Lista objavljenih propisa donesenih za sprječavanje širenja

Covid-19 (koronavirusa)

Najažurnija lista svih objavljenih propisa donesenih u cilju sprječavanja unošenja u zemlju, suzbijanja i sprječavanja širenja novog koronavirusa.

Propisi ažurirani u Katalogu propisa na dan 10.06.2022.

Odluka o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja epidemije zarazne bolesti COVID 19 i situacije u Ukrajini na finansijski sistem

(“Službeni list Crne Gore”, br. 138/21 od 29.12.2021, 054/22 od 24.05.2022, 062/22 od 10.06.2022)

“1. Ovom odlukom se utvrđuju privremene mjere koje se odnose na tretman kredita koje su odobrile kreditne institucije i druge mjere za smanjenje negativnih posljedica uticaja epidemije zarazne bolesti COVID 19 i situacije u Ukrajini na poslovanje kreditnih institucija i održavanje stabilnosti finansijskog sistema kao cjeline…”

[pročitajte kompletan propis]

Osnovni tekst propisa stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja, odnosno od 30.12.2021. godine. Primjenjivaće se od 01.01.2022. godine.
Posljednja izmjena propisa stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja, odnosno od 11.06.2022. godine.

Propisi ažurirani u Katalogu propisa na dan 02.06.2022.

Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa

(“Službeni list Crne Gore”, br. 080/21 od 23.07.2021, 084/21 od 02.08.2021, 090/21 od 20.08.2021, 091/21 od 27.08.2021, 096/21 od 10.09.2021, 102/21 od 24.09.2021, 107/21 od 08.10.2021, 112/21 od 22.10.2021, 118/21 od 05.11.2021, 120/21 od 12.11.2021, 124/21 od 30.11.2021, 133/21 od 22.12.2021, 141/21 od 30.12.2021, 003/22 od 12.01.2022, 006/22 od 19.01.2022, 012/22 od 03.02.2022, 018/22 od 18.02.2022, 024/22 od 04.03.2022, 026/22 od 11.03.2022, 032/22 od 25.03.2022, 038/22 od 08.04.2022, 045/22 od 21.04.2022, 049/22 od 06.05.2022, 053/22 od 19.05.2022, 058/22 od 02.06.2022)

“Radi sprječavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja u druge zemlje, kao i zaštite stanovništva od novog koronavirusa naređuju se privremene mjere, i to:
1) obaveza privrednih društava i preduzetnika koji se bave trgovinom na malo, tržnih centara, štandova/tezgi, privrednih društava i preduzetnika koji obavljaju zanatsku i uslužnu djelatnost, da…”

[pročitajte kompletan propis]

Osnovni tekst propisa stupa na snagu danom objavljivanja, odnosno od 23.07.2021. godine.
Posljednja izmjena propisa stupa na snagu danom objavljivanja, odnosno od 02.06.2022. godine.

Odluka o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja

(“Službeni list Crne Gore”, br. 026/22 od 11.03.2022, 032/22 od 25.03.2022, 038/22 od 08.04.2022, 045/22 od 21.04.2022, 049/22 od 06.05.2022, 053/22 od 19.05.2022, 058/22 od 02.06.2022)

“Ovom odlukom propisuje se privremeno ograničavanje rada privrednih društava i preduzetnika i obavljanje drugih djelatnosti, usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja…”

[pročitajte kompletan propis]

Osnovni tekst propisa stupa na snagu danom objavljivanja, odnosno od 11.03.2022. godine.

Posljednja izmjena propisa stupa na snagu danom objavljivanja, odnosno od 02.06.2022. godine.

Propisi ažurirani u Katalogu propisa na dan 18.01.2022.

Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa

(“Službeni list Crne Gore”, br. 108/21 od 12.10.2021, 001/22 od 10.01.2022, 005/22 od 18.01.2022)

“Radi sprječavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja u druge zemlje, kao i zaštite stanovništva od novog koronavirusa, u skladu sa epidemiološkim rizikom, naređuju se privremene mjere, i to:
1) obaveza smještaja u samoizolaciju lica koja su bila ili za koja se sumnja da su bila u kontaktu sa licima oboljelim od novog koronavirusa ili sa licima za koja postoji sumnja da su oboljela od ove bolesti, u trajanju od 10 dana, na osnovu rješenja sanitarne inspekcije, u skladu sa Protokolom postupanja sa oboljelima i kontaktima COVID-19 pacijenata Instituta za javno zdravlje Crne Gore (u daljem tekstu: Protokol Instituta)…”

[pročitajte kompletan propis]

Osnovni tekst propisa stupa na snagu danom objavljivanja, odnosno od 12.10.2021. godine.
Posljednja izmjena propisa stupa na snagu danom objavljivanja, odnosno od 18.01.2022. godine.

Propisi ažurirani u Katalogu propisa na dan 08.06.2021.

Odluka o prestanku postojanja ozbiljnih poremećaja na tržištu izazvanih epidemijom zarazne bolesti Covid 19

(“Službeni list Crne Gore”, br. 060/21 od 08.06.2021)

“Proglašava se prestanak postojanja ozbiljnih poremećaja na tržištu izazvanih epidemijom zarazne bolesti COVID 19.”

[pročitajte kompletan propis]

Osnovni tekst propisa stupa na snagu danom objavljivanja, odnosno od 08.06.2021. godine.

Propisi ažurirani u Katalogu propisa na dan 10.02.2021.

Naredba o sprovođenju mjera za sprječavanje infekcije izazvane novim koronavirusom

(“Službeni list Crne Gore”, br. 014/20 od 13.03.2020, 014/20 od 13.03.2020, 050/20 od 29.05.2020, 050/20 od 29.05.2020, 013/21 od 10.02.2021)

“Ovom Naredbom, u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/18), radi sprječavanja unošenja zarazne bolesti u Crnu Goru, suzbijanja i prenošenja u druge zemlje, privremeno se zabranjuje:…”

[pročitajte kompletan propis]

Osnovni tekst propisa stupa na snagu danom donošenja, odnosno od 11.03.2020. godine.
Posljednja izmjena propisa stupa na snagu danom objavljivanja, odnosno od 10.02.2021. godine.

Propisi ažurirani u Katalogu propisa na dan 03.02.2021.

Odluka o načinu ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja poreza na dodatu vrijednost i carine za medicinska sredstva i zaštitnu opremu koja se uvoze kao donacija, radi suzbijanja posljedica nastalih usljed epidemije zarazne bolesti COVID 19

(“Službeni list Crne Gore”, br. 032/20 od 13.04.2020, 011/21 od 03.02.2021)

“Oslobađanje od plaćanja poreza na dodatu vrijednost i carine za medicinska sredstva i zaštitnu opremu koja se uvozi u Crnu Goru kao donacija, radi suzbijanja posljedica nastalih usljed epidemije zarazne bolesti COVID 19 vrši se na način propisan ovom odlukom…”

[pročitajte kompletan propis]

Osnovni tekst propisa stupa na snagu danom objavljivanja, odnosno od 13.04.2020. godine.
Posljednja izmjena propisa stupa na snagu danom objavljivanja, odnosno od 03.02.2021. godine.

Propisi ažurirani u Katalogu propisa na dan 26.09.2020.

Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa

(“Službeni list Crne Gore”, br. 057/20 od 18.06.2020, 097/20 od 25.09.2020)

“Radi sprječavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja u druge zemlje, kao i zaštitu stanovništva od novog koronavirusa, korišćenje zaštitnih maski obavezno je za:
1) zaposlene i pacijente u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama…”

[pročitajte kompletan propis]

Osnovni tekst propisa stupa na snagu danom objavljivanja, odnosno od 18.06.2020. godine.
Posljednja izmjena propisa stupa na snagu danom objavljivanja, odnosno od 25.09.2020. godine. Primjenjivaće se od 28.09.2020. godine.

Propisi ažurirani u Katalogu propisa na dan 22.07.2020.

Naredba o proglašavanju epidemije zarazne bolesti COVID 19 od većeg epidemiološkog značaja

(“Službeni list Crne Gore”, br. 073/20 od 21.07.2020)

“Proglašava se epidemija zarazne bolesti COVID 19 od većeg epidemiološkog značaja, zbog koje je zaraženo, odnosno ugroženo područje Crne Gore…”

[pročitajte kompletan propis]

Osnovni tekst propisa stupa na snagu danom objavljivanja, odnosno od 21.07.2020. godine.

Propisi ažurirani u Katalogu propisa na dan 09.07.2020.

Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa

(“Službeni list Crne Gore”, br. 068/20 od 08.07.2020)

“Radi sprječavanja unošenja i širenja infekcije novog koronavirusa, kao i zaštite stanovništva od ove zarazne bolesti, naređuju se privremene mjere, i to:
1) obaveza Uprave policije da strance koji u Crnoj Gori borave na osnovu dozvole za privremeni boravak i rad, a u skladu sa Zakonom o strancima moraju nakon boravka od tri godine napuštiti Crnu Goru, upiše u Registar boravaka do 90 dana (uz prekid kontinuiteta boravka, a bez obaveze stranca da napušti Crnu Goru, odnosno pribavlja vize)…”

[pročitajte kompletan propis]

Osnovni tekst propisa stupa na snagu danom objavljivanja, odnosno od 08.07.2020. godine.

Propisi ažurirani u Katalogu propisa na dan 05.06.2020.

Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa

(“Službeni list Crne Gore”, br. 031/20 od 08.04.2020, 035/20 od 21.04.2020, 053/20 od 05.06.2020)

“Radi sprječavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja u druge zemlje, kao i zaštitu stanovništva od novog koronavirusa, za privredna društva, druga pravna lica, odnosno preduzetnika koji obavlja djelatnost građenja, odnosno izvođenja pojedinih radova i odgovorno je za izvođenje građevinskih radova na objektu, odnosno za izvođenje pojedinih radova naređuju se privremene mjere i to da:
1) na vidnom mjestu na gradilištu obavezno istaknu obavještenje o privremenim mjerama prevencije i suzbijanja novog koronavirusa propisanim ovom naredbom…”

[pročitajte kompletan propis]

Osnovni tekst propisa stupa na snagu danom objavljivanja, odnosno od 08.04.2020. godine. Posljednja izmjena propisa stupa na snagu danom objavljivanja, odnosno od 05.06.2020. godine.

Propisi ažurirani u Katalogu propisa na dan 29.05.2020.

Uredba o uslovima za odlaganje naplate dospjelih poreskih i neporeskih potraživanja

(“Službeni list Crne Gore”, br. 027/20 od 31.03.2020, 050/20 od 29.05.2020)

“Ovom uredbom propisuju se uslovi pod kojima se poreskim dužnicima koji nijesu u mogućnosti da izmire poreske obaveze, usljed negativnih efekata na poslovanje izazvanih epidemijom zarazne bolesti COVID19, može odobriti odlaganje naplate dospjelih poreskih i neporeskih potraživanja, za period od 90 dana, od dana dospjeća obaveza (mart, april i maj 2020. godine).”

[pročitajte kompletan propis]

Osnovni tekst propisa stupa na snagu danom objavljivanja, odnosno od 31.03.2020. godine. Posljednja izmjena propisa stupa na snagu danom objavljivanja, odnosno od 29.05.2020. godine.

Propisi ažurirani u Katalogu propisa na dan 09.05.2020.

Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa

(“Službeni list Crne Gore”, br. 042/20 od 08.05.2020)

“Radi sprječavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja u druge zemlje, kao i zaštitu stanovništva od novog koronavirusa naređuju se privremene mjere, i to:
1) obaveza da se funkcionisanje zdravstvenog sistema u dijelu pružanja zdravstvenih usluga izmijeni na način da se…”

[pročitajte kompletan propis]

Osnovni tekst propisa stupa na snagu danom objavljivanja, odnosno od 08.05.2020. godine. Primjenjivaće se od 11.05.2020. godine.

Propisi ažurirani u Katalogu propisa na dan 31.03.2020.

Odluka o načinu i uslovima raspodjele novčanih sredstava prikupljenih donacijama radi ublažavanja i suzbijanja posljedica nastalih usljed epidemije zarazne bolesti COVID 19

(“Službeni list Crne Gore”, br. 027/20 od 31.03.2020)

“Raspodjela novčanih sredstava prikupljenih donacijama radi ublažavanja i suzbijanja posljedica nastalih usljed epidemije zarazne bolesti COVID19 vrši se na način i pod uslovima propisanim ovom odlukom.”

[pročitajte kompletan propis]

Osnovni tekst propisa stupa na snagu danom objavljivanja, odnosno od 31.03.2020. godine.

Propisi ažurirani u Katalogu propisa na dan 19.03.2020.

Odluka o preduzimanju mjera za sprječavanje i suzbijanje novog koronavirusa

(“Službeni list Crne Gore”, br. 018/20 od 18.03.2020)

“Za zaštitu stanovništva od zarazne bolesti COVID-19 izazvane novim koronavirusom (SARS-CoV-2) preduzimaju se mjere za sprječavanje i suzbijanje ove bolesti propisane Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.”

[pročitajte kompletan propis]

Osnovni tekst propisa stupa na snagu danom objavljivanja, odnosno od 18.03.2020. godine.

Propisi ažurirani u Katalogu propisa na dan 13.03.2020.

Pravilnik o bližim uslovima i načinu organizovanja i sprovođenja zdravstvenog nadzora i karantina i uslovima koje moraju da ispunjavaju objekti za smještaj u karantin

(“Službeni list Crne Gore”, br. 013/20 od 12.03.2020)

“Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi u pogledu načina organizovanja i sprovođenja zdravstvenog nadzora, uslovi i način organizovanja i sprovođenja karantina, kao i uslovi koje moraju da ispunjavaju objekti za smještaj u karantin.”

[pročitajte kompletan propis]

Osnovni tekst propisa stupa na snagu danom objavljivanja, odnosno od 12.03.2020. godine.