KOMENTAR ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU CRNE GORE

Prof. dr Zoran R. Tomić
Prof. dr Đorđije Blažić

Izdavač: Fakultet za državne i evropske studije – Podgorica
Format: 17×24 cm
Broj strana: 934
Pismo: Latinica
Povez: Tvrdi, šiven
Godina izdanja: septembar 2017.
ISBN: 978-9940-537-12-8

CIJENA: 58,85€

RASPRODATO!

ODLOMAK

AUTORSKE NAPOMENE

Komentar Zakona o upravnom postupku je izraz potreba crnogorskog upravnog kadra kojim Fakultet za državne i evropske studije daje svoj doprinos u primjeni novog ZUP-a i kvalitetnijem odlučivanju o pravima i obavezama građana.

Uz već objavljeni Komentar uvaženog kolege i sudije Vrhovnog suda Crne Gore R. Ivanovića koji je duboko pragmatičan i veoma detaljan u tumačenju procesnih radnji i instituta, vjerujemo da će i ovaj Komentar doprinijeti boljem razumijevanju instituta novog ZUP-a.

Uzimajući u obzir okolnost da u kadrovskoj strukturi javnopravnih organa ima najmanje pravnika, a zanemarivo mali broj pravnika specijalizovanih za upravnu oblast koji vode upravne postupke, odnosno okolnost da u praksi dominantno upravne postupke vode različiti profili kadrova: ekonomisti, politikolozi, menadžeri, inženjeri, ljekari, veterinari i druge nepravne profesije; nužno je bilo da Komentar sadrži i određeni nivo teorijskih objašnjenja pojedinih ključnih instituta upravno-procesnog prava, jer bez razumijevanja instituta objektivno se ne može očekivati i uspješna primjena Zakona.

Osim toga, stare navike crnogorske javne uprave fokusirane na dominantno formalno-procesnu primjenu zakona mogu biti dodatni problem u primjeni novog Zakona, s obzirom da je novi ZUP formalnost procesa odlučivanja o pravima, obavezama i pravnim interesima stranaka sveo na nužno potrebnu mjeru, dajući prednost meritornosti rješavanja upravne stvari, a ne formalno-procesnim pitanjima.

Takođe, svjesni okolnosti da još uvijek ne postoji upravna niti upravno-sudska praksa u njegovoj primjeni, autori su ocijenili da bi dio upravnosudske prakse Crne Gore, Hrvatske u odnosu na neke institute koji nijesu mijenjani ni u novom ZUP-u, kao i praksa i pravna stanovišta sudova iz bivšeg jugoslovenskog pravnog sistema, moglo biti od koristi za pravilnu primjenu Zakona, sve dok se u narednom periodu ne konstituiše nova praksa Upravnog i Vrhovnog suda Crne Gore po ovom Zakonu.

Na kraju Komentara, pored adekvatne literature, radi boljeg razumijevanja zakona dat je u vidu tabela i pregled akata, radnji, prava i dužnosti javnopravnih organa i stranaka i šeme upravnog postupka.

Radi lakšeg snalaženja u primjeni Zakona, dat je i odgovarajući registar pojmova.

Cijeneći da ni jedan Komentar zakona ne može detaljno razjasniti sve aspekte njegove praktične primjene zbog složenosti životnih situacija, autori se nadaju da će ovim djelom dati svoj doprinos u njegovoj praktičnoj primjeni i stavljajući ga na uvid naučnoj, stručnoj i široj zainteresovanoj javnosti, unaprijed se zahvaljuju na svim kritičkim osvrtima koji će značajno pomoći autorima da u narednom periodu dopune i tako poboljšaju njegovo razumijevanje i primjenljivost.

AUTORI