/15 od 07.07.2015, 058/15 od 09.10.2015, 028/18 od 27.04.2018, 116/20 od 04.12.2020, 145/21 od 31.12.2021).
  • Format: 12×16 cm, 454 strane, Latinica, Broširani povez, ISBN 978-9940-744-16-8.
  • Izdanje izlazi iz štampe u februaru 2022. godine, nakon čega će biti distribuirano kupcima.
  • Odlomak izdanja možete pogledati ovdje
 • • Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o obligacionim odnosima ("Službeni list Crne Gore", br. 047/08 od 07.08.2008, 004/11 od 18.01.2011, 022/17 od 03.04.2017).
  • Format: 12×16 cm, 576 strana, Latinica, Broširani povez, ISBN 978-9940-744-24-3.
  • Odlomak izdanja možete pogledati ovdje
 • • Knjiga obuhvata Zakon o svojinsko-pravnim odnosima ("Službeni list Crne Gore", br. 019/09 od 13.03.2009) koji je stupio na snagu 21.03.2009. godine.
  • Format: 12×16 cm, 182 strane, Latinica, Broširani povez, ISBN 978-9940-744-28-1.
  • Odlomak izdanja možete pogledati ovdje
 • • Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o nasljeđivanju (“Službeni list Crne Gore”, br. 074/08 od 05.12.2008, 075/17 od 09.11.2017).
  • Format: 12×16 cm, 98 strana, Latinica, Broširani povez, ISBN 978-9940-744-27-4.
  • Odlomak izdanja možete pogledati ovdje
 • • Knjiga obuhvata prečišćen tekst Porodičnog zakona ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 001/07 od 09.01.2007, "Službeni list Crne Gore", br. 053/16 od 11.08.2016, 076/20 od 28.07.2020).
  • Format: 12×16 cm, 182 strane, Latinica, Broširani povez, ISBN 978-9940-744-19-9.
  • Odlomak izdanja možete pogledati ovdje
 • • Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o izvršenju i obezbjeđenju ("Službeni list Crne Gore", br. 036/11 od 27.07.2011, 028/14 od 04.07.2014, 020/15 od 24.04.2015, 022/17 od 03.04.2017, 076/17 od 17.11.2017, 025/19 od 30.04.2019).
  • Format: 12×16 cm, 206 strana, Latinica, Broširani povez, ISBN 978-9940-744-31-1.
  • Odlomak izdanja možete pogledati ovdje
 • • Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore", br. 056/14 od 24.12.2014, 020/15 od 24.04.2015, 040/16 od 30.06.2016, 037/17 od 14.06.2017).
  • Format: 12×16 cm, 128 strana, Latinica, Broširani povez, ISBN 978-9940-744-26-7.
  • Odlomak izdanja možete pogledati ovdje
 • • Knjiga obuhvata Zakon o oružju ("Službeni list Crne Gore", br. 010/15 od 10.03.2015) koji je stupio na snagu 18.03.2015. godine.
  • Format: 12×16 cm, 94 strane, Latinica, Broširani povez, ISBN 978-9940-744-64-9.
  • Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

Idi na početak