• • Knjiga obuhvata prečišćen tekst Carinskog zakona (“Službeni list Republike Crne Gore”, br. 007/02 od 12.02.2002, 038/02 od 26.07.2002, 072/02 od 31.12.2002, 021/03 od 31.03.2003, 031/03 od 21.05.2003, 029/05 od 09.05.2005, 066/06 od 03.11.2006, “Službeni list Crne Gore”, br. 021/08 od 27.03.2008, 001/11 od 11.01.2011, 039/11 od 04.08.2011, 040/11 od 08.08.2011, 028/12 od 05.06.2012, 062/13 od 31.12.2013, 071/17 od 31.10.2017).
  • Format: 12×16 cm, 214 strana, Latinica, Broširani povez, ISBN 978-9940-744-35-9.
  • Odlomak izdanja možete pogledati ovdje
 • • Knjiga obuhvata prečišćen tekst Krivičnog zakonika Crne Gore ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 070/03 od 25.12.2003, 013/04 od 26.02.2004, 047/06 od 25.07.2006, "Službeni list Crne Gore", br. 040/08 od 27.06.2008, 025/10 od 05.05.2010, 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 064/11 od 29.12.2011, 040/13 od 13.08.2013, 056/13 od 06.12.2013, 014/15 od 26.03.2015, 042/15 od 29.07.2015, 058/15 od 09.10.2015, 044/17 od 06.07.2017, 049/18 od 17.07.2018, 003/20 od 23.01.2020, 026/21 od 08.03.2021, 144/21 od 31.12.2021, 145/21 od 31.12.2021).
  • Format: 12×16 cm, 394 strane, Latinica, Broširani povez, ISBN 978-9940-744-20-5.
  • Izdanje izlazi iz štampe u februaru 2022. godine, nakon čega će biti distribuirano kupcima.
  • Odlomak izdanja možete pogledati ovdje
   
 • • Knjiga obuhvata prečišćen tekst Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 064/02 od 28.11.2002, 031/05 od 18.05.2005, 049/07 od 10.08.2007, "Službeni list Crne Gore", br. 004/08 od 17.01.2008, 021/09 od 20.03.2009, 045/10 od 04.08.2010, 073/10 od 10.12.2010, 040/11 od 08.08.2011, 045/11 od 09.09.2011, 036/13 od 26.07.2013, 039/13 od 07.08.2013, 044/13 od 20.09.2013, 047/17 od 19.07.2017, 059/21 od 04.06.2021, 076/21 od 09.07.2021, 146/21 od 31.12.2021).
  • Format: 12×16 cm, 134 strane, Latinica, Broširani povez, ISBN 978-9940-744-79-3.
  • Izdanje izlazi iz štampe u februaru 2022. godine, nakon čega će biti distribuirano kupcima.
  • Odlomak izdanja možete pogledati ovdje
 • • Knjiga obuhvata prečišćen tekst Porodičnog zakona ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 001/07 od 09.01.2007, "Službeni list Crne Gore", br. 053/16 od 11.08.2016, 076/20 od 28.07.2020).
  • Format: 12×16 cm, 182 strane, Latinica, Broširani povez, ISBN 978-9940-744-19-9.
  • Odlomak izdanja možete pogledati ovdje
 • • Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o advokaturi ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 079/06 od 26.12.2006, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 022/17 od 03.04.2017).
  • Format: 12×16 cm, 54 strane, Latinica, Broširani povez, ISBN 978-9940-744-69-4.
  • Odlomak izdanja možete pogledati ovdje
 • • Knjiga obuhvata Zakon o alternativnom rješavanju sporova ("Službeni list Crne Gore", br. 077/20 od 29.07.2020) koji je stupio na snagu 06.08.2020. godine.
  • Format: 12×16 cm, 60 strana, Latinica, Broširani povez, ISBN 978-9940-744-59-5.
  • Odlomak izdanja možete pogledati ovdje
 • • Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima ("Službeni list Crne Gore", br. 033/12 od 28.06.2012, 058/14 od 29.12.2014, 014/17 od 03.03.2017, 066/19 od 06.12.2019).
  • Format: 12×16 cm, 376 strana, Latinica, Broširani povez, ISBN 978-9940-744-18-2
  • Odlomak izdanja možete pogledati ovdje
 • • Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Službeni list Crne Gore", br. 002/18 od 10.01.2018, 034/19 od 21.06.2019, 008/21 od 26.01.2021).
  • Format: 12×16 cm, 128 strana, Latinica, Broširani povez, ISBN 978-9940-744-73-1.
  • Odlomak izdanja možete pogledati ovdje
 • • Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, "Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018).
  • Format: 12×16 cm, 144 strane, Latinica, Broširani povez, ISBN 978-9940-744-61-8.
  • Odlomak izdanja možete pogledati ovdje
 • • Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o Državnom tužilaštvu ("Službeni list Crne Gore", br. 011/15 od 12.03.2015, 042/15 od 29.07.2015, 080/17 od 01.12.2017, 010/18 od 16.02.2018, 076/20 od 28.07.2020, 059/21 od 04.06.2021).
  • Format: 12×16 cm, 147 strana, Latinica, Broširani povez, ISBN 978-9940-744-86-1.
  • Odlomak izdanja možete pogledati ovdje
 • • Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o elektronskim komunikacijama ("Službeni list Crne Gore", br. 040/13 od 13.08.2013, 056/13 od 06.12.2013, 002/17 od 10.01.2017, 049/19 od 23.08.2019).
  • Format: 12×16 cm, 246 strana, Latinica, Broširani povez, ISBN: 978-9940-744-58-8.
  • Odlomak izdanja možete pogledati ovdje
 • • Knjiga obuhvata prečišćen tekst Zakona o energetici (“Službeni list Crne Gore”, br. 005/16 od 20.01.2016, 051/17 od 03.08.2017, 082/20 od 06.08.2020).
  • Format: 12×16 cm, 408 strana, Latinica, Broširani povez, ISBN 978-9940-744-33-5.
  • Odlomak izdanja možete pogledati ovdje

Idi na početak